شهردار تهران: نقد آزاد منجر به کاهش فساد در جامعه می شود
شهردار تهران با تاکید بر نقش آزادی نقد در کاهش فساد، خبرنگاران را اصلاحگرایان جامعه دانست و از احساس مسئولیت آنان در قبال جامعه قدردانی کرد.

به گزارش شهرنوشت، سید محمدعلی افشانی سه‌ شنبه شب در مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه شهری در تالار ایوان شمس، با درود به ارواح طیبه شهدا به ویژه شهید صارمی و تمامی شهدای عرصه آگاهی و قلم اظهار داشت: آنچه امروز در اختیار ما است، نتیجه تلاش تمامی انسان هایی است که برای آگاهی افراد نسبت به حقوق خودشان از نام و نان گذشتند و حرمت قلم را پاس داشتند.

وی با اشاره به این که واژه «خبر» به معنای «آگاهی» است، افزود: اساسا هویت انسان متناسب با میزان آگاهی او تعریف می شود، کسانی که در حوزه آگاهی بخشی قدم برمی دارند، اگر به معنای واقعی کلمه «خبرنگار» باشند و رسالت خود را آگاهی بخشی به جامعه بدانند، حتما انسان های بزرگی هستند و همه باید آنها را بزرگ بدانند. شهردار تهران با یادآوری این که یکی از مهمترین وظایف خبرنگاران و اصحاب قلم جهت دادن به جامعه است، تاکید کرد: خبرنگاران چشم بینای مسئولان و صدای رسای مردم هستند. به همین دلیل تمام کسانی که مسئول‌اند، باید با این نگاه به خبرنگاران بنگرند و بدانند مطلبی که خبرنگار می گوید صدای او نیست بلکه برگرفته از مشکلات مردم است.

افشانی با بیان این که خبرنگاران فقط انتظار آزادی و احترام دارند، گفت: اصحاب قلم و خبرنگاران در سایه آزادی می توانند حرفشان را به درستی بیان کنند. وی در ادامه با اشاره به رابطه معکوس نقد آزاد با میزان فساد در جامعه گفت: هر قدر آزادی نقد افزایش یابد، میزان فساد کاهش می یابد. به طوری که لازمه نقد آزادی است. خبرنگار هم فضای نقد می خواهد و هم حرمتش باید نزد کسانی که نقدشان می کند، حفظ شود.

افشانی ادامه داد: باید به کسانی که منافع جامعه را بر منافع فردی خود ترجیح می دهند، احترام گذاشت و نقد آنها را پذیرفت؛ زیرا این افراد جامعه را خوب می فهمند.

شهردار تهران با تاکید بر این که بسیار علاقه مندم ارتباط مدیریت شهری با رسانه ها هر روز بهتر از دیروز باشد، خاطرنشان کرد: امروزه، شبکه های اجتماعی را دیگر نمی توان شبکه های «مجازی» تلقی کرد، زیرا این شبکه ها به بخشی «واقعی» از زندگی ما تبدیل شده اند که در بسیاری از رخدادها، از جمله انتخابات نقش تعیین کننده ای دارند و به افکارعمومی جهت می دهند.

وی با رد دیدگاه «یکی از ویژگی های خبرنگاران نیش زدن به. مسئولان است»، گفت: وظیفه ذاتی خبرنگار نقد کردن است؛ زیرا خود را در قبال جامعه مسئول می داند

Email this page

نسخه مناسب چاپ