تجهیز پل های عابر شهر ری به آسانسور
شهرری – خبرنگار اطلاعات: معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ از افزایش پل های مکانیزه عابر پیاده این منطقه خبرداد.
سعید شیرازی گفت: پل عابر پیاده خیابان شهید رجایی در ابتدای خیابان ۱۳ آبان مجهز به آسانسور شده است و شهروندان بعد از طی مرحله تست، می توانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به این که تجهیز یکی از پل های عابرپیاده خیابان فدائیان اسلام به آسانسور نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: با احتساب پل های مکانیزه میدان شهدای شاملو، بلوار دستواره و پل داخل محوطه مترو جوانمرد قصاب، پل های مکانیزه این منطقه به ۵ مورد رسیده است وی با بیان این که این منطقه ۷۴ پل عابر پیاده دارد یادآور شد: با توجه به درخواست شهروندان و ایمن سازی تردد عابران، پل های عابر خیابان های کریمی شیرازی، جاده معدن، شهید رجایی، و خیرآباد نیز به تازگی نصب شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ