به ساحت حضرت ولی عصر (عج)
تا وا رهد این تیر…
افشین علا
 

مولای من از خویش نشانی بفرستید
جان ها به لب آمد همه، جانی بفرستید
مانند ترنجی است دلم پر شده از خون
از تیزی آن تیغ نشانی بفرستید
یا خود ز در آیید که انگشت ببرّیم
یا طاقتی و صبر و توانی بفرستید
یا پرده ی غیبت بدرانید به یکبار
یا مژده ی آن را به جهانی بفرستید
بر جان ستم شعله ای از خشم ببارید
بر آتش غم آب روانی بفرستید
با خُلق نبی، روشنی ای زاده ی نرگس
بر دیده ی خلق نگرانی بفرستید
انباشته از مال حرام است شکم ها
بر سفره ی ما لقمه ی نانی بفرستید
هر سو، دل مظلوم شد از آه، لبالب
تا وارهد این تیر، کمانی بفرستید
این نیست نمازی که خدا خواسته، از نو
بر مأذنه ها بانگ اذانی بفرستید
پرونده ی ما لایق امضای شما نیست
بر نامه ی ما مُهر امانی بفرستید

Email this page

نسخه مناسب چاپ