بانوی گردون جاه حق
آیت‌الله علی کاظمی اردبیلی
 

میلاد مسعود همایون حضرت صدّیقة طاهره صلوات الله علیه که مقارن با عید سعید نوروز ۱۳۹۶ است ، بر همه دوستداران آن حضرت مبارک باد.
آمد به امر ایزدی، نخل نبوّت را ثمر
سر زد به گیتی طلعتی زیباتر از قرص قمر
نور ازل از جلوة پاکش دمادم جلوه‌گر
مسرور و خرّم شد دل پیغمبر والاگهر
از روضة رضوان بلی، آن دستة ریحان رسید
بهر نبی نور بصر، بهرِ خدیجه جان رسید
عالم ز نور ایزدی از نو منوّر گشته است
دنیا منوّر از رخِ زهرای اطهر گشته است
گیتی ز یُمْنِ مقدمش، پاک و مطهّر گشته است
روشن، دلِ قدّوسیان زین ماهِ انور گشته است
نور حق از سیمای این گوهر تجلّی کرده است
گویا ظهور تازه‌ای حقّ تعالی کرده است
از نو به جلوه آمده یک بار دیگر عقل کلّ
در ظاهر و باطن بوَد عین خودِ ختمِ رُسُل
روشن شده از جلوه‌اش بر راهیانِ حق، سُبُل
زهرا مگو زهرا مگو، یک دسته گل یک دسته گل
با طلعت زیبای خود این‌گل شکوه گلشن است
کفو علیّ مرتضی بر مصطفی جان و تن است
آمد به گلزار جهان، محبوبة درگاهِ حق
تابید خورشید ازل از خیمه و خرگاه حق
شرمنده شد ماهِ فلک از این درخشان ماه حق
این است ای یاران، همان بانوی گردون‌جاه حق
صبح وشب این بانوی حق با ذات باری همدم است
اعجاز عیسا گوییا، یک آیتی از این دم است
باب نجات امّت مرحومه، مصباح‌ الهُدی
کرده تجلّی در رخش آیات انوار خدا
سرمایة فوز است او، در بحر رحمت ناخدا
جان پیمبر بوده است بر جان این بانو فدا
جان رسول اکرم و ریحانة پیغمبر است
باب امید عالمی، نیکو بدانید این در است
باشد مبارک بر همه اهل ولا میلاد او
روشن شود دلها همه با نور پاک و یاد او
دنیا هدایت یافته از دولت ارشاد او
منّت نهاده حق، به ما با نعمت ایجاد او
گشته منوّر وادی امّ‌القری از نور او
صد موسی عمران شده مدهوش، اندر طور او
باب عنایات خدا امّید ماها فاطمه
محبوبة یکتای حق امّ ابیها فاطمه
جان و دل پیغمبر و دلبند طاها فاطمه
جان‌بخش صدها مریمِ پاک و مسیحا فاطمه
بر خاندان مصطفی او ریشة پاک است پاک
سیمای او روشن‌تر است از آفتاب تابناک
از چهرة تابنده‌اش نور خدا سر می‌زند
بوسه به دست پاک او ختم پیمبر می‌زند
جبرییل، بر دور سرش با صد شعف پر می‌زند
بر طلعت او مرحبا خلّاق داور می‌زند
او بضعة پاکیزة پیغمبر خیرالوری‌ست
با حکم پاک ایزدی شهبانوی هر دو سراست
در عرصة هستیّ ما گر ساقی کوثر نبود
کفوی برای فاطمه از اوّل و آخر نبود
‌زهرا همان زهرا بُوَد ور دُخت پیغمبر نبود
اندر مقام و منزلت هرگز کم از حیدر نبود
شخص نبیّ مصطفی باشد محبّ مست او
بوسه مکرّر می‌زند بر چشم او بر دست او
او کاظمی نیکو بدان محبوبة پیغمبر است
مرضیّة پاکیزة ذات خدای داور است
او بر علیّ مرتضی زیبنده یار و یاور است
از جان و از دل عاشق سرگشتة آن سرور است
او مادر شایسته‌ای شد بر حسین و بر حسن
هم مادر غمخواره‌ای بر زینبین ممتحن

Email this page

نسخه مناسب چاپ