تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت‌های مالی دولت در امسال
یکی از دستاوردهای مهم وزارت‌ اقتصاد در سال ۹۵ تحقق ۶۰ درصدی تهیه صورت مالی دولت در سال اول اجرا است.
به گزارش “شادا” تا پیش از سال ۱۳۹۴ آن چه که در نظام حسابداری دولتی مدنظر قرار می گرفت ارائه صورتحساب عملکرد بودجه و گزارش تفریغ بودجه بود که هدف آن بررسی نحوه اجرای مصوبات بودجه و انطباق آن با قانون بوده است اما چنین گزارشی فقط تصویری از نحوه منابع و مصارف دولت را ارائه می‌کند و در برابر ارائه اطلاعات ذی قیمت دیگر از جمله میزان دارایی‌ها و بدهی‌های دولت ساکت است.
علی قیومی مدیر کل تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری وزارت اقتصاد اظهار داشت: در مورد حساب عملکرد بودجه هیچ اطلاعاتی در مورد دارایی‌ها، بدهی‌ها، ارزش خالص دولت، درآمدها و هزینه ها ارائه نمی شود یعنی فقط صورتی از منابع و مصارف دولت است. در حالی که تمامی موارد ذکر شده در صورت مالی دولت اندازه گیری می شود و در کنار صورت حساب عملکرد، اطلاعات دیگری را به استفاده کنندگان می دهد و مکمل آن است.
وی افزود: ویژگی مهم دیگر صورت مالی دولت قابل فهم تر بودن آن برای استفاده کنندگان نسبت به صورت حساب عملکرد است. صورت حساب عملکرد برای افراد فعال در بخش عمومی قابل فهم است، اما ممکن است یک مدیر بازرگانی هیچ چیز از آن متوجه نشود. به عنوان مثال در صورت حساب عملکرد، هیچ کسری وجود ندارد در سفر نماینده صندوق بین المللی پول، وی خواستار مشاهده صورت‌های مالی شد ما هم صورت حساب عملکرد را به وی ارائه کردیم، اما صندوق بین المللی پول قاعدتا به دنبال کسری و مازاد است. آن نماینده متعجب شده بود که هیچ کسری و مازادی در صورت حساب وجود ندارد و می پرسید که این مسئله چگونه ممکن است؟ در صورت حساب عملکرد هیچ گونه بدهی وجود ندارد و منابع و مصارف همیشه تراز است، حال از چنین صورت حسابی چگونه می خواهیم بفهمیم چه مقدار کسری داریم و چگونه می خواهیم برای آن تأمین مالی کنیم؟
نامبرده همچنین بیان کرد: در حال حاضر یک صورت مالی اولیه تهیه شده است و پیش نویس صورت مالی دولت براساس صورت های مالی ۲ هزار و ۲۳۳ دستگاه اجرایی شکل گرفته که ممکن است اضافه شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از بحث هایی که در برجام سروصدا کرد، این بود که هیچ کس نمی دانست دقیقا چه مقدار منابع ارزی در خارج از کشور داریم.همچنین هیچ کس نمی داند چه مقدار طلب خارجی داریم. این مسئله باید در صورت مالی دولت ثبت شود و قبلا نبود و الان ما داریم انجام می دهیم. البته الان این دولت نمی تواند از این صورت مالی برای مقایسه با دولت بعدی استفاده کند چرا که این صورت مالی هنوز کامل نیست. به تازگی شیوه نامه‌ای منتشر شده است که براساس آن دارایی‌ها به صورت کامل شناسایی نشده است و ارزش خالص واقعی دارایی ها و بدهی ها مشخص نیست. زمانی که دارایی و بدهی ما درست شناسایی شود، آن گاه عملکرد دولت می تواند روی آن ها اثر بگذارد و تفاوت های آن مشخصا به
دولت ها نسبت داده می شود .در مجموع ما ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه داریم که باید به ما حساب بدهند که از این تعداد فقط ۲ هزار ۲۳۳ دستگاه به ما گزارش داده اند و دریافت گزارش دستگاه های باقی مانده قطعا صورت های مالی دولت را تغییر می دهد.
قیومی افزود: یک سری معادن و حق مجوزها جزو دارایی حساب
می شوند. البته هنوز چیزی از این ها ثبت نشده است و ما هنوز بخش زیادی از ساختمان های خود را شناسایی نکرده‌ایم. برای شناسایی دارایی‌ها همانند تمام دنیا یک رویکرد پلکانی اتخاذ شده است. در هیچ کشوری تمام دارایی ها در یک سال شناسایی نشده‌اند، چون امکان پذیر نیست؛چه آنکه ما ۳۵۰۰ واحد گزارشگر و ۷۰۰۰ نقطه بودجه ای داریم.
وی بیان کرد: دو روش در این زمینه وجود دارد. روش اول بهای تمام شده و روش دوم ارزش منصفانه است. یکی از بهترین برآوردها برای ارزش منصفانه،ارزش بازار است، اما اگر ارزش منصفانه مبنا قرار بگیرد باید در هر دوره به روز شود.
مدیر کل تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری وزارت اقتصاد افزود: دولت می تواند در مرحله اول بهای تمام شده را ثبت کند و در مراحل بعدی اطلاعات را به روز کند .البته قبل از سال ۱۳۹۴ هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشتیم . مسلما ابتدا این اطلاعات را ایجاد می کنیم و دارایی‌هایی که از این به بعد قرار است بخریم آن هایی خواهند بود که به ارزش روز نزدیک باشند. دارایی‌هایی که پیشتر خریداری شده‌اند با بهای تمام شده ثبت خواهند شد. روش پیشنهادی این است که ارزش برآوردی خود دستگاه لحاظ شود. یعنی اگر بهای تمام شده در دسترس نیست، در شیوه نامه دارایی‌ها پیش بینی شده که یک گروه کارشناسی یک ارزشی برآورد کنند که به ارزش بازار نزدیک است، اما آن چیزی که در استانداردهای بین المللی مطرح است ارزش منصفانه بوده تا بتوانند صورت های مالی را ارائه کنند و مبنایی برای پیش بینی های آتی و منطبق بر بازار باشد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ