تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم زاینده رود
زرین شهر ـ خبر نگاراطلاعات:مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: با مشارکت یگان حفاظت رودخانه شرکت آب منطقه و صدور حکم قضایی، چند فقره تصرفات غیرمجاز در حریم و بستر زاینده رود در روستاهای وشمندجان، چم طاق و صادق آباد در بخش باغبهادران لنجان تخریب شد..
مسعود میرمحمدصادقی افزود: متخلفان در حریم و بستر رودخانه زاینده رود اقدام به ساخت و ساز دیوار، احداث نرده، احداث پُل، احداث پله و محوطه سازی غیرمجاز کرده بودندکه با توجه به زمانبر بودن روند پرونده‌های قضایی و سخت گذر بودن تصرفات، اجرای احکام در بستر و حریم رودخانه زاینده رود موردی انجام می‌شود.شهر باغبهادران یکی از بخش‌های شهرستان لنجان است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ