امضای تفاهمنامه همکاری بین شهرداری امیریه ومیراث فرهنگی
دامغان – خبرنگار اطلاعات:درنشستی باحضورمدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان سمنان ومسئولین شهرستان دامغان وشهردار امیریه تفاهمنامه همکاری بین میراث فرهنگی وشهرداری امیریه دامغان به امضاء رسید. مهندس محمدعوض آبادیان شهردار امیریه بااعلام این مطلب گفت: حفظ ومرمت آثارتاریخی شهرامیریه وبخش امیرآباد راه اندازی اقامتگاه های

بوم گردی وجذب گردشگر و نیز برگزاری هرچه بهترجشنواره سالانه بومی محلی گل غلطان نوزاد از جمله مفاد این تفاهمنامه است.

شر کت کنندگان در این نشست ازقلعه تاریخی درحال مرمت امیریه وچندکارگاه صنایع دستی بازدید کردند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ