کوتاه‌ و‌گویا/بسمه‌تعالی/به مناسبت هفتمین روز درگذشت جانسوز رحیم رمضانی
از «رمضانی» بیاموزیم…
محمدجواد حجتی کرمانی
 

مرگ دوست آن هم دوستی که نه‌تنها دوست تو که دوست همه است، نه برای تو که برای همه جانسوز و ناگوار است تا چه رسد به همسر و فرزندان و برادران و خواهران و نزدیکان نسبی و سببی که بیش از من و تو با او دوست بوده‌اند و با آنان نیز…
* * *
درگذشت رحیم رمضانی سرپرست کاردان و کارآمد و فروتن و با پشتکار و وفادار و فداکار حروفچینی کامپیوتری روزنامه گرامی اطلاعات همة دوستان و آشنایان او را غرق در ماتم و اندوه و تأثر کرد و چشمان بسیاری را در عزای او گریان ساخت. «رحیم» به معنای کلمه رحیم و مهربان و از مصادیق بارز «الاسماء تنزل من السماء یعنی نامها از آسمان فرود می‌آیند» بود.
در مدت طولانی‌ای که این حقیر با آنمرحوم مغفور ارتباط کاری داشتم، او را بسیار بردبار و دلسوز و صبور و مخلص و پاک و خوش‌طینت و خوش‌رفتار و خوش‌سخن یافتم. او که سالها از دردی جانکاه رنج می‌برد و در این اواخر به قطع دو پایش منجر شد، مانند یک آدم کاملاً سالم و تندرست با روی باز با تلاشی خستگی‌ناپذیر، کار می‌کرد و خم به ابرو نمی‌آورد…
این حقیر شخصاً هیچکس را هیچکس را با صفاتی که برای رحیم رمضانی شمردم، سراغ ندارم و بدون هیچ مبالغه و اغراقی، او را الگوی تمام‌عیار عشق و امید و کار و تلاش می‌دانم بر این گفته خود، تمامی افراد روزنامه گرامی اطلاعات را گواه می‌گیرم.
روایت است کسی که چهل تن از مؤمنان به خوبی و صداقت و امانت و دیانت او گواهی دهند، به یقین او مشمول عفو و غفران و رضوان الهی خواهد شد.
* * *
من که خود عزادار این دوست باوفا و مخلص و صمیمی هستم، درگذشت او را به فرزندان ارجمند، همسر گرامی و صبور و کلیه بازماندگان آن فقید سعید تسلیت می‌گویم و برای او از درگاه باریتعالی حشر با اولیاء طاهرین ـ علیهم‌السلام ـ را مسئلت دارم.
بعدالتحریر: این نخستین یادداشتی است که بدون آنکه به دست رحیم رمضانی برسد و او برای چاپ بفرستد، در اطلاعات به چاپ می‌رسد… دریغا دریغ…

Email this page

نسخه مناسب چاپ