ايران شناسی
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • نیکان و نانیکان
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
  خواجه عبدالله انصاری: الهی مائیم همه مسلمان بی‌مایه، و همه از طاعت بی‌پیرایه و همه محتاج و بی‌سرمایه؛ الهی، چون نیکان را استغفار باید کرد، نانیکان را چه باید کرد؟ الهی، می‌بینی و می‌دانی و برآوردن می‌توانی. نسخه مناسب چاپ

 • ایرانگردی
  عمارت آصف سنندج
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    عمارت آصف که با نام «خانه کرد» در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی کردها و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. عمارت آصف که امروز در برگیرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه کرد، شامل فضاها و غرفه‌های نمایشی موزه ‌است، یکی از قدیمی‌ترین بناهای سنندج محسوب می‌شود و نزدیک مسجد دارالاحسان قرار دارد. این عمارت به همت «آصف اعظم» (میرزا علینقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه احداث شد. شکل‌گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می‌شود که دوره […]

    عمارت آصف که با نام «خانه کرد» در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی کردها و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. عمارت آصف که امروز در برگیرنده بخشی از پروژه فرهنگی خانه کرد، شامل فضاها و غرفه‌های نمایشی موزه ‌است، یکی از قدیمی‌ترین بناهای سنندج محسوب می‌شود و نزدیک مسجد دارالاحسان قرار دارد. این عمارت به همت «آصف اعظم» (میرزا علینقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه احداث شد. شکل‌گیری عمارت آصف به چهار دوره تقسیم می‌شود که دوره […]

 • آشنایی با ایران ‌شناسان
  سموئل نیبرگ
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    شرق‌شناس و ایران‌شناس سوئدی، هنریک ساموئل نوبَرْیْ (به سوئدی: Henrik samuel Nyberg، معروف به: هنریک سموئل نیبرگ) در دسامبر ۱۸۸۹ در جنگل‌های برگس‌لاگن زاده شد. پدرش، کشیش کمکی کلیسا، مردی حساس و بافرهنگ بود که از اندیشه‌های کیرکه‌گارد و درامهای ایبسن بسیار تأثیر پذیرفته بود و مسیحی مؤمنی بود. نیبرگ از پنج‌سالگی نزد پدرش آلمانی و لاتینی آموخت. وی در کتابخانة محدود منزل، با دو کتاب آشنا شد که در زندگی‌اش اثری به‌سزا داشت: یکی سفر به تبت نوشتة هوک و گابت و دیگری گذار از خراسان و ترکستان […]

    شرق‌شناس و ایران‌شناس سوئدی، هنریک ساموئل نوبَرْیْ (به سوئدی: Henrik samuel Nyberg، معروف به: هنریک سموئل نیبرگ) در دسامبر ۱۸۸۹ در جنگل‌های برگس‌لاگن زاده شد. پدرش، کشیش کمکی کلیسا، مردی حساس و بافرهنگ بود که از اندیشه‌های کیرکه‌گارد و درامهای ایبسن بسیار تأثیر پذیرفته بود و مسیحی مؤمنی بود. نیبرگ از پنج‌سالگی نزد پدرش آلمانی و لاتینی آموخت. وی در کتابخانة محدود منزل، با دو کتاب آشنا شد که در زندگی‌اش اثری به‌سزا داشت: یکی سفر به تبت نوشتة هوک و گابت و دیگری گذار از خراسان و ترکستان […]

 • شعر پس از حافظ
  گفتگو با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن - کریم فیضی - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    اشاره: در بخش نخست این گفتگو از تأثیر تازش مغولان بر اوضاع فرهنگی ایران و به‌ویژه شعر فارسی و نشیب آن از حافظ به این سو سخن به میان آمد و در بیان سیر حوادث بحث به دوره مشروطیت کشید و اینک دنباله سخن. آیا شعر دوره مشروطه موفقیّتى کسب کرده است؟ از لحاظ ارزش شعرى، در این دوره کار چندان ارزنده‏اى عرضه نمى‏شود؛ ولى از لحاظ فکرى، ما شاهد بیدارى زمان و شور سیاسى هستیم. مسائل انسانى‏مطرح مى‏شود، شعر سیاسى است. به هر حال، ‏جریان تازه‏اى پدیده آمده […]

    اشاره: در بخش نخست این گفتگو از تأثیر تازش مغولان بر اوضاع فرهنگی ایران و به‌ویژه شعر فارسی و نشیب آن از حافظ به این سو سخن به میان آمد و در بیان سیر حوادث بحث به دوره مشروطیت کشید و اینک دنباله سخن. آیا شعر دوره مشروطه موفقیّتى کسب کرده است؟ از لحاظ ارزش شعرى، در این دوره کار چندان ارزنده‏اى عرضه نمى‏شود؛ ولى از لحاظ فکرى، ما شاهد بیدارى زمان و شور سیاسى هستیم. مسائل انسانى‏مطرح مى‏شود، شعر سیاسى است. به هر حال، ‏جریان تازه‏اى پدیده آمده […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    انتقال دانش در آن روزگار ایرانیانى که زبان عربى را کاملاً آموخته بودند، مایه ادبى و علمى و فکرى خود را از مطالعه و قرائت آثار پارسى به دست آورده، میان عرب منتشر نمودند. هر یکى از پارسی‌‏زبانان ایرانى که به فضل و ادب معروف بودند، کتب مختلف پارسى را با دقت و بصیرت قرائت کرده، فکر و معنى و مضمون را از پارسى به عربى نقل می‌‏کردند. آنها عبارت از ترجمه نبود، بلکه مأخذ و اصل و طرز و اسلوب آن پارسى و ایرانى بود.‏ احمد امین مصرى […]

    انتقال دانش در آن روزگار ایرانیانى که زبان عربى را کاملاً آموخته بودند، مایه ادبى و علمى و فکرى خود را از مطالعه و قرائت آثار پارسى به دست آورده، میان عرب منتشر نمودند. هر یکى از پارسی‌‏زبانان ایرانى که به فضل و ادب معروف بودند، کتب مختلف پارسى را با دقت و بصیرت قرائت کرده، فکر و معنى و مضمون را از پارسى به عربى نقل می‌‏کردند. آنها عبارت از ترجمه نبود، بلکه مأخذ و اصل و طرز و اسلوب آن پارسى و ایرانى بود.‏ احمد امین مصرى […]

 • برگی از تاریخ
  یگانه چارة ایران
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    متن زیر بخشی از نامه مرحوم آیت‌الله‌العظمی صدرالدین صدر (پدر امام موسی صدر) به مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا نورالله اصفهانی در ابراز نگرانی از تهدید استقلال ایران از ناحیه روس و انگلیس و نابسامانی اوضاع پس از مشروطیت است که در آخرین شماره دوفصلنامه تخصصی «کتاب شیعه» چاپ شده است: احوال حاضرة ایران نمی‌دانم به کجا خواهد رسید؛ مرکز مشغول اغراض زیاد، اجانب در کار، مفسدین فراوان، ملت‌ جاهل، خداوند سبحانه و تعالی رحم بفرماید. مصری که مثل دولت عثمانی طرفدار داشت و مثل فرانسه و روسیا مزاحم بود و […]

    متن زیر بخشی از نامه مرحوم آیت‌الله‌العظمی صدرالدین صدر (پدر امام موسی صدر) به مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا نورالله اصفهانی در ابراز نگرانی از تهدید استقلال ایران از ناحیه روس و انگلیس و نابسامانی اوضاع پس از مشروطیت است که در آخرین شماره دوفصلنامه تخصصی «کتاب شیعه» چاپ شده است: احوال حاضرة ایران نمی‌دانم به کجا خواهد رسید؛ مرکز مشغول اغراض زیاد، اجانب در کار، مفسدین فراوان، ملت‌ جاهل، خداوند سبحانه و تعالی رحم بفرماید. مصری که مثل دولت عثمانی طرفدار داشت و مثل فرانسه و روسیا مزاحم بود و […]

 • عشق ایران زمین
  رهی معیری
  چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳
    پی دانش و علم کوشش کنیم جهان روشن از نور دانش کنیم نکوسیرت و مهربانیم ما هواخواه درماندگانیم ما به بیچاره ‌مردم، نکویی کنیم ستمدیده را چاره‌جویی کنیم به پاکی ز گلها رباییم گوی که پاکیزه‌روییم و پاکیزه‌خوی به آموزگاران خود بنده‌ایم که آموزگاران آینده‌ایم ز دانش چراغی ست ما را به دست فضیلت‌شناسیم و دانش‌پرست به نیکی که پیرانة گنج ماست غم و رنج مردم، غم و رنج ماست چو خورشید و مه تابناکیم ما که فرزند این آب و خاکیم ما الا ای فروزنده خورشید من بهار […]

    پی دانش و علم کوشش کنیم جهان روشن از نور دانش کنیم نکوسیرت و مهربانیم ما هواخواه درماندگانیم ما به بیچاره ‌مردم، نکویی کنیم ستمدیده را چاره‌جویی کنیم به پاکی ز گلها رباییم گوی که پاکیزه‌روییم و پاکیزه‌خوی به آموزگاران خود بنده‌ایم که آموزگاران آینده‌ایم ز دانش چراغی ست ما را به دست فضیلت‌شناسیم و دانش‌پرست به نیکی که پیرانة گنج ماست غم و رنج مردم، غم و رنج ماست چو خورشید و مه تابناکیم ما که فرزند این آب و خاکیم ما الا ای فروزنده خورشید من بهار […]

 • دانایی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  عنصرالمعالی: به فضل و هنر خویش غرّه مباش و مپندار که تو همه چیز بدانستی. خویشتن را از جمله نادانان شمُر که دانا آنگه باشی که بر دانش خویش واقف گردی. قابوسنامه نسخه مناسب چاپ

 • برگی از دفترهای کهن
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
  چنین شنودم که مردی به سحرگاه از خانه به تاریکی بیرون آمد تا به گرمابه رود. در راه دوستی را از آن خویش بدید و گفت: «موافقت کنی تا به هم به گرمابه رویم؟» دوست گفت: «تا به در گرمابه با تو هم راهی کنم، لیکن در گرمابه نتوانم آمدن که شغلی دارم.» تا به نزدیک گرمابه با وی رفت. به سر دو راهی رسیدند. پیش از آنکه آن دوست را خبر دادی، بازگشت و به راهی دیگر برفت. اتفاقاً طرّاری از پس این مرد همی آمد تا به گرمابه […]

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    شعردوست ایرانیان اغلب چند غزل از حافظ یا ابیاتى از فردوسى می‌‏خوانند. خوانندگان خوب بسیار مورد احترامند و دستمزد خوبى دریافت می‌‏کنند. شنیدن هر اپرایى، ایرانى را کسل و ملول می‌‏کند، درحالى که شنیدن الحان ملى، اشک از چشمان ایرانى سرازیر می‌‏سازد.‏ زبان فارسى را زود می‌‏توان آموخت؛ ولى به‌‏ندرت می‌‏توان آن را با چنان پاکیزگى صحبت کرد که کسى نفهمد گوینده، خارجى است. زبانى که مردم درس‌خوانده و تحصیل‌کرده بدان تکلم می‌‏کنند، زیبا و تواناست.‌‏‌‏‌‏‌‏ این زبان هم براى مقاصد شاعران متناسب است و هم براى اظهار تعبیرات […]

    شعردوست ایرانیان اغلب چند غزل از حافظ یا ابیاتى از فردوسى می‌‏خوانند. خوانندگان خوب بسیار مورد احترامند و دستمزد خوبى دریافت می‌‏کنند. شنیدن هر اپرایى، ایرانى را کسل و ملول می‌‏کند، درحالى که شنیدن الحان ملى، اشک از چشمان ایرانى سرازیر می‌‏سازد.‏ زبان فارسى را زود می‌‏توان آموخت؛ ولى به‌‏ندرت می‌‏توان آن را با چنان پاکیزگى صحبت کرد که کسى نفهمد گوینده، خارجى است. زبانى که مردم درس‌خوانده و تحصیل‌کرده بدان تکلم می‌‏کنند، زیبا و تواناست.‌‏‌‏‌‏‌‏ این زبان هم براى مقاصد شاعران متناسب است و هم براى اظهار تعبیرات […]

 • ایران‌گردی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    کاخ‌موزة صاحبقرانیه دهکدة نیاوران همواره یکی از بخشهای ییلاقی تهران بوده است. این منطقه در دوره قاجار نیز مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و ناصرالدینشاه در سال ۱۲۲۹ش حاج‌علیخان حاجب‌الدوله را مأمور ساخت عمارتی در باغ نیاوران کرد. چون در قدیم هر سی سال یک قرن در نظر گرفته می‌شد، ناصرالدینشاه در سی ویکمین سال حکومتش خود را صاحب قران نامید و این کاخ به «صاحبقرانیه» مشهور شد. بدین ترتیب عمارت خوابگاه، اندرون و حرمسرا ساخته شد که شامل چهل تا پنجاه ساختمان بود که هر یک دارای چهار […]

    کاخ‌موزة صاحبقرانیه دهکدة نیاوران همواره یکی از بخشهای ییلاقی تهران بوده است. این منطقه در دوره قاجار نیز مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و ناصرالدینشاه در سال ۱۲۲۹ش حاج‌علیخان حاجب‌الدوله را مأمور ساخت عمارتی در باغ نیاوران کرد. چون در قدیم هر سی سال یک قرن در نظر گرفته می‌شد، ناصرالدینشاه در سی ویکمین سال حکومتش خود را صاحب قران نامید و این کاخ به «صاحبقرانیه» مشهور شد. بدین ترتیب عمارت خوابگاه، اندرون و حرمسرا ساخته شد که شامل چهل تا پنجاه ساختمان بود که هر یک دارای چهار […]

 • تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران
  پیتر چلکوفسکی
  ترجمه داوود حاتمی - بخش سوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    مفهوم واقعی تعزیه در جوهرة آن بود و مشارکت در آن کمک به فلاح و رستگاری پنداشته می‌شد، چه رنج و محنت و مرگ شهیدان کربلا اسباب رهایی همه مؤمنان بود. به بازیگران ماهر دستمزد خوبی پرداخت می‌شد، تماشاگران نیز به آنها دستخوش و انعام می‌دادند. لباسها و لوازم صحنه گرانبها بودند. بعضی از وسایل تکیه دولت را از خزانه دربار می‌آوردند. ثبت است که ناصرالدین‌شاه، کالسکه سلطنتی خود را برای استفاده [در تعزیه] تیمور و نیز یک اتومبیل جدید دربار را برای [استفاده در تعزیه] سلیمان‌نبی به عاریت […]

    مفهوم واقعی تعزیه در جوهرة آن بود و مشارکت در آن کمک به فلاح و رستگاری پنداشته می‌شد، چه رنج و محنت و مرگ شهیدان کربلا اسباب رهایی همه مؤمنان بود. به بازیگران ماهر دستمزد خوبی پرداخت می‌شد، تماشاگران نیز به آنها دستخوش و انعام می‌دادند. لباسها و لوازم صحنه گرانبها بودند. بعضی از وسایل تکیه دولت را از خزانه دربار می‌آوردند. ثبت است که ناصرالدین‌شاه، کالسکه سلطنتی خود را برای استفاده [در تعزیه] تیمور و نیز یک اتومبیل جدید دربار را برای [استفاده در تعزیه] سلیمان‌نبی به عاریت […]

 • عصر مغول و نفوذ ایرانیان در چین
  دکتر شیرین بیانى - بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    جانشینان قوبیلاى و رونق مسلمانى پس از مرگ قوبیلاى، نواده وى به نام تیمور بر تخت سلطنت نشست که هرچند دین بودایى داشت، دوره کوتاه حکومتش همچنان عهد اوج قدرت ایرانیان در چین بود. در دوره ولیعهدى او، روحانى دانشمندى به نام مولانا رضی‌‏الدین بخارى به دستگاه وى راه یافت و به زودى مشاور و همدم همیشگى تیمور گردید. وجود این شخص سبب شد که امپراتور جدید نظر بسیار مساعدى نسبت به مسلمانان داشته باشد. به طورکلى در عهد تیمور قاآن حکومت به دست ایرانیان اداره می‌‏شد: یک ایرانى […]

    جانشینان قوبیلاى و رونق مسلمانى پس از مرگ قوبیلاى، نواده وى به نام تیمور بر تخت سلطنت نشست که هرچند دین بودایى داشت، دوره کوتاه حکومتش همچنان عهد اوج قدرت ایرانیان در چین بود. در دوره ولیعهدى او، روحانى دانشمندى به نام مولانا رضی‌‏الدین بخارى به دستگاه وى راه یافت و به زودى مشاور و همدم همیشگى تیمور گردید. وجود این شخص سبب شد که امپراتور جدید نظر بسیار مساعدى نسبت به مسلمانان داشته باشد. به طورکلى در عهد تیمور قاآن حکومت به دست ایرانیان اداره می‌‏شد: یک ایرانى […]

 • ایران من! بنیاد من
  لایق شیرعلی تاجیکستان
  چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعد سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد هنرآباد من از ورارود این‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من! نور جام جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر در تو مصدر لفظ دری‌ست مکتب من! مذهب من! داد […]

    ریشه من! منشأ اجداد من! اصل من! ! جان ما چون رشته‌ای دو بافت است بافت من! ای تار و پود یاد من! گر نباشی، سینه ما می‌درد دشمن ایمان من، جلاد من چند غافل ماندی از درد دلم یک تویی امروز هم‌فریاد من بعد سامانی مرا سامان نماند باد بر کف شد هنرآباد من از ورارود این‌همه غافل مباش دست رستم باز بر امداد من! نور جام جم بیفکن بر دلم شادمان کن این دل ناشاد من هر در تو مصدر لفظ دری‌ست مکتب من! مذهب من! داد […]

 • دوست و دشمن
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
  سعدی: هر آن سرّی که داری، با دوست درمیان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد؟ و هر بدی که توانی، به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • تعزیه: نمایش بومی پیشرو ایران
  پیتر چلکوفسکی - ترجمه داوود حاتمی - بخش اول
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    تعزیه در آغاز عبارت بود از چند واقعه (اپیزود) پیوستة سست و نارسا همراه با تک‌خوانی‌های رثایی طولانی و متعاقباً چند محادثه (یا گفتگو). به ندرت، عملی نمایشی به این نقشهای قرائتی یا سرایشی کاملاً ابتدایی به طور مستقیم منضم بود. در واقع بازیگران سطور مربوط به خودشان را از روی نسخه‌ای می‌خواندند که پهنایش در حدود ۵ و درازایش نزدیک به ۲۰ سانتی‌متر و در دستشان بود. این سنت ادامه یافت و حتی امروز نیز معمول است. شاید این امر تا حدودی بیانگر نهی شدن مسلمانان از نمایش […]

    تعزیه در آغاز عبارت بود از چند واقعه (اپیزود) پیوستة سست و نارسا همراه با تک‌خوانی‌های رثایی طولانی و متعاقباً چند محادثه (یا گفتگو). به ندرت، عملی نمایشی به این نقشهای قرائتی یا سرایشی کاملاً ابتدایی به طور مستقیم منضم بود. در واقع بازیگران سطور مربوط به خودشان را از روی نسخه‌ای می‌خواندند که پهنایش در حدود ۵ و درازایش نزدیک به ۲۰ سانتی‌متر و در دستشان بود. این سنت ادامه یافت و حتی امروز نیز معمول است. شاید این امر تا حدودی بیانگر نهی شدن مسلمانان از نمایش […]

 • عصر مغول و نفوذ ایرانیان در چین
  دکتر شیرین بیانى - بخش اول
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    اشاره: به رغم حوادث خونبارى که هجوم وحشیانه مغول در پى داشت، ایرانیان توانستند به‌تدریج مغولان را رام کنند و فرهنگ اصیل خود را جلوه‌‏گر سازند. آنچه در پى می‌‏آید، به اختصار به همین موضوع در روزگار نبیرة چنگیز، قوبیلاى می‌‏پردازد. زمامدارى قوبیلاىقاآن آغاز عصر جدیدى در امپراتورى جهانى مغول به شمار می‌‏آید و با دوران سی‌‏ساله قبل از آن تفاوت بسیار دارد: دوران گذشته، زمان کشور گشایی‌ها، ایجاد حکومتهاى موقت در مناطق اشغالى شرق و غرب، اطمینان نداشتن از پشت مرزها و رویارویى با تشنج‌ها و شورشها در […]

    اشاره: به رغم حوادث خونبارى که هجوم وحشیانه مغول در پى داشت، ایرانیان توانستند به‌تدریج مغولان را رام کنند و فرهنگ اصیل خود را جلوه‌‏گر سازند. آنچه در پى می‌‏آید، به اختصار به همین موضوع در روزگار نبیرة چنگیز، قوبیلاى می‌‏پردازد. زمامدارى قوبیلاىقاآن آغاز عصر جدیدى در امپراتورى جهانى مغول به شمار می‌‏آید و با دوران سی‌‏ساله قبل از آن تفاوت بسیار دارد: دوران گذشته، زمان کشور گشایی‌ها، ایجاد حکومتهاى موقت در مناطق اشغالى شرق و غرب، اطمینان نداشتن از پشت مرزها و رویارویى با تشنج‌ها و شورشها در […]

 • ایران‌گردی
  میمند صخره‌ای
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    این روستای صخره‌ای و دستکند در دهستان میمند از توابع شهر بابک در استان کرمان بین شهرهای یزد، کرمان و شیراز قرار دارد و با شماره ۴۱۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بنا بی‌گمان از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران به شمار می‌رود و جالب اینجاست که هنوز مردم در آن زندگی می‌کنند که دارای آداب و رسوم خاصی هستند و در زبانشان هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می‌شود. برخی بر آنند که میمند در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد به دست […]

    این روستای صخره‌ای و دستکند در دهستان میمند از توابع شهر بابک در استان کرمان بین شهرهای یزد، کرمان و شیراز قرار دارد و با شماره ۴۱۳۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این بنا بی‌گمان از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران به شمار می‌رود و جالب اینجاست که هنوز مردم در آن زندگی می‌کنند که دارای آداب و رسوم خاصی هستند و در زبانشان هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می‌شود. برخی بر آنند که میمند در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد به دست […]

 • برگی از دفترهای کهن
  دانا و نادان
  عنصرالمعالی
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    نادان را مردم مدان و دانای بی‌هنر را دانا مشمر و پرهیزگار بی‌دانش را زاهد مدان. و با مردم نادان صحبت مکن، خاصه با نادانی که پندارد داناست. و بر جهل خرسند مشو و صحبت جز با مردم نیکنام مکن که از صحبت نیکان، مردم نیکنام شود؛ چنان‌که روغن کنجید از آمیزش با گل و بنفشه که به گل و بنفشه‌اش باز می‌خوانند از اثر صحبت ایشان. و کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن و نیازمند خود را به سر باز مزن که وی را رنج نیازمندی […]

    نادان را مردم مدان و دانای بی‌هنر را دانا مشمر و پرهیزگار بی‌دانش را زاهد مدان. و با مردم نادان صحبت مکن، خاصه با نادانی که پندارد داناست. و بر جهل خرسند مشو و صحبت جز با مردم نیکنام مکن که از صحبت نیکان، مردم نیکنام شود؛ چنان‌که روغن کنجید از آمیزش با گل و بنفشه که به گل و بنفشه‌اش باز می‌خوانند از اثر صحبت ایشان. و کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن و نیازمند خود را به سر باز مزن که وی را رنج نیازمندی […]

 • شهر آفتابها
  استاد خلیل الله خلیلی - افغانستان
  چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
    این روزهای زودگذر همچو آبها ما را برند سوی عدم با شتابها هر روز ابر تیره کند روی آسمان ای جان فدای شهر من و آفتابها هر گز کسی سؤال مرا پاسخی نگفت من ماندم از زمانه و این لا جوابها دیگر مرا به جز دل من نیست رهنمون من آینه گزیدم و یاران کتابها از عقل ناامید شدم، ای جنون بتاز کان راه بود خم به خمش پیچ و تابها شاید ز بعد مرگ حقیقت شود عیان وین زندگی بوَد نظر ما به خوابها بر باد بود کاخ […]

    این روزهای زودگذر همچو آبها ما را برند سوی عدم با شتابها هر روز ابر تیره کند روی آسمان ای جان فدای شهر من و آفتابها هر گز کسی سؤال مرا پاسخی نگفت من ماندم از زمانه و این لا جوابها دیگر مرا به جز دل من نیست رهنمون من آینه گزیدم و یاران کتابها از عقل ناامید شدم، ای جنون بتاز کان راه بود خم به خمش پیچ و تابها شاید ز بعد مرگ حقیقت شود عیان وین زندگی بوَد نظر ما به خوابها بر باد بود کاخ […]

Page 1 of 1212345...Last »