تعیین تکلیف خانه‌های فاقد سند در استان تهران
مالکان خانه های فاقد سند در استان تهران برای تشکیل پرونده​ به اداره راه و شهرسازی محل زندگی خود مراجعه کنند.

نادر محمدزاده مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این مطلب به خبرگزاری صدا و سیما گفت: اگر زمین واحدهای ملکی متعلق به دولت نباشد، قانون ثبت، روش هایی پیش بینی کرده تا با تکمیل کمیته هایی در این خصوص منجر به صدور سند شوند.

وی ادامه داد: همچنین درمورد زمین هایی که متعلق به دولت (وزارت راه و شهرسازی) است، آئین نامه ای تصویب و به تائید مجمع سازمان ملی زمین و مسکن هم رسیده است که در آن متناسب با زمان ساخت و میزان زمین، تخفیفاتی برای افراد قائل خواهند شد.

محمد زاده گفت: این آیین نامه در حال اجرا است و در کل استان تهران و شهرهای بیش از۲۵ هزار نفر پرونده تشکیل می شود و در صورتی که زمین قبل از سال ۸۳ واگذار شده باشد، صاحب سند می شوند.‌وی با اشاره اینکه در یک سال اخیر تصرفات جدیدی در استان تهران صورت نگرفته است، تصریح کرد: مشکل مردم با این آیین نامه حل و جلو ساخت و سازهای غیر مجاز و تصرفات جدید­ هم گرفته شده است­.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود: مسکن مهر استان تهران در ۳ بخش تقسیم می‌شود،​شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر که بنیاد مسکن کار اجرایی آن را بر عهده دارد و بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در شهرهای بیش از

۲۵ هزار نفر به جز شهرهای جدید ۱۰۵ هزار واحد مسکونی مهر در حال اجرا داشتیم که از این تعداد

۲ هزار واحد آن تکمیل شده است و طرح های باقی مانده هم دست تعاونی ها است که­ از درون مشکل دارند.‌وی همچنین با اشاره به مسکن مهر پرند و پردیس گفت:در شهر جدید پرند کمتر از ۲۵ هزار واحد باقی مانده است و در شهر پردیس از حدود ۷۰هزار واحد،​ ۳۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است و همین تعداد در انتظار تکمیل و تاسیسات زیربنایی هستند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ