بورس در یک قدمی فصل آرامش قرار دارد
 

تزریق آرامش به بازار سهام با حضور فعال بازیگران حقوقی شدت گرفته است در شرایط کنونی بورس به مرحله ای رسیده که تا زمان استارت فصل جدید رونق، چیزی نمانده است.

بهروز خدارحمی مدیرعامل گروه سپهر صادرات در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،گفت: در چند ماه اخیر دیده شد که بسیاری از سرمایه گذاران بازارهای دیگر به سمت بورس حرکت کرده اند و بازار با رونق طولانی مدت همراه بود با وجود مزیت های مثبتی که ورود نقدینگی و به تبع آن تعمیق بازار ایجاد می کند، همواره در این مسیر ریسک گریزی هم افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سرمایه گذاران در یک دوران پر رونق وارد بازار شده اند، این انتظار برای گروه های جدید به وجودمی آید که بازار بلندمدت این روند را حفظ کند و شاهد اصلاح قیمتی نباشیم به همین دلیل عده ای با شروع اصلاح قیمت ها، عرضه های خود را در بازار تشدید می کنند که عمدتاً این عرضه ها جنبه هیجانی دارند.

مدیرعامل گروه سپهر صادرات در ادامه به رفتار هیجانی دو گروه در بازار سهام اشاره کرد و گفت:عرضه سهام و تقاضای آن در زمانی که فاز هیجان از هر زمانی در بازار پررنگ تر است علاوه بر اینکه می تواند در معاملات بازیگران خرد اثر گذار باشد، بزرگان بازار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل خطر انحراف از مسیر تعادل بیش از همیشه احساس می شود و ریسک اقدام همراه با خطا برای این گروه ها افزایش می یابد.

وی افزود: در این بین هوشیاری سهامداران حقوقی در بازار، ناجی حذف این رفتار هیجانی محسوب می شود حقوقی ها هرکدام به نوبه خود به جمع آوری بسیاری از صفوف عرضه می پردازند و با احتیاط در انتخاب سهام، آرامش خاطر را به بازار برمی گردانند.

خدارحمی در ادامه گفت: ما به عنوان سهامدار حقوقی، باید سهم هایی که در زمان رونق خریداری کرده و ارزندگی داشته اند، را در زمان افت بازار با انگیزه بیشتری به فروش برسانیم مطمئنا قصد حقوقی ها در بازار سفته بازی و نوسان گیری نیست، طبیعتا اگر زمانی سهمی ارزنده است و خریداری می شود، در زمان نزول نیز به نحو مطلوب به فروش می رسد.

وی افزود: در شرایط فعلی اکثر قریب به اتفاق بازیگران حقوقی به این نتیجه رسیده اند، که باید از بازار پشتیبانی های لازم صورت گیرد بر همین اساس دیری نمی پاید که بار دیگر آرامش به روند معاملات بورس برمی گردد و بازار روند پر رونقی پیدا می کند.

مدیرعامل گروه سپهر صادرات به لزوم فرهنگ سازی توسط رسانه ها اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش تر اشاره شد، ورود سهامداران جدید به بازار بیش از هر دوره دیگری محسوس است در این زمینه اشاعه فرهنگ سرمایه گذار امری ضروری به شمار می رود.وی افزود: رسانه ها باید بتوانند در مدل های مختلف اصول اولیه حضور در بازار سهام را به مردم بیاموزند، تا بازار سهام به عنوان یکی از مهمترین ارکان جذب نقدینگی وارد چالش جدی نشود.

کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهاراتش به لزوم توجه به نقاط مثبت بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارزش معاملات به ارقام بسیار خوبی رسیده ، میانگین این مولفه هم اکنون بیش از هزار میلیارد تومان است از سوی دیگر ریسک هایی که تحریم های هسته ای به اقتصاد کشور وارد می کند تا حد زیادی به واسطه تعامل با کشورهای اروپایی کمرنگ شده است.در این زمینه رسانه ها باید این نکات را به مردم یادآوری کنند. زیرا تجمیع تمام مولفه های بورسی حاکی از وجود نشانه های سودآوری این بازار است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ