کوتاه و گویا/هشدار به دولت جدید و شورای جدید
ضرورت شناخت درست در مدیران…
محمدجواد حجتی کرمانی
روایت معروفی است که فرمودند: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللّوابس» یعنی کسی که زمان خود را بشناسد، پرده‌های واقعیت‌ها ـ بر او هجوم نمی‌برند.
مفهوم مخالف این گفتار حکیمانه اینست که آنکه زمان خود را نمی‌شناسد، چون به واقعیت‌های زمانه امور و وقایع آشنا نیست، پندارهای نادرست و داوری‌های دور از واقعیت بر ذهن و فکر و عمل این شخص پرده می‌افکند و از این‌رو، از فهم واقعیت‌های امور و عوامل بروز پدیده‌های مثبت و منفی و نیز آثار و تبعات آنها عاجز است. و اگر چنین کسی در سطوح مختلف دارای آمریت و حاکمیت و به تبع آن مسئولیت باشد، عواقب و آثار نشناختن زمان و فراگیری پندارهای نادرست و پرده‌هایی از خودرأیی، خودشیفتگی و گفتارها و کردارهایی ناصواب، دامن بسیاری از کسانی را که در قلمرو حاکمیت و آمریت بزرگ یا کوچک او هستند، می‌گیرد و این بیماری جهلِ به زمان و قول و عمل جاهلانه، از بالا به پائین فرو می‌ریزد و افراد و گروهها و قشرها و طبقات گوناگون پائین‌دستی را به همان بیماری دچار می‌کند که از بالا به پائین فرو ریخته است.
* * *
این وضعیت ممکن است حتی به صورتی فاجعه‌بارتر ظهور و بروز کند و آن اینست که شخص، با آنکه به واقعیت امری واقف است و صلاح و مصلحت واقعی گفتاری را که باید بگوید و رفتاری را که باید در پیش گیرد می‌داند، یعنی شرط «علم و زمان» را دارد اما بر اثر عواملی از جمله تکبّر و جاه‌طلبی و خودبزرگ‌بینی یا خصومت و حسد یا ترس و یا معارضه و مقابله و درگیری در مقام و موقعیت با حریفان و اقران و مدعیان، راهی در پیش گیرد و گفتمانی را رایج کند که برخلاف صلاح و مصلحت واقعی قلمرو مدیریت اوست. و این، در هر موردی که فردی دارای قدرت و آمریت و مسئولیت است صادق است از خانواده گرفته تا اداره تا مدرسه تا حوزه تا دانشگاه تا شهر و تا کشور…

Email this page

نسخه مناسب چاپ