نظارت ۱۱ گروه ارزیاب بر مراکز درمانی و اورژانس در نوروز
سرپرست مرکز اورژانس کشور، گفت: ۱۱گروه ارزیاب برای نظارت بر خدمات دهی مراکز درمانی و اورژانس در ایام نوروز، به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند.
به گزارش مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، با بیان اینکه به صورت مستمر بر شیوه عملکرد و اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و نیروهای اورژانسی در سراسر کشور نظارت می شود، افزود: از ۲۵اسفند تا ۱۴فروردین، ۱۱گروه ارزیاب به مناطق مختلف کشور برای نظارت بر شیوه کار نیروهای اورژانسی اعزام می شوند.
نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در طرح سلامت نوروزی سال ۹۶، گفت: این ۱۱گروه از اورژانس کشور تمامی پایگاه های جاده ای و کمپ‌های سلامت را از نظر حضور نیروهای انسانی تخصصی، دارو و تجهیزات، نحوه ارائه خدمات، رضایت مندی مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ