روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • پند گرفتن
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
  سعدی: هر که بر زیردستان نبخشاید، به جوْر زبردستان گرفتار آید. نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، از آن پیش که پسینیان به واقعه ایشان مَثل زنند. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • برگی از تاریخ
  سلطنت علم
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
  آورده‌اند که سلطان محمود به شهر غزنین بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود به باغ هزاردرخت؛ روی به ابوریحان کرد و گفت: «من ازین چهار در، از کدام بیرون خواهم رفت؟ حکم کن و اختیار آن بر پارة کاغذ نویس و در زیر نهالی [تشک] من نهْ.» ابوریحان اسطرلاب خواست و ارتفاع بگرفت و ساعتی اندیشه نمود و بر پاره‌­ای کاغذ بنوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت: «حکم کردی؟» گفت: «کردم.» محمود بفرمود تا تیشه و بیل آوردند، بر دیواری که به جانب مشرق است دری پنجمین […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  مجتبی مینوی
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    مجتبی مینوی ۱۹ بهمن ۱۲۸۲ش در شهر مقدس سامرا متولد شد. در سال ۱۲۹۰ به همراه خانواده به ایران بازگشت و تحصیلات را در دارالفنون و سپس دارالمعلمین گذراند. سال ۱۳۰۲ در مجلس شورا به عنوان تندنویس مشغول کار شد و در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. در ۱۳۰۷ نخست به‌ عنوان معاون دفتر سرپرستی محصلین در سفارت ایران در فرانسه به آن کشور اعزام شد، ولی پس از چند ماه به ایران برگشت و ریاست کتابخانه معارف (کتابخانه ملی) را عهده‌دار […]

    مجتبی مینوی ۱۹ بهمن ۱۲۸۲ش در شهر مقدس سامرا متولد شد. در سال ۱۲۹۰ به همراه خانواده به ایران بازگشت و تحصیلات را در دارالفنون و سپس دارالمعلمین گذراند. سال ۱۳۰۲ در مجلس شورا به عنوان تندنویس مشغول کار شد و در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد. در ۱۳۰۷ نخست به‌ عنوان معاون دفتر سرپرستی محصلین در سفارت ایران در فرانسه به آن کشور اعزام شد، ولی پس از چند ماه به ایران برگشت و ریاست کتابخانه معارف (کتابخانه ملی) را عهده‌دار […]

 • سرزمین من، مادر من
  دکتر نصرالله پورجوادی ـ عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    مادرم را دوست داشتم. عاشقش بودم. پدرم را هم خیلی دوست داشتم؛ ولی مادرم را جور دیگری می‌خواستم. نمی‌توانم بگویم یکی را بیشتر از دیگری دوست داشتم؛ ولی مثل اینکه هر کدامشان را نوع دیگری دوست داشتم. مگر دوست داشتن فقط یک نوع است؟ نمی‌دانم چرا اینقدر مادرم را دوست داشتم. الان که فکرش را می‌کنم، اشک از چشمانم سرازیر است. یک چیزی در چشمهایش بود. در لپ و دهانش، در پیشانی نورانی‌اش، در حرف زدنش. گریه‌های او را هیچ وقت فراموش نکرده‌ام. برای هر چیزی گریه می‌کرد: برای […]

    مادرم را دوست داشتم. عاشقش بودم. پدرم را هم خیلی دوست داشتم؛ ولی مادرم را جور دیگری می‌خواستم. نمی‌توانم بگویم یکی را بیشتر از دیگری دوست داشتم؛ ولی مثل اینکه هر کدامشان را نوع دیگری دوست داشتم. مگر دوست داشتن فقط یک نوع است؟ نمی‌دانم چرا اینقدر مادرم را دوست داشتم. الان که فکرش را می‌کنم، اشک از چشمانم سرازیر است. یک چیزی در چشمهایش بود. در لپ و دهانش، در پیشانی نورانی‌اش، در حرف زدنش. گریه‌های او را هیچ وقت فراموش نکرده‌ام. برای هر چیزی گریه می‌کرد: برای […]

 • کردهای ایزدی مهرپرستان ایرانی
  دکتر محمدعلی سلطانی - بخش اول
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    همی گویم و گفته‌ام بارها: بوَد کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی ‌است درکیش مهر برونند زین حلقه هشیارها… (علامه طباطبایی) آغاز و انجام نوشتار، اهدا به اندوه ابدی دختران ایزدی که در بازار برده‌فروشان تازی جهان مدرن به نام اسلام فروخته شدند! این کندوکاو که نگاهی متفاوت و شاید تازه به پیشینة کردهای ایزدی است، می‌کوشد تا رشتة توانمند این مکتب کهنسال همسال با روزگار را هرچند به اختصار در حوزة تاریخ و ادبیات و هنر و سیاست که از دیرباز تا ایرانِ امروز ریشه دوانده است؛ […]

    همی گویم و گفته‌ام بارها: بوَد کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی ‌است درکیش مهر برونند زین حلقه هشیارها… (علامه طباطبایی) آغاز و انجام نوشتار، اهدا به اندوه ابدی دختران ایزدی که در بازار برده‌فروشان تازی جهان مدرن به نام اسلام فروخته شدند! این کندوکاو که نگاهی متفاوت و شاید تازه به پیشینة کردهای ایزدی است، می‌کوشد تا رشتة توانمند این مکتب کهنسال همسال با روزگار را هرچند به اختصار در حوزة تاریخ و ادبیات و هنر و سیاست که از دیرباز تا ایرانِ امروز ریشه دوانده است؛ […]

 • ایران سرای امید
  هوشنگ ابتهاج (سایه)
  چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳
    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید * اگر چه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش خورشید شب دلا، دیدی که […]

    ایران، ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجسته رسید * اگر چه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است، وای گلگون است که دست دشمن در خون است ای ایران، غمت مرساد جاویدان شکوه تو باد * راه ما، راه حق، راه بهروزی است اتحاد، اتحاد، رمز پیروزی است صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان، در این چمن شکفته باش خورشید شب دلا، دیدی که […]

 • خواب و رنجش
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
  سید برهان‏الدین محقق ترمذى: خنُک آنک چشمش و دلش نخسبد. واى بر آنک چشمش نخسبد و دلش بخسبد! آزادمرد آن باشد که ازرنجانیدن کسى نرنجد. جوانمرد آن باشد که مستحق‏رنجانیدن را نرنجاند. و نشان آن علم که الهى‏باشد، ترسگارى باشد و تواضع باشد. معارف نسخه مناسب چاپ

 • جشنهای ایرانی
  جشن سده
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
    جشن سَده، یکی از جشنهای ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن با افروختن آتش برگزار می‌شود. این جشن کهن که همیشه به صورت جمعی برپا می‌شود، علاوه بر شادی و نیایش، مستلزم نوعی مشارکت مردم در گردآوری هیزم نیز هست و بدین ترتیب ، جشن همکاری و همبستگی مردمان است که به ویژه در استان یزد و کرمان رواج دارد. معنای واژه سده ابوریحان بیرونی می‌نویسد: «سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است. و در علت و سبب این جشن گفته‌اند که هرگاه روزها […]

    جشن سَده، یکی از جشنهای ایرانی است که در آغاز شامگاه دهم بهمن با افروختن آتش برگزار می‌شود. این جشن کهن که همیشه به صورت جمعی برپا می‌شود، علاوه بر شادی و نیایش، مستلزم نوعی مشارکت مردم در گردآوری هیزم نیز هست و بدین ترتیب ، جشن همکاری و همبستگی مردمان است که به ویژه در استان یزد و کرمان رواج دارد. معنای واژه سده ابوریحان بیرونی می‌نویسد: «سده گویند یعنی صد و آن یادگار اردشیر بابکان است. و در علت و سبب این جشن گفته‌اند که هرگاه روزها […]

 • برگی از تاریخ
  هفده شهر
  عبدالله مستوفی
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
    در جنگ دوم روس، قشون روس به تبریز وارد شد و مصمم بود به سمت میانه حرکت کند. دولت ایران خود را در مقابل کار تمام شده‌ای دید و ناچار شد شرایط صلحی که دولت روس املا می‌کرد، بپذیرد. فتحعلی‌شاه برای اعلام ختم جنگ و تصمیم دولت در بستن پیمان آشتی، سلامی خبر کرد. قبلاً به جمعی از خاصان دستوراتی راجع به اینکه در مقابل هر جمله‌ای از فرمایشات شاه چه جوابی باید بدهند، داده شده بود و همگی نقش خود را روان کرده بودند. شاه بر تخت جلوس […]

    در جنگ دوم روس، قشون روس به تبریز وارد شد و مصمم بود به سمت میانه حرکت کند. دولت ایران خود را در مقابل کار تمام شده‌ای دید و ناچار شد شرایط صلحی که دولت روس املا می‌کرد، بپذیرد. فتحعلی‌شاه برای اعلام ختم جنگ و تصمیم دولت در بستن پیمان آشتی، سلامی خبر کرد. قبلاً به جمعی از خاصان دستوراتی راجع به اینکه در مقابل هر جمله‌ای از فرمایشات شاه چه جوابی باید بدهند، داده شده بود و همگی نقش خود را روان کرده بودند. شاه بر تخت جلوس […]

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  بدرِ سُغدیانه
  دکتر یدالله ثمره ـ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
    اشاره: بانو بدرالزمان قریب، زبان‌شناس پرتلاش و از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند. اصلیت او به روستای گَرَکان در شهرستان آشتیان بازمی‌گردد. پس از دریافت مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی، سال ۱۳۴۰ با استفاده از بورس شاگردان اول، به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی وارد شد و با راهنمایی پروفسور هنینگ به تحقیق پرداخت و پایان‌نامه دکتری خود را با عنوان تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی نوشت. او […]

    اشاره: بانو بدرالزمان قریب، زبان‌شناس پرتلاش و از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال ۱۳۰۸ در تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر گذراند. اصلیت او به روستای گَرَکان در شهرستان آشتیان بازمی‌گردد. پس از دریافت مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی، سال ۱۳۴۰ با استفاده از بورس شاگردان اول، به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی وارد شد و با راهنمایی پروفسور هنینگ به تحقیق پرداخت و پایان‌نامه دکتری خود را با عنوان تحلیل ساختاری فعل در زبان سُغدی نوشت. او […]

 • دانش جغرافیای دریایی فردوسی
  دکتر احمد اقتداری - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
    اشاره: بخش نخست این نوشتار که درباره درستی دانش دریایی حکیم توس است، هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید. اینک بخش پایانی و دنباله سخن که مستند به دلایل تاریخی و شواهد مکتوب جغرافیانویسان است. گفتنی است که این مقاله از جلد بیستم پژوهشهای ایران شناسی برگرفته شده که به یادبود ادیب وایران‌شناس گرانمایه، مرحوم دکتر محمدامین ریاحی در مجموعه نامواره دکتر محمود افشار (آفرین‌نامة دکتر ریاحی) به چاپ رسیده است. دریای کام شیر افراسیاب از مرز چین و ختن به نزدیک و ساحل دریایی آمده است […]

    اشاره: بخش نخست این نوشتار که درباره درستی دانش دریایی حکیم توس است، هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید. اینک بخش پایانی و دنباله سخن که مستند به دلایل تاریخی و شواهد مکتوب جغرافیانویسان است. گفتنی است که این مقاله از جلد بیستم پژوهشهای ایران شناسی برگرفته شده که به یادبود ادیب وایران‌شناس گرانمایه، مرحوم دکتر محمدامین ریاحی در مجموعه نامواره دکتر محمود افشار (آفرین‌نامة دکتر ریاحی) به چاپ رسیده است. دریای کام شیر افراسیاب از مرز چین و ختن به نزدیک و ساحل دریایی آمده است […]

 • ایزدی مرز ایران من
  شادروان دکتر حسن حبیبی
  چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳
    – شادروان دکتر حسن حبیبی نسخه مناسب چاپ

    – شادروان دکتر حسن حبیبی نسخه مناسب چاپ

 • تشکیل دولت صفوی
  دکتر احسان اشراقی
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، خلاصه‌ای از سخنان آقای دکتر اشراقی(عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم و استاد تاریخ دانشگاه تهران) در موضوع «تشکیل حکومت صفوی و اهمیت تاریخی آن» است که سال گذشته ایراد شد. در اوایل قرن دهم هجری مقارن با آغاز قرن شانزدهم میلادی یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران است. در سال ۹۰۷ هجری قمری شاه اسماعیل اول ششمین نسل از اولاد شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی ـ بنیانگذار خانقاه اردبیل ـ به پایمردی هزاران صوفی قزلباش که از آسیای صغیر و ایران به دور […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، خلاصه‌ای از سخنان آقای دکتر اشراقی(عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم و استاد تاریخ دانشگاه تهران) در موضوع «تشکیل حکومت صفوی و اهمیت تاریخی آن» است که سال گذشته ایراد شد. در اوایل قرن دهم هجری مقارن با آغاز قرن شانزدهم میلادی یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران است. در سال ۹۰۷ هجری قمری شاه اسماعیل اول ششمین نسل از اولاد شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی ـ بنیانگذار خانقاه اردبیل ـ به پایمردی هزاران صوفی قزلباش که از آسیای صغیر و ایران به دور […]

 • ایران‌گردی
  درّ خلیج فارس
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
    در ۴۶ کیلومتری غرب بوشهر، جزیره خارگ که گاهی خارک نوشته می‌شود، واقع شده است که ۳۰ کیلومتربا بندر ریگ و ۳۸ کیلومتر با ساحل بندر گناوه در خلیج فارس فاصله دارد و از توابع استان بوشهر به ‌شمار می‌آید. جلال آل احمد این جزیره را «دُرّ یتیم خلیج فارس» نامید. موقعیت این جزیره ۸ کیلومتر طول (شمال ـ جنوب) و ۴ کیلومتر عرض دارد و ارتفاع متوسطش از سطح دریا، حدود ۳ متر است. باتابستانهای گرم و شرجی و رطوبت محلی بدون بارندگی. گرمی هوا معمولاً از اسفند […]

    در ۴۶ کیلومتری غرب بوشهر، جزیره خارگ که گاهی خارک نوشته می‌شود، واقع شده است که ۳۰ کیلومتربا بندر ریگ و ۳۸ کیلومتر با ساحل بندر گناوه در خلیج فارس فاصله دارد و از توابع استان بوشهر به ‌شمار می‌آید. جلال آل احمد این جزیره را «دُرّ یتیم خلیج فارس» نامید. موقعیت این جزیره ۸ کیلومتر طول (شمال ـ جنوب) و ۴ کیلومتر عرض دارد و ارتفاع متوسطش از سطح دریا، حدود ۳ متر است. باتابستانهای گرم و شرجی و رطوبت محلی بدون بارندگی. گرمی هوا معمولاً از اسفند […]

 • دو دروازه
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
  سید برهان‏الدین محقق ترمذى: در تو دو در است: یکى سوى دوزخ، یکى سوى بهشت.اکنون ریاضت آن است که بى‏حاجت، در دوزخ مگشایی. علم نور است و دلهاى‏علما همچو قندیلهاست افروخته. و نشان آن علم که الهى‏باشد، ترسگارى باشد و تواضع باشد. معارف نسخه مناسب چاپ

 • آشنایی با ایران‌شناسان
  دکتر رشید عیوضی
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
    استاد دکتر رشید جداری عیوضی در ۲۱ بهمن ۱۳۰۷در محلّۀ شتربان (دَوه‌چی)، از قدیمی‌ترین محلات شهر تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در سال ۱۳۱۳ در مدرسۀ مولوی در بازارچۀ شتربان شروع کرد و در ۱۳۱۸ به پایان رساند. از سال ۱۳۱۹ در چاپخانۀ سعادت، از قدیمی‌‌ترین مراکز نشر در تبریز، شروع به کار کرد. چند سال بعد، در سال ۱۳۲۳ در روزنامۀ اختر شمال به‌ عنوان مدیر داخلی استخدام شد. از سال ۱۳۲۷ تحصیلات خود را دنبال کرد و در خردادماه ۱۳۳۰ موفق به اخذ دیپلم ادبی شد. […]

    استاد دکتر رشید جداری عیوضی در ۲۱ بهمن ۱۳۰۷در محلّۀ شتربان (دَوه‌چی)، از قدیمی‌ترین محلات شهر تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در سال ۱۳۱۳ در مدرسۀ مولوی در بازارچۀ شتربان شروع کرد و در ۱۳۱۸ به پایان رساند. از سال ۱۳۱۹ در چاپخانۀ سعادت، از قدیمی‌‌ترین مراکز نشر در تبریز، شروع به کار کرد. چند سال بعد، در سال ۱۳۲۳ در روزنامۀ اختر شمال به‌ عنوان مدیر داخلی استخدام شد. از سال ۱۳۲۷ تحصیلات خود را دنبال کرد و در خردادماه ۱۳۳۰ موفق به اخذ دیپلم ادبی شد. […]

 • دانش جغرافیای دریایی فردوسی
  دکتر احمد اقتداری - بخش اول
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
    نولدکه ـ ایران‌شناس آلمانی ـ عقیده دارد که:‌ «فردوسی هیچ گونه تجربة دریانوردی نداشته است و حتی می‌توان گفت یک ‌بار هم سفر دریایی نکرده است؛ زیرا افراسیاب در حین گریز از جنگ با کیخسرو نمی‌توانسته است جز از دریای مازندران عبور کند؛ ولی کیخسرو از ساحل مُکران یعنی سیستان و بلوچستان او را تعقیب می‌کند و سفر خود را در رفت و برگشت از راه مکران و بلوچستان انجام می‌دهد.» چو آمد به نزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره همه کارسازان دریا به راه ز چین […]

    نولدکه ـ ایران‌شناس آلمانی ـ عقیده دارد که:‌ «فردوسی هیچ گونه تجربة دریانوردی نداشته است و حتی می‌توان گفت یک ‌بار هم سفر دریایی نکرده است؛ زیرا افراسیاب در حین گریز از جنگ با کیخسرو نمی‌توانسته است جز از دریای مازندران عبور کند؛ ولی کیخسرو از ساحل مُکران یعنی سیستان و بلوچستان او را تعقیب می‌کند و سفر خود را در رفت و برگشت از راه مکران و بلوچستان انجام می‌دهد.» چو آمد به نزدیک آب زره گشادند گردان میان از گره همه کارسازان دریا به راه ز چین […]

 • باستان ‌شناسان
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳
    درود باد ز من باستان‌شناسان را که بوسه‌گاه نمودند خاک ایران را شبانه‌روز بر این خاک آسمان‌پیوند ز کندوکاو پذیرند رنج دوران را ز گرد و خاک نباشند لحظه‌ای بیزار که بوی خاک وطن شاد سازد آنان را خوشند از خور و خوابی کنار کاوشگاه نداده راه به دل، یاد کاخ و ایوان را ز بهر کوشش و کاوش گرفته تیشه به دست به کارِ سخت فروشند کار آسان را چنان به قاعده کاویده لایه‌لایه زمین که کرده غرق عرق سینه و گریبان را کند گمانه‌زنی تا که در […]

    درود باد ز من باستان‌شناسان را که بوسه‌گاه نمودند خاک ایران را شبانه‌روز بر این خاک آسمان‌پیوند ز کندوکاو پذیرند رنج دوران را ز گرد و خاک نباشند لحظه‌ای بیزار که بوی خاک وطن شاد سازد آنان را خوشند از خور و خوابی کنار کاوشگاه نداده راه به دل، یاد کاخ و ایوان را ز بهر کوشش و کاوش گرفته تیشه به دست به کارِ سخت فروشند کار آسان را چنان به قاعده کاویده لایه‌لایه زمین که کرده غرق عرق سینه و گریبان را کند گمانه‌زنی تا که در […]

 • شادی و خوشی
  چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
  با بیم و سخن دروغ زیستن از مرگ بدتر است؛ زیرا هر کسی برای زندگی به گیتی نیاز دارد و اگر گیتی را ندارد و بیم و سخن دروغ نیز با اوست، چنین زندگی از مرگ بدتر دانسته شده است. مینوی خرد نسخه مناسب چاپ

 • ای بهشتی خاک ای ایران من
  بهرام سیاره (پریش)
  چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳
    ای وطن، ای خانه‌ ایمان من ای بهشتی خاک، ای ایران من ای به نامت چشمها حیران شده جوْر دیوان دیده و ایران شده بشنو از نی چون حکایت می‏کند از جداییها شکایت می‏کند گرچه هجران را گرفته اصل‌اصل هست در هجران او امّید وصل حافظ آن رندی که بر روحش درود با امید وصل، هجران را سرود آه از آن تیغی که بر پیکر نشست گنجه را از خاک ایرانم گسست «آه، ایران شمالی! خاک من ای فدای تو دل صد چاک من» خاک شاعرخیز چون آیینه است […]

    ای وطن، ای خانه‌ ایمان من ای بهشتی خاک، ای ایران من ای به نامت چشمها حیران شده جوْر دیوان دیده و ایران شده بشنو از نی چون حکایت می‏کند از جداییها شکایت می‏کند گرچه هجران را گرفته اصل‌اصل هست در هجران او امّید وصل حافظ آن رندی که بر روحش درود با امید وصل، هجران را سرود آه از آن تیغی که بر پیکر نشست گنجه را از خاک ایرانم گسست «آه، ایران شمالی! خاک من ای فدای تو دل صد چاک من» خاک شاعرخیز چون آیینه است […]

Page 1 of 1412345...Last »