نرخ تورم در ۳ ماه آینده ‌صعودی خواهد بود
روند نرخ تورم در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری به‌سمت صعودی خواهد بود.

به گزارش تسنیم، ایوب فرامرزی معاون پژوهشکده آمار ضمن اشاره به نرخ تورم ۱ر۸ درصدی فروردین سال جاری از سوی مرکز آمار ایران گفت: نرخ اعلامی این مرکز فقط مربوط به تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار است.

وی اظهارداشت: از شاخص مزبور در ادبیات اقتصادی دنیا به‌عنوان نرخ تورم یاد می‌شود، در حالی که تورم مفهومی گسترده‌تر و وسیع‌تر از این شاخص است؛ چرا که خیلی از کالاها مصرفی نبوده ولی در محاسبات تورم مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون آمارهای اقتصادی پژوهشکده آمار گفت: بسیاری از کشورهای جهان از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به‌عنوان نماینده‌ای از تورم استفاده می‌کنند. وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه مجموع سبد مصرفی خانوار دو جزء عمده و اساسی دارد،گفت: جزء اول شامل کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و جزء دوم شامل کالاهای غیرخوراکی و خدمات است که جزء اول و دوم سبد مصرفی خانوار در فروردین امسال به‌ترتیب ۴ر۱۱ درصد و ۹ر۶ درصد رشد داشته است. فرامرزی اضافه کرد: آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بوده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ