برنامه افزایش سرمایه ۲۱۵۱ درصدی
شرکت بسته بندی ایران از زیرمجموعه های توسعه صنایع بهشهر، با اعلام برنامه افزایش سرمایه ۲۱۵۱ درصدی دومین رکورددار افزایش سرمایه می شود.

قرار است تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، شرکت توسعه صنایع بهشهر از لحاظ طبقه بندی بورس یک شرکت هلدینگ صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. این شرکت، یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری بوده که عمده سرمایه گذاری های آن بر شرکت های صنایع غذایی، شوینده و خدمات متمرکز بوده و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و فعالیت در بانکداری و محصولات لبنی از دیگر فعالیت های شرکت است. شرکت بسته بندی ایران که شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامدار ۳ر۶۱ درصدی آن به حساب می آید، برنامه افزایش سرمایه ۲۱۵۱ درصدی را اعلام کرده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ