نمایه شدن تنها مجله علمی-پژوهشی حوزه سلامت غذای ایران در معتبرترین پایگاه استنادی جهان
یزد- خبرنگار اطلاعات: مدیر مسئول “مجله انگلیسی کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی” ورئیس مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد: برای اولین بار، تنها مجله علمی-پژوهشی حوزه سلامت غذای ایران موفق به اخذ پذیرش در پایگاه معتبر بین المللی اسکوپوس شد.

بهادر حاج محمدی اضافه کرد: این فصلنامه انگلیسی با نام کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی (Journal of Food Quality and Hazards Control)، توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد منتشر می شود و از چندی قبل در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه می شود.

وی گفت:نمایه اسکوپوس (Scopus) معتبرترین پایگاه استنادی علم در جهان است و شاخص مرجعیت علمی برای دانشمندان و مراکز علمی و دانشگاهی در دنیا به شمار می رود. او افزود:در حال حاضر این مجله در ابعاد بین المللی مورد توجه مراکز مختلف علمی در دنیا قرار گرفته و تا کنون مقالات علمی محققان و دانشمندان بسیاری از ۲۲ کشور مختلف جهان توسط این مجله منتشر شده است. بهادر حاج محمدی گفت:اولین شماره فصلنامه انگلیسی کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی در بهار ۱۳۹۳ در دانشکده بهداشت یزد انتشار یافت و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ رتبه “علمی-پژوهشی” از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ