افزایش سرمایه۱۴۸۹۷میلیارد ریالی
بیش از ۱۴ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال افزایش سرمایه در آبان امسال در بورس اوراق بهادار به ثبت رسید.
به گزارش ایبنا، آمارهای منتشر شده از سوی بورس تهران نشان می هد در آبان امسال ۱۴ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال افزایش سرمایه از سوی ناشران در تالار شیشه ای به ثبت رسیده که ۱۵۰۶ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۱۳ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.
این در حالی است که در نخستین ماه پاییز هم ۳۸ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۴۲۹ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۳۸ هزار و ۲۷ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.
همچنین در شهریور امسال مبلغ یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن از طریق جایزه و ۶۰۰ میلیارد ریال از طریق حق تقدم بوده است.
در مجموع طی هشت ماه گذشته بالغ بر ۹۶هزار و ۴۲۷میلیارد و ۷۵میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۵ هزار و ۶۱۲میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال از طریق جایزه و ۸۰هزار و ۸۱۴میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ