رکورد جدید در ارسال فرآورده‌های نفتی کشور در منطقه خلیج فارس
بندرعباس ـ خبرنگار اطلاعات: رکورد جدیدی در ارسال فرآورده‌های نفتی کشور در ماه نخست تابستان امسال در منطقه خلیج فارس ثبت شد.

مدیر منطقه خلیج فارس با بیان خبر افزود: گفت: باتلاش پرسنل واحدهای فنی و عملیاتی و علیرغم گرمای بی‌سابقه بندرعباس، در ماه نخست تابستان امسال با بهره گیری از دانش فنی همکاران و ایجاد تغییراتی در تجهیزات انتقال برای اولین بار، میزان انتقال فرآورده به بیش از یک میلیارد و ۲۱۷ هزار لیتر رسید. وی با اشاره به این که سال گذشته یک میلیارد و ۱۰ هزار لیتر از این مرکز انتقال داشته‌ایم ادامه داد: تنظیم ‏igv‏ توربین ۱۰۳مرکز انتقال نفت بندرعباس افزایش راندمان توربین را به دنبال داشته است. علیرضا عطار افزود: تغییر و تعویض صافی‌ها، تغییر در درجه آلارم روغن توربین و همچنین استفاده از روان کننده در مراکز تابعه منطقه خلیج فارس، موجب افزایش میزان انتقال شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ