به مناسبت سیزدهم ماه مبارک رجب سالروز ولادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی‌(ع)
شبی که کلک قضا نقش بوتراب کشید
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی
 

نـگار پـردگـی از رخ مگر نقاب کشید
کـه غم سر آمد و شب چهره در حجاب کشید
زمانه خیمه‌ی شب یکسر از میان برچید
چــو از نیـام سحـر تیـغ آفتـاب کشید
جمال صبح حقیقت ز پرده گشت عیـان
شبی که کلک قضا نقش بوتراب کشید
چـه شـد که زاهـد خودبین شد از هوس تطهیر
لبـاس زهـد مـگر در خم شراب کشید
ز دست پیر مغان باده بی شمار گرفت
هـر آنـکـه در طلبش رنج بی حساب کشید
ز مـا تـوقع گردش به یک مدار مدار
فلک مـدار دل مـا بـه اضطـراب کشید
دیـار عشـق شـد از همت کسی آباد
کـه در هـوای تو آه از دل خراب کشید
نزاع مطرب و مفتی صبا چه خوش حل کرد
بـه صحن مـدرسـه تا نغمه رباب کشید
چگونه دل نسپارم به شاهدی که مدام
خطا بـدیـد و بـر آن پـرده صواب کشید
«ندا» نداشتم از عمر حاصلی جز اشک
چـه خـوب گـردش چرخ از گلم گلاب کشید

Email this page

نسخه مناسب چاپ