در بارگاه لاله و شبنم
بانو فرشید افشار*
 

با من بیا به دشت عطوفت
در بارگاه لاله و شبنم
در بازتاب عطر گل یاس
با من بیا به دشت و دمن بی غم
با من بیا به سبزه کهساران
در وسعتی به خاطره ای مبهم
با من بیا کنار جوی نشینیم
این از گذار عمر نشان هم
با من بیا به خشکسالی این غربت
ای جان من بیا بنشین یک دم
با من بیا امید بدوزیم
بر نفش ابر های فرو درهم
با من بیا به خطه دلداران
این زبدگان قصه آدم
در خانه ای چو کعبه به یاد حق
آنسان که در طواف کنار هم
با هم بیا به عشق بیندیشیم
این چشمه سار روشن زمزم
* وکیل دادگستری و پژوهشگر

Email this page

نسخه مناسب چاپ