پیشروی سریع نیروهای عراقی در موصل
 

منابع عراقی از پیشروی نیروهای عراق به سمت ساحل شرقی موصل و مسجد جامع «النوری» خبر دادند. نیروهای عراقی از پیشروی نیروهای امنیتی عراق به سمت مسجد جامع النوری که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش نخستین بار در سال ۲۰۱۴ در آن ظاهر شد، پیشروی کردند و فاصله بین این نیروها و مسجد النوری ۱۵۰ متر گزارش شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ