روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • برگی از دفترهای کهن
  فرهنگ و هنر و دانایی
  عنصر المعالی
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  تن خویش را بعث کن به فرهنگ و هنر آموختن، و این تو را به دو چیز حاصل شود: یا به کار بستن چیزی که دانی، یا به آموختن آن چیز که ندانی. حکمت: هیچ گنجی بهتر از هنر نیست و هیچ دشمن بتر از خوی بد نیست و هیچ عزّی بزرگوارتر از دانش نیست، و هیچ پیرایه، بهتر از شرم نیست. پس آموختن را وقتی پیدا مکن؛ چه، در هر وقت و در هر حال که باشی، چنان باش که یک ساعت از تو درنگذرد تا دانشی نیاموزی و […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  خراسانیان برترى و اعتلا یافتن ایرانیان بر فاتحان، از مدتها پیش در جریان آماده شدن بود؛ هنگامى که عباسیان که اعتلایشان را مدیون ایرانیان هستند، بر مسند فرمانروایى نشستند، این فرایند تکمیل شد. امیران مسلمان اعتماد کردن به ایرانیان، به ویژه خراسانیها را قاعده کار خویش قرار دادند. در نتیجه برجسته‌‏ترین رجال دربار عباسی، ایرانیان بودند.‏ راینهارت دوزى، دانشمند لهستانى بزرگترین ملت مشرق ایرانیان مردم باهوش و دل‌‏زنده‌‏اى هستند و استعداد دارند که بزرگترین و قادرترین ملت مشرق زمین باشند و تنها چیزى که کم دارند، حکومت خوب و صالح […]

 • صبر
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
  سهل بن عبدالله شوشترى: اگر توانى که به نشینى،چنان کن و از آن قوم مباش که بر تو نشیند. بزرگترین مقامات آن است‏که خوى بد خویش به خوى نیک بدل کند. تذکره الاولیا نسخه مناسب چاپ

 • ایران‌گردی
  عمارت آقازاده
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
    عمارت محمدهاشم آقازادة اردبیلی در مرکز اردبیل (میدان عالی‌قاپو) از جمله نمادهای معماری این شهر است. این خانه در عصر ناصری در زمینی مستطیلی به مساحت تقریباً ۱۴۰۰مترمربع در دو طبقه و بخشی از آن در سه طبقه(دو بام) بنا شده است. این خانه تنها عمارت از هفت عمارت حاج اسماعیل آقااُف تاجر سرشناس دوره قاجار می‌باشد که از آسیب حوادث و گذر زمان جان سالم به در برده‌ ‌است. ویژگیهای عمارت این خانه مانند بیشتر عمارتهای هم عصرش به صورت متقارن ساخته شده‌ که شامل بخشهای مختلفی مانند […]

    عمارت محمدهاشم آقازادة اردبیلی در مرکز اردبیل (میدان عالی‌قاپو) از جمله نمادهای معماری این شهر است. این خانه در عصر ناصری در زمینی مستطیلی به مساحت تقریباً ۱۴۰۰مترمربع در دو طبقه و بخشی از آن در سه طبقه(دو بام) بنا شده است. این خانه تنها عمارت از هفت عمارت حاج اسماعیل آقااُف تاجر سرشناس دوره قاجار می‌باشد که از آسیب حوادث و گذر زمان جان سالم به در برده‌ ‌است. ویژگیهای عمارت این خانه مانند بیشتر عمارتهای هم عصرش به صورت متقارن ساخته شده‌ که شامل بخشهای مختلفی مانند […]

 • اصالت شعر و داستان یا اصالت کلمه؟
  هنگامه اهورا - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
    کتابهای آسمانی شیواترین و باشکوه‌ترین متون عریانند و والاترین نمونه آنها کلام مقدس قرآن کریم است که از لحاظ ادبی هم پیامش همان اصل بنیادین توحید است و گذشتن از جنگهای هفتاد ودو ملتی سبکهای ادبی و شکستن بتهای شعریت و قصویت و رسیدن به وحدت کلمه در متن عریان و کلمه‌محور. از دیدگاه عریانیست‌ها تاریخ ادبیات جهان را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: ۱ـ عصر حقیقت‌گرایی آغازین یعنی پیش از ظهور الهه‌های شعر و داستان که اصالت کلمه در این دوره کاملاً ناآگاهانه بوده. ۲ـ عصر جنسیت‌گرایی […]

    کتابهای آسمانی شیواترین و باشکوه‌ترین متون عریانند و والاترین نمونه آنها کلام مقدس قرآن کریم است که از لحاظ ادبی هم پیامش همان اصل بنیادین توحید است و گذشتن از جنگهای هفتاد ودو ملتی سبکهای ادبی و شکستن بتهای شعریت و قصویت و رسیدن به وحدت کلمه در متن عریان و کلمه‌محور. از دیدگاه عریانیست‌ها تاریخ ادبیات جهان را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: ۱ـ عصر حقیقت‌گرایی آغازین یعنی پیش از ظهور الهه‌های شعر و داستان که اصالت کلمه در این دوره کاملاً ناآگاهانه بوده. ۲ـ عصر جنسیت‌گرایی […]

 • پندهای ایرانیان باستان
  دکتر وحید سبزیان‌پور - بخش نخست
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
    اشاره: ملتهای قدیمی و دیرینه می‌کوشیدند تجارب ارجمند خویش را در الفاظ کم و معنی بسیار به نسلهای بعدی منتقل کنند. ایرانیان نیز یکی از آنها بوده‌اند که مطالب بسیاری از این دست دارند. آنچه در پی می‌آید، به همین موضوع اختصاص دارد و عنوان اصلی‌اش، «نگاهی به مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی و اثر آن بر ادب فارسی و عربی» است که با اندکی تلخیص از پایگاه اینترنتی حلقه کاتبان برگرفته شده است. *** ایرانیان باستان به پندهایی پایبند بودند که آنها را به منزله دستورالعملی در […]

    اشاره: ملتهای قدیمی و دیرینه می‌کوشیدند تجارب ارجمند خویش را در الفاظ کم و معنی بسیار به نسلهای بعدی منتقل کنند. ایرانیان نیز یکی از آنها بوده‌اند که مطالب بسیاری از این دست دارند. آنچه در پی می‌آید، به همین موضوع اختصاص دارد و عنوان اصلی‌اش، «نگاهی به مکتوب بر ابزار و لوازم زندگی و اثر آن بر ادب فارسی و عربی» است که با اندکی تلخیص از پایگاه اینترنتی حلقه کاتبان برگرفته شده است. *** ایرانیان باستان به پندهایی پایبند بودند که آنها را به منزله دستورالعملی در […]

 • ایرانی آذری
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
    پی‌نوشتها: ۱ـ پورصفی: مقصود شاه اسماعیل صفوی است. ۲ـ اسپری: سپری، نابود شده ۳ـ گران‌تاب: پرقدرت ۴ـ فرّی: آفرین، واژه تحسین ۵ـ مقصود ستارخان (سردار ملی) و باقرخان (سالار ملی) است نسخه مناسب چاپ

    پی‌نوشتها: ۱ـ پورصفی: مقصود شاه اسماعیل صفوی است. ۲ـ اسپری: سپری، نابود شده ۳ـ گران‌تاب: پرقدرت ۴ـ فرّی: آفرین، واژه تحسین ۵ـ مقصود ستارخان (سردار ملی) و باقرخان (سالار ملی) است نسخه مناسب چاپ

 • اصالت شعر و داستان یا اصالت کلمه؟
  هنگامه اهورا
  چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
  مقدمه: «شعر یا داستان؟» این پرسشی است که همواره در برخورد با اهالی قلم با آن رو به رو بوده‌ام و با توجه به ذوق هنری و فعالیتم در عرصة ادبیات، تنها جوابم «شعر» بوده و این یعنی همه آن چیزی که به من حس برتری و اعتماد به نفس می‌داد. اما دیری نپایید که دچار روزمرگی و تکرار شدم، آن چنان که برای رسیدن به هوا و فضایی تازه، بیهوده به هر دری می‌زدم. تا این که سرانجام تمامِ گم شده‌ام را در دنیای بی‌کران «مکتب ادبی اصالت کلمه» […]

 • معرفی کتابخانه و موزة موقوفة میرزامحمّد کاظمینی
  بر بلندای کویر
  محمّدحاجی شعبانی
  چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
    یزد، سرزمین آرمیده در دل کویرهای مرکزی ایران، کانون تمدّنی بسیار غنی و پویایی است که پیدایش آن ریشه در تاریخی بس کهن دارد. شرایط سختِ طبیعی، کویرهای لم‌یزرع و عاری از هرگونه نشانة حیات (که دور تا دور این سامان را فراگرفته است)، خاک شورستان اقلیم فراخشک، گرمای طاقت‌فرسای تابستان‌ها و سرمای بس سوزان زمستان‌ها، منابع آبی به شدّت محدود، همه و همه دست به دست هم داده تا شرایط محیطی سخت ناسازگار (با طبیعت انسانی)، با ویژگی‌های دشوار برای زیستن را بر این سرزمین حاکم نماید. چنین […]

    یزد، سرزمین آرمیده در دل کویرهای مرکزی ایران، کانون تمدّنی بسیار غنی و پویایی است که پیدایش آن ریشه در تاریخی بس کهن دارد. شرایط سختِ طبیعی، کویرهای لم‌یزرع و عاری از هرگونه نشانة حیات (که دور تا دور این سامان را فراگرفته است)، خاک شورستان اقلیم فراخشک، گرمای طاقت‌فرسای تابستان‌ها و سرمای بس سوزان زمستان‌ها، منابع آبی به شدّت محدود، همه و همه دست به دست هم داده تا شرایط محیطی سخت ناسازگار (با طبیعت انسانی)، با ویژگی‌های دشوار برای زیستن را بر این سرزمین حاکم نماید. چنین […]

 • خیام نیشابوری بزرگ و اسرار‌آمیز
  چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
    چون نیست زهرچه هست باد به دست چون هست زهرچه هست نقصان و شکست انگار که هست، هرچه در عالم نیست پندار که نیست، هرچه در عالم هست غیاث‌الدین ابوالفتح عمربن‌ ابراهیم، خیام نیشابوری، یکی از بزرگترین دانشمندان ایران در قرن پنجم و در اوایل قرن ششم هجری است که در علوم ریاضی، نجوم،‌ فلسفه و حکمت سرآمد اقران خویش بوده و از نظر اکتشافاتی که در علم جبر و مقابله،‌ مخصوصاً حل معادلات درجه سوم و طبقه‌بندی منظم و بحث و تحقیق در این معادلات داشته است در […]

    چون نیست زهرچه هست باد به دست چون هست زهرچه هست نقصان و شکست انگار که هست، هرچه در عالم نیست پندار که نیست، هرچه در عالم هست غیاث‌الدین ابوالفتح عمربن‌ ابراهیم، خیام نیشابوری، یکی از بزرگترین دانشمندان ایران در قرن پنجم و در اوایل قرن ششم هجری است که در علوم ریاضی، نجوم،‌ فلسفه و حکمت سرآمد اقران خویش بوده و از نظر اکتشافاتی که در علم جبر و مقابله،‌ مخصوصاً حل معادلات درجه سوم و طبقه‌بندی منظم و بحث و تحقیق در این معادلات داشته است در […]

 • گناه دانا
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
  سعدی: معصیت از هر که در وجود آید، ناپسندیده است و از علما ناخوبتر که علم، سلاح جنگ شیطان است و خداوندِ سلاح را چون به اسیری برند، شرمساری بیشتر بَرد. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • آشنایی با ایان‌شناسان
  امیل بنونیست
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
    (Benveniste) شرق‌شناس سرشناس فرانسوی (۱۹۰۲ـ ۱۹۷۶). او در زمینه‌های مختلف ایران شناسی ، در حیطة زبان‌شناسی و نیز تتبّعات هندواروپایی یکی از برجسته‌ترین دانش‌پژوهان عصر ماست. در میان مستشرقان و ایران‌شناسان مشهوری چون آنکتیل دوپرون، ژول مول، جیمز دارمستتر، آنتوان میّه و ژان دومناش، شاید بتوان گفت که به سبب عمق و وسعت آگاهیهایش، به کار بستن شیوة درست تحقیق در بررسیهایش، احاطه و تبحرش در انواع پژوهشهای ایران‌شناسی و کلاًّ به خاطر خدماتش در شناساندن هرچه بهتر فرهنگ و تمدن ایرانی، بی‌تردید سرآمد آنان به شمار می‌آید. وی […]

    (Benveniste) شرق‌شناس سرشناس فرانسوی (۱۹۰۲ـ ۱۹۷۶). او در زمینه‌های مختلف ایران شناسی ، در حیطة زبان‌شناسی و نیز تتبّعات هندواروپایی یکی از برجسته‌ترین دانش‌پژوهان عصر ماست. در میان مستشرقان و ایران‌شناسان مشهوری چون آنکتیل دوپرون، ژول مول، جیمز دارمستتر، آنتوان میّه و ژان دومناش، شاید بتوان گفت که به سبب عمق و وسعت آگاهیهایش، به کار بستن شیوة درست تحقیق در بررسیهایش، احاطه و تبحرش در انواع پژوهشهای ایران‌شناسی و کلاًّ به خاطر خدماتش در شناساندن هرچه بهتر فرهنگ و تمدن ایرانی، بی‌تردید سرآمد آنان به شمار می‌آید. وی […]

 • برگی از تاریخ
  نامه میرزاکوچک‌خان به لنین
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
    اشاره: یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک‌ خان جنگلی (۱۲۵۷ – ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری خورشیدی) مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل بود که در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد. وی در رشت در خانواده‌ای متوسط و مذهبی چشم زاده شد و درهمانجا به تحصیلات دینی روی آورد و سپس به حوزه علمیه قزوین و بعد تهران رفت و در سلک روحانیان درآمد و در جنبش مشروطیت به انقلابیون شمال کشور پیوست؛ اما روسها تبعیدش کردند و […]

    اشاره: یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک‌ خان جنگلی (۱۲۵۷ – ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری خورشیدی) مبارز انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل بود که در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد. وی در رشت در خانواده‌ای متوسط و مذهبی چشم زاده شد و درهمانجا به تحصیلات دینی روی آورد و سپس به حوزه علمیه قزوین و بعد تهران رفت و در سلک روحانیان درآمد و در جنبش مشروطیت به انقلابیون شمال کشور پیوست؛ اما روسها تبعیدش کردند و […]

 • شنگال و کوبانی نماد جغرافیای فرهنگی ایران
  دکتر محمدعلی سلطانی
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
    ‏آغاز هزاره سوم، عصر تمدن و تکنولوژی و اوج‌گیری اندیشه و عقلانیت انسان، که هر روز خبری تازه از کشفی جدید در عرصه‌های گوناگون علم همراه با گزارش پرتاب ماهواره‌های فضایی انتشار می‌یابد، اجتماعات ساکنان کشورهای غربی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از گسترش گازهای گلخانه‌ای و حمایت از حیوانات و…. پشتیبانی از قشرهای مطرود اجتماعی تصویری برای بازآفرینی واقعیت‌های زیستگاه غرب به نمایش می‌گذارند، جدلهای اقتصادی و اعتقادی و علمی واجتماعی بر روی میز مذاکره حل و فصل می‌شود، شهرهای قرون میانی با همان ساختار و سیما […]

    ‏آغاز هزاره سوم، عصر تمدن و تکنولوژی و اوج‌گیری اندیشه و عقلانیت انسان، که هر روز خبری تازه از کشفی جدید در عرصه‌های گوناگون علم همراه با گزارش پرتاب ماهواره‌های فضایی انتشار می‌یابد، اجتماعات ساکنان کشورهای غربی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از گسترش گازهای گلخانه‌ای و حمایت از حیوانات و…. پشتیبانی از قشرهای مطرود اجتماعی تصویری برای بازآفرینی واقعیت‌های زیستگاه غرب به نمایش می‌گذارند، جدلهای اقتصادی و اعتقادی و علمی واجتماعی بر روی میز مذاکره حل و فصل می‌شود، شهرهای قرون میانی با همان ساختار و سیما […]

 • رستم در روایات سُغدی
  دکتر بدرالزمان قریب ـ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
    داستان رستم به زبان سُغدی که ریشة اسطوره‌ای دارد و به احتمال قوی مربوط به اساطیر اقوام ایرانی شرقی است، اگر چه جزء مجموعة متون سغدی بودایی که در چین پیدا شده می‌باشد، از نظر محتوا ارتباط با متون بودایی ندارد. داستانی کاملاً مستقل است و از هیچ ‌یک از دیدگاههای فلسفی بودا متأثر نیست. برای مقدمه بد نیست عرض شود که به طور کلی مدارک زبان سغدی را متون دینی تشکیل می‌دهد و این به خصوص دربارة مدارک مکشوف در چین و در ترکستان چین صادق است.۱ چون […]

    داستان رستم به زبان سُغدی که ریشة اسطوره‌ای دارد و به احتمال قوی مربوط به اساطیر اقوام ایرانی شرقی است، اگر چه جزء مجموعة متون سغدی بودایی که در چین پیدا شده می‌باشد، از نظر محتوا ارتباط با متون بودایی ندارد. داستانی کاملاً مستقل است و از هیچ ‌یک از دیدگاههای فلسفی بودا متأثر نیست. برای مقدمه بد نیست عرض شود که به طور کلی مدارک زبان سغدی را متون دینی تشکیل می‌دهد و این به خصوص دربارة مدارک مکشوف در چین و در ترکستان چین صادق است.۱ چون […]

 • کُردان ایران‌دوست
  استاد ادیب برومند
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳
    درود باد به گردانِ کُردِ ایران‌دوست که جمله شیفتة میهن‌اند و سامان دوست اصیل مانده نژادی ز قوم ایرانی ستوده سیرت و پاکیزه خوی و انسان دوست چو شیرِ شرزه دلیرند و پاسدار کُنام به بیشه‌زار مقیم‌اند و با نَیستان دوست عشایری همه روشن‌ضمیر و پاک‌نژاد علاقه‌مند به هم‌میهنان و ایران‌دوست به همنوایی هم‌ریشگان و هم‌پیوند هماره گوش به زنگند و با دلیران دوست به کشت و کار کمر بسته‌اند و بس کوشا ز بهر تقویت کشورند و عمران دوست ز لطف آب و هوای لطیف و شادی‌بخش به […]

    درود باد به گردانِ کُردِ ایران‌دوست که جمله شیفتة میهن‌اند و سامان دوست اصیل مانده نژادی ز قوم ایرانی ستوده سیرت و پاکیزه خوی و انسان دوست چو شیرِ شرزه دلیرند و پاسدار کُنام به بیشه‌زار مقیم‌اند و با نَیستان دوست عشایری همه روشن‌ضمیر و پاک‌نژاد علاقه‌مند به هم‌میهنان و ایران‌دوست به همنوایی هم‌ریشگان و هم‌پیوند هماره گوش به زنگند و با دلیران دوست به کشت و کار کمر بسته‌اند و بس کوشا ز بهر تقویت کشورند و عمران دوست ز لطف آب و هوای لطیف و شادی‌بخش به […]

 • نیکان و نانیکان
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
  خواجه عبدالله انصاری: الهی مائیم همه مسلمان بی‌مایه، و همه از طاعت بی‌پیرایه و همه محتاج و بی‌سرمایه؛ الهی، چون نیکان را استغفار باید کرد، نانیکان را چه باید کرد؟ الهی، می‌بینی و می‌دانی و برآوردن می‌توانی. نسخه مناسب چاپ

 • ایرانگردی
  عمارت آصف سنندج
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    عمارت آصف که با نام «خانه کرد» در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی کردها و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. عمارت آصف که امروز در برگیرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه کرد، شامل فضاها و غرفه‌های نمایشی موزه ‌است، یکی از قدیمی‌ترین بناهای سنندج محسوب می‌شود و نزدیک مسجد دارالاحسان قرار دارد. این عمارت به همت «آصف اعظم» (میرزا علینقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه احداث شد. شکل‌گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می‌شود که دوره […]

    عمارت آصف که با نام «خانه کرد» در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی کردها و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. عمارت آصف که امروز در برگیرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه کرد، شامل فضاها و غرفه‌های نمایشی موزه ‌است، یکی از قدیمی‌ترین بناهای سنندج محسوب می‌شود و نزدیک مسجد دارالاحسان قرار دارد. این عمارت به همت «آصف اعظم» (میرزا علینقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه احداث شد. شکل‌گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می‌شود که دوره […]

 • آشنایی با ایران ‌شناسان
  سموئل نیبرگ
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    شرق‌شناس و ایران‌شناس سوئدی، هنریک ساموئل نوبَرْیْ (به سوئدی: Henrik samuel Nyberg، معروف به: هنریک سموئل نیبرگ) در دسامبر ۱۸۸۹ در جنگل‌های برگس‌لاگن زاده شد. پدرش، کشیش کمکی کلیسا، مردی حساس و بافرهنگ بود که از اندیشه‌های کیرکه‌گارد و درامهای ایبسن بسیار تأثیر پذیرفته بود و مسیحی مؤمنی بود. نیبرگ از پنج‌سالگی نزد پدرش آلمانی و لاتینی آموخت. وی در کتابخانة محدود منزل، با دو کتاب آشنا شد که در زندگی‌اش اثری به‌سزا داشت: یکی سفر به تبت نوشتة هوک و گابت و دیگری گذار از خراسان و ترکستان […]

    شرق‌شناس و ایران‌شناس سوئدی، هنریک ساموئل نوبَرْیْ (به سوئدی: Henrik samuel Nyberg، معروف به: هنریک سموئل نیبرگ) در دسامبر ۱۸۸۹ در جنگل‌های برگس‌لاگن زاده شد. پدرش، کشیش کمکی کلیسا، مردی حساس و بافرهنگ بود که از اندیشه‌های کیرکه‌گارد و درامهای ایبسن بسیار تأثیر پذیرفته بود و مسیحی مؤمنی بود. نیبرگ از پنج‌سالگی نزد پدرش آلمانی و لاتینی آموخت. وی در کتابخانة محدود منزل، با دو کتاب آشنا شد که در زندگی‌اش اثری به‌سزا داشت: یکی سفر به تبت نوشتة هوک و گابت و دیگری گذار از خراسان و ترکستان […]

 • شعر پس از حافظ
  گفتگو با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن - کریم فیضی - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    اشاره: در بخش نخست این گفتگو از تأثیر تازش مغولان بر اوضاع فرهنگی ایران و به‌ویژه شعر فارسی و نشیب آن از حافظ به این سو سخن به میان آمد و در بیان سیر حوادث بحث به دوره مشروطیت کشید و اینک دنباله سخن. آیا شعر دوره مشروطه موفقیّتى کسب کرده است؟ از لحاظ ارزش شعرى، در این دوره کار چندان ارزنده‏اى عرضه نمى‏شود؛ ولى از لحاظ فکرى، ما شاهد بیدارى زمان و شور سیاسى هستیم. مسائل انسانى‏مطرح مى‏شود، شعر سیاسى است. به هر حال، ‏جریان تازه‏اى پدیده آمده […]

    اشاره: در بخش نخست این گفتگو از تأثیر تازش مغولان بر اوضاع فرهنگی ایران و به‌ویژه شعر فارسی و نشیب آن از حافظ به این سو سخن به میان آمد و در بیان سیر حوادث بحث به دوره مشروطیت کشید و اینک دنباله سخن. آیا شعر دوره مشروطه موفقیّتى کسب کرده است؟ از لحاظ ارزش شعرى، در این دوره کار چندان ارزنده‏اى عرضه نمى‏شود؛ ولى از لحاظ فکرى، ما شاهد بیدارى زمان و شور سیاسى هستیم. مسائل انسانى‏مطرح مى‏شود، شعر سیاسى است. به هر حال، ‏جریان تازه‏اى پدیده آمده […]

Page 1 of 1312345...Last »