کوتاه و گویا
نه مذاکره، نه جنگ
محمدجواد حجتی کرمانی
در شرایط کنونی مذاکره با آمریکا، جام زهری است که نباید نوشید…

این نگارندة کمترین، با شمّ سیاسی ناپخته‌ای که دارم با نگاهی به نوشته‌های صاحبنظران و با شناخت اجمالی‌ای که از رئیس‌جمهور نامتعادل کنونی آمریکا و اعوان و انصار او دارم، و با توجه به شرایط آشفته داخلی کشور به خصوص در نابسامانی فراگیر اقتصادی، بر آنم که در این ۴۰ ساله، هیچگاه مثل امروز شرایط ایران و انقلاب چه در داخل و چه در خارج به آشفتگی و درهم‌ریختگی کنونی نبوده و باز بر آنم که به مصداق آیه کریمه: انما تجزون ما کنتم تعلمون و نیز آیة کریمه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» ما داریم کفارة گناهان ۴۰ ساله گذشته را پس می‌دهیم: گناهانی که هم‌اکنون هم پاره‌ای از ما مرتکب می‌شویم: دروغ، تهمت، هتک حرمت، فساد اخلاقی و اقتصادی، ترویج ریا و شرک، ترک امر به معروف و نهی از منکر و…

* * *

لازم است تأکید کنم بر مورد اخیر یعنی ترک امر به معروف و نهی از منکر با این تصریح و تأکید لازم و ضروری که تقلیل امر به معروف و نهی از منکر به موی آشفته خانمها یا منع آنان از تماشای ورزش مردان، ظلم فاحش به این فریضة مهم الهی است.

امر به معروف و نهی از منکر شامل امر به معروف و نهی از منکر حاکمان به مردم و نیز امر به معروف و نهی از منکر مردم به حاکمان و نیز به خودشان است. وقتی می‌بینیم منکری فاحش مثل هتک حرمت به یک مسلمان، روحانی یا غیر روحانی در ملأعام انجام می‌گیرد و حاکمان هیچگونه نهی از منکری نمی‌کنند و حتی به طور ضمنی با سکوت خود، بلواگران و آشوب‌طلبان را در لباس دینداری و حزب‌اللهی‌گری و هواداری از انقلاب و اسلام و رهبری، تشویق می‌کنند، یا وقتی کسانی به نام دین و انقلاب دار و دسته تشکیل می‌دهند و همه چیز را زیر سؤال می‌برند و گوششان به هیچ دیّاری بدهکار نیست، و در عین حال عضو یک نهاد رسمی مملکتی هستند و غیر از این مورد از این قبیل، به وضوح ترک امر به معروف و نهی از منکر را در حاکمان مشاهده می‌کنیم…

* * *

سخن از کفران نعمتهای بیشمار ما از نعمت عظیم و معجزآسای انقلاب اسلامی درخور چندین جلد کتاب آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی است. اما تنها به یک جمله اشاره می‌کنم که به حکم دو آیه کریمه‌ای که تلاوت کردم، هرچه بر سر ما از امثال ترامپ یا ایرانیان خائن‌تر از ترامپ و نتانیاهو بیاید کیفر اعمال خود ماست… اما هشدار! که به قول یکی از نویسندگان با مذاکره بیجا و از موضع ضعف روشن با ترامپ «از ترس مرگ خودکشی نکنیم». مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی جام زهری است که نباید نوشید…

پس در قدم اول بیایید توبه کنیم و با هم آشتی کنیم و دست از دعواهای جناحی و شخصی برداریم.

Email this page

نسخه مناسب چاپ