با هم از راه دور می‌رفتیم
بانو فرشید افشار
 

با هم از راه دور می‌رفتیم
در مسیری چو طور* می‌رفتیم
مانده بودیم در گذاری سخت
لیک راه را با غرور می‌رفتیم
رنجه بس زین سراچه دون
با هم اما صبور می‌رفتیم
اشک هامان به خاک می‌غلطید
در غباری نمور می‌رفتیم
پای گاه گاهی به ریگ در می‌ماند
باز هم لیک بی فتور می‌رفتیم
بس امید از درون بپا می‌خواست
شکر حق با سرور می‌رفتیم
بارگاهی ز دور می‌دیدیم
قلب را با حضور می‌رفتیم
دوست نزدیک بود و ما حیران
سویش از راه دور می‌رفتیم
پی نویس:
* اشاره به راه حضرت موسی

Email this page

نسخه مناسب چاپ