کوتاه و گویا/نوشته‌هایی برای نخواندن و عملی نشدن...
از آشتی ملی تا نهضت دوچرخه‌سواری(۱)
محمدجواد حجتی‌کرمانی
این قلم در روزهای آخر سال ۱۳۸۹، طی مقاله‌ای که چند مورد بازنشر شد، در روزنامه اطلاعات مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان «سال ۹۰ دقیقه ۹۰ برای آشتی ملی». در آن مقاله پیشنهاد کرده بودم که سال ۹۰ به عنوان دقیقه ۹۰ برای آشتی ملی منظور یا نامیده شود و طی این سال، همه پیاده‌شدگان از قطار انقلاب، چه آنان که خود پیاده شده‌اند و چه آنان که به زور و دعوا پیاده‌شان کرده‌اند از سوی رهبر انقلاب دعوت عام شوند که به قطار انقلاب بازگردند…
در آن مقاله، و نیز مقالات دیگر، الگوی فراخوانی من، ۲۲ بهمن ۵۷ بود که براساس یک ایدة آرمانی می‌گفتم اگر چنین دعوتی از سوی رهبر انقلاب انجام گیرد، طی یک پروسه و برنامة همه‌جانبه، در یک گردهم‌آیی هدایت شدة سیاسی و اجتماعی کلیه مسائل مورد اختلاف و همه اشخاص و شخصیت‌ها و گروهها و احزابی که به نحوی، در مبارزات ضد رژیم شاهنشاهی شرکت داشته‌اند و سهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند، در یک بحث آزاد مورد بررسی و موشکافی قرار می‌گیرد و سهم هر یک از اشخاص و گروهها و احزاب در جدائی و اختراق، شناسایی می‌شود بی‌آنکه هر طرف، بخواهد حق را
صد‌درصد به جانب خود دهد و طرف مقابل را صد درصد مستحق جدایی و افتراق قلمداد کند… و آنگاه قطار انقلاب، به آسانی به لطف الهی به مقصد خواهد رسید.
* * *
این دعوت البته شامل جناح‌ها و پیروان علمای دینی و شخصیتهای سیاسی از چپ و راست می‌شود، حتی آنان که در پذیرش قانون اساسی تردید دارند و یا آن را نپذیرفته‌اند و یا در مورد مقامات مملکتی هم از رهبری و قوای سه‌گانه ایراد و اشکال یا پرسش و سؤال یا ابهام و تردید دارند. این دعوت البته یک استثنای مهم دارد و آن گروههای محارب‌اند که بر روی انقلاب شمشیر کشیده‌اند… الا من تاب منهم و اصلح فاولئک یتوب الله علیهم و هو التوّاب الرحیم.
* * *
…در دو سه سال اخیر نیز این پیشنهاد از سوی بزرگانی داده شد، اما به نظر من حوزة فراخوان آن منحصر به گروههایی می‌شد که امروزه تحت عنوان «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» و «اعتدالی» شناخته می‌شوند و پیاده‌شدگان فراوانی را که از سالهای نخستین انقلاب از صفوف انقلاب کناره گرفته یا رانده شده‌اند و شماری فراوان از مقلدان و هواداران مراجع تقلید و نیز احزاب و گروههایی مانند جبهه‌ملی و نهضت آزادی و… را دربر نمی‌گیرد… چرا که بازآفرینی وحدت ۲۲ بهمن بدون شرکت کلیه سهامداران ریز و درشت انقلاب میسر نخواهد بود… تا نظر رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی و صاحب‌نظران و مجامع علمی و سیاسی چه باشد…

Email this page

نسخه مناسب چاپ