۲۱ عنوان کتاب در مشگین شهر رونمایی شد
اردبیل – خبرنگار اطلاعات: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مشگین شهر از رونمایی ۲۱ عنوان کتاب که توسط نویسندگان مشگین شهری به رشته تحریر در آمده بود خبر داد.
وی افزود: این کتاب ها در زمینه های داستانی ، تاریخ ، شعر و علمی بوده و ۱۸ نفر از نویسندگان این شهرستان خالق این آثار هاهستند. محمد رستمی اضافه کرد : تاکنون بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف توسط نویسندگان مشگین شهری به چاپ رسیده که لازم است دراین خصوص از سوی دولت تدبیر و امید حمایت های لازم صورت بگیرد.در پایان مراسم از نویسندگان این کتاب ها تقدیر به عمل آمد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ