عمران خان: ارتش پاکستان حامی سیاست های دولت است
سرویس خارجی: نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: ارتش کشورش از سیاست های دولت اسلام آباد حمایت می کند.«عمران خان» در دیدار با جمعی از مجریان برجسته شبکه‌های تلویزیونی پاکستان گفت: طی مدت کوتاهی که از عمر دولت جدید پاکستان می‌گذرد همکاری ارتش با دولت مثال زدنی بوده و در همه زمینه ها حمایت کرده است. وی همچنین افزود:ممکن است مجبور باشیم انتخابات قبل از موعد برگزار کنیم. عمران خان با بیان این که مایلم حکومتم در تمامی امور با مردم صادق باشد حتی اگر یکی از وزرای کابینه من کار اشتباهی انجام دهد باید به صورت شفاف به جرم او رسیدگی شود،تاکید کرد: برای دفاع از حقوق مردم پاکستان لحظه‌ای تردید نخواهم کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ