موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور محجبه زنان
معاون امور زنان وزارت ورزش از موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور محجبه زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات بین‌المللی خبر داد.
به گزارش مهر، فریبا محمدیان درخصوص نظر فدراسیون جهانی بسکتبال در رابطه با پوشش اسلامی بانوان بسکتبالیست در تورنمنت‌های بین‌المللی گفت: طراحی لباس برای بانوان بسکتبالیست برنامه‌ای هدفمند بود که با نامه وزیر ورزش به رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال مبنی بر اینکه حضور محجبه بانوان بسکتبالیست در عرصه‌های بین‌المللی، امری مهم و قابل توجه است به جریان افتاد چرا که موضوع حضور زنان بسکتبالیست ایرانی از دستور کار آنها خارج شده بود.
معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پیگیری وزیر ورزش، این پرونده مجددا به جریان افتاد؛ به همین دلیل مسیر برنامه‌ریزی‌شده‌ای را طی کردیم و پس از برگزاری مسابقات زنان به صورت محجبه، ناظر فیبا بسیار راضی بود و اعلام کردند لباس اسلامی زنان بسکتبالیست برای حضور در مسابقات جهانی را پذیرفته‌اند و در این فاصله تیم بسکتبال سه نفره ایران با حضور در تورنمنت آسیای میانه حضور یافته و مقام سوم را کسب کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ