رهاسازی ۳۰میلیون مترمکعب آب در زاینده‌رود
سرویس شهرستان‌ها: معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از رهاسازی ۳۰میلیون مترمکعب آب برای حفظ باغ‌های غرب اصفهان، در رودخانه زاینده رود خبرداد.‏

حسن ساسانی گفت: این میزان آب از سه‌شنبه شب برای حفظ باغ‌ها تا کانال نکوآباد مبارکه رهاسازی شده است.‏معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: آب رهاسازی شده با حجم خروجی ۳۵ مترمکعب در ثانیه در زاینده‌رود محدوده کانال نکوآباد مبارکه ۱۰ روز جاری خواهد بود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ