در ارتباط با سال حمایت از کالای ایرانی
با زن و بچه مرو بازار قشم!
دکتر محمد شیخ الرئیس کرمانی - عضو هیأت علمی دانشگاه
 

دی عبورم بود بر بازار قشم
آه از بازار خفتّ بار قشم
جنس ژاپن، چین، کره، ایتالیا
بود یکسر بر در و دیوار قشم
هنگ‌کنگ و مالزی، اندونزی
شهرتی دارند در اقطار قشم
هست کالای ویتنامی بنام
آفرین برغیرت تجار قشم!!
اینطرف اجناس لوکس خارجی
وانطرفتر مردم بیکار قشم
جملگی دلال جنس اجنبی
این نشان ذلت است و عار قشم
عرضه بود و هیچ تولیدی نبود
پیش روی خلق ماهیخوار قشم
هرچه کشور هرچه شرکت هرکجا
صف کشیده بهر استثمار قشم
در کف کفار بی ایمان اسیر
مردم خوش سیرت و دیندار قشم
پول خود ریزد به جیب اجنبی
بی‌صدا گردشگر بسیار قشم
من همی گریم به حال مملکت
نه فقط گریم به حال زار قشم
کاش کیش این جذبه کاذب نداشت
کاش در تولید می‌شد کار قشم
بشنو این پند خوش از «شیخ الرئیس»
با زن و بچه مرو بازار قشم

Email this page

نسخه مناسب چاپ