پیرمردی که نگاه جهان را معطوف به شهر حلب کرد
 

تصاویری از یک پیرمرد ۷۰ ساله در حلب منتشر شده که شدت وابستگی او به وطن، شهر و خانه‌اش را نشان می‌دهد؛ مردی که در خرابه‌های حلب و در اندوهی که تروریست‌های تکفیری طی سال‌ها اشغال و ویرانگری نثار این شهر کرده و لباس عزا بر تنش پوشانده‌اند، موسیقی گوش می‌دهد. در تصویری که عکاس خبرگزاری فرانسه از حلب مخابره کرده است، مردی ۷۰ ساله از اهالی حلب دیده می‌شود که میان ویرانه‌ای که از خانه‌اش به جا مانده، پیپ به لب گرفته و در حال گوش دادن به موسیقی است. این مرد به نام «محمد محیی الدین أنیس» از افراد ثروتمند حلب بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ