۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود
قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند، گفت: برای برخورد با این موسسات از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش برخورداریم.
به گزارش تسنیم، اکبر کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران سخن می گفت، به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این مدت به واسطه عواملی چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی ۷ر۰ درصدی در سال ۹۱ به ۵ر۱۲ درصد در سال ۹۵ رسید و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از منفی ۳ر۱ درصد در سال ۹۴ به ۴ر۱۳ درصد در سال ۹۶ افزایش یافت.
وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل و هدایت و مدیریت بازار ارز را یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیلات گفت: تنها در حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۱ چهل و یک درصد به حوزه تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به ۶۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط در حوزه کارگاه‌های خرد و کوچک رسید.
وی با بیان اینکه سخت ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریم‌های اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت، گفت: بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک‌ها و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآرایی بازار ارز را به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه ریزی و اجرا کرد. وی همچنین در حاشیه این همایش گفت: در نظر داریم امسال به بنگاه‌های خرد و متوسط با داشتن بیش از ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم.
به گزارش مهر، قائم مقام بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که از تورم ۴۰درصدی در آغاز دولت یازدهم به تورم تک رقمی در حال حاضر رسیده ایم و از فصل اول سال ۹۵ تاکنون تورم تک رقمی ثابت مانده است. در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادی را داشتیم که پارسال به ۵ر۱۲ درصد رسید. وی با اشاره به اینکه پیش بینی‌های این بانک و موسسات بین المللی تحقق رشد ۴تا ۵درصدی اقتصادی کشور در سال جاری است، ثبات نرخ ارز را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: سهم سرمایه در گردش به بنگاه‌ها در سال ۹۱ از کل تسهیلات ۴۶درصد بود که به رقم ۱۹۵هزار میلیارد تومان رسید که این نسبت در پایان سال ۹۵ از کل تسهیلات به ۶۵درصد و رقم پرداختی به بنگاه‌ها به ۵۴۸هزار میلیارد رسید. وی ادامه داد: در راستای تورم تک رقمی و حمایت از تولید پیش بینی ما این است که توان تسهیلات دهی بانک‌ها در پایان امسال به مرز ۶۷۰هزار میلیارد تومان می رسد و جهت گیری بازار پولی در راستای اشتغال در جریان خواهد بود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ