هاشور
باریکه‌های ذهن
رضا بابایی
 

ـ گاهی مشکل ما فهمیدن مسائل پیچیده نیست؛ انکار بدیهات است.
ـ مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی می‌کند.
ـ دو آفت بزرگ سیاست، خوش‌باوری و توهم توطئه است. این دو ضد یک‌دیگرند؛ اما هر دو در عالم سیاست، به یک اندازه ویرانگرند. خوش‌باوری، تو را از توطئه‌ها غافل می‌کند و توهم توطئه، تو را به ورطه سوء‌ظن مهلک می‌اندازد.
ـ اگر دخالت سیاست در دین، بیشتر از دخالت دین در سیاست باشد، نه دینی باقی می‌ماند و نه سیاستی.
ـ زندگی، نیازی به معنا ندارد که آن را کشف یا جعل کنیم. زندگی اگر زندگی باشد، عین معنا است. ما آنگاه در پی معنایی برای زندگی می‌گردیم که اصل زندگی را گم کرده‌ایم.
ـ مهم‌ترین ارمغان دین که مانندش را در غیر دین نمی‌توان یافت، نیایش است، و مظلوم‌ترین بخش دین نیز همین است.
ـ ناشیانه‌ترین مواجهه با تاریخ، کپی‌پیست آن در صفحه امروز است.
ـ اعتمادِ بیش از حد به کسی، موجب سو‌ءظن به دیگران است.
ـ اگر کسی نداند که شیرینی و افسونگری قدرت، هزار بار بیشتر از شیرینی و افسونگری شهوت و ثروت است، هیچ درکی از سیاست ندارد.
ـ در جمع کردن زباله از طبیعت، لذتی است که در ریختن آن نیست.
ـ هر کسی می‌تواند سیگار بکشد؛ اما هر کسی نمی‌تواند سیگار را ترک کند.
ـ اندیشیدن، بیش از مهارت به شجاعت نیاز دارد.
ـ بزرگ‌ترین کارخانه ریسندگی و بافندگی جهان، در ذهن بشر است.
ـ یک‌دستی کامل ممکن نیست؛ جنگ و جدال دائم هم به‌صرفه نیست؛ پس زنده باد تدبیر و تحمل همدیگر در سایه قانون.
ـ دشمن خرافات، علم و فلسفه نیست؛ ورزش و هنر و اشتغال است.
ـ سقفی که بر من فرود آید، زیر پای تو را خالی می‌کند؛ همچون خانه‌های ماسوله.
ـ گاهی هیچ چیز باورنکردنی‌تر از حقیقت نیست.
ـ مفیدترین اختراع بشر، قانون است.
ـ در شنیدن اثری است که در دانستن نیست.
ـ وقتی می‌کوشی از کسی انتقام بگیری، به او فرصت داده‌ای که همچنان تو را بیازارد.
ـ در تنهایی بخند تا با خودت صمیمی‌تر شوی.
ـ ماهی، آب‌زی است و برخی از سیاست‌مداران، بحران‌زی.
ـ گابریل گارسیا مارکز می‌گفت: «تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب» و «زندگی در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست؛ بلکه خوب ‌بازی کردن با کارت‌های بد است.»

Email this page

نسخه مناسب چاپ