برقدار شدن ۱۵۵ روستای سیستان و بلوچستان ‏
زاهدان ـ خبرنگار اطلاعات: ۱۵۵ روستای سیستان و بلوچستان در سفر رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت از نعمت برق بهره مند شدند که ۴۱ روستا با اعتبار بیش از ۱۱ میلیارد تومان در شهرستان سراوان قرار دارد.رضا اردکانیان وزیر نیرودر جمع مردم سراوان افزود: در کمتر از یک ماه از مسؤلیت به عنوان وزیر ۲ سفر به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان به عنوان استان‌های مرزی داشته ام.
وی افزود: امیدوارم با کمک همکاران در وزارت نیرو بتوانیم در هر دو بخش آب و برق به وظایف خود به نحو احسن عمل کنیم و منشاء تغییر وتحول به سمت جلو باشیم.وزیر نیرو اظهار داشت: در بخش آب مهمترین اولویت مهار روان آب‌های مرزی است تا بتوانیم با مهار روان آب‌ها ماموریت و مسئولیت خود را در این منطقه به خوبی ایفا کنیم.
او در باره سایر مشکلات منطقه افزود: امیدواریم با کمک و مشارکت مردم منطقه در زمینه رفع محرومیت موفقیت‌های خوبی حاصل شود.اردکانیان افزود: ادامه روند خشکسالی در منطقه و ایران امکان کشاورزی را محدود کرده است اما باید از سایر ظرفیت‌هایی که در منطقه و استان وجود دارد بهره برد و آنها را به فعلیت رساند.وی گفت: اصلی‌ترین ظرفیت در شهرستان سراوان برای رسیدن به فعلیت نیروی انسانی و ارتقای سطح آموزشی منطقه است.وی افزود: یکی از مهمترین خواسته‌های مسئولان ارتقای مجتمع آموزش عالی سراوان به دانشگاه بود که دارا بودن ۸۰ درصد دانشجوی بومی می‌تواند موجب ارتقای شاخص‌های آموزشی شود که در هیات وزیران و مصوبات سفر به استان به عنوان خواسته مردم مطرح خواهد شد.او گفت: با تاکیدات رئیس‌جمهوری همه مسائل و مشکلات به صورت جامع و مدون مطرح و پیگیری خواهد شد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ