ایران: وظیفه اصلی شورای امنیت مقابله با پدیده‌هاست و نه پیامدها
سفیر نماینده دائم ایران در سازمان‌ملل گفت: اشغالگری، جنگ‌های فرسایشی، تروریسم و پاکسازی نژادی ریشه‌های اصلی پدیده شوم قاچاق انسان است.
به گزارش ایسنا، غلامعلی خوشرو در بحث عمومی‌شورای امنیت سازمان‌ملل با عنوان قاچاق انسان در مخاصمات از قاچاق انسان و استثمار و بهره‌وری جنسی و اَشکال مختلف برده‌داری به عنوان یکی از چالش‌های بین‌المللی نام برد و در عین حال تاکید کرد که این پدیده شوم فقط یک علامت و نشانه است.
وی خاطرنشان کرد: سرچشمه این پدیده را باید در سیاست‌های مداخله‌جویانه و تجاوزگرانه، اشغالگری، جنگ‌های فرسایشی، تروریسم و پاکسازی نژادی جستجو کرد. چنین سیاست‌های ناروایی است که شرایط را برای ایجاد امواج پناهجویان و مهاجران و فعالیت‌های قاچاقچیان انسان و سوءاستفاده آنان فراهم می‌کند؛ وظیفه اصلی شورای امنیت مقابله با آن پدیده‌هاست و نه پیامدهای آن. چنانچه شورای امنیت بدون پرداختن به عوامل فوق – به عنوان سرچشمه‌های اصلی پدیده قاچاق و سوء استفاده از انسان‌ها – فقط به پیامدهای آن نظر کند، در مقابله با این چالش جهانی راه به جایی نخواهد برد.
وی در پایان خواستار همکاری بین‌المللی حول اجرای کامل برنامه اقدام ملل‌متحد در مورد قاچاق انسان شد که به تصویب مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد رسیده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ