تخریب ۳۰۰۰ متر دیوارکشی غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی بابلسر
ساری ـ خبرنگار اطلاعات: هفت فقره دیوارکشی غیرمجاز به مساحت سه هزار متر مربع در زمین‌های کشاورزی روستای شورک شهرستان بابلسر قلع و قمع شد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر با اعلام این خبر افزود: جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و برخورد با افراد سودجو از دغدغه‌های جدی جهاد کشاورزی است و کسانی که قصد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خود را دارند، قبل از هرگونه اقدام برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به جهاد کشاورزی مراجعه کنند.‏

‏ حمیدرضا رحمانی گفت: هرگونه دیوارکشی و محدود کردن زمین‌های کشاورزی خارج از طرح‌هادی روستا و اراضی با کاربری زراعی در محدوده طرح‌هادی، نیاز به مجوز اموراراضی مدیریت جهاد کشاورزی دارد و کسانی که اقدام به پی کنی و دیوارکشی کنند ضمن برخورد قضایی و قلع و قمع، اراضی زراعی آنان به چرخه تولید بازگردانده می‌شود.وی افزود: برای جلوگیری از تغییر کاربری و برخورد جدی با متخلفان، گشت ۱۳۱ امور اراضی این شهرستان به صورت روزانه به دهگردشی در روستاهای زیر پوشش اقدام می‌کند.‏

همچنین مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از شناسایی ۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و بازگشت ۱۲۹۰ متر مربع از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید در مهرماه سال جاری خبر داد

قاسم حکمت شعار آرای صادر شده در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز به نفع اداره متبوع را در هفت ماه گذشته امسال، دو مورد به مساحت ۵۰۰ متر مربع بیان کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ