پرداخت کمک نقدی به کارگران منتفی شد
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از مخالفت این شورا با ارائه کمک نقدی به کارگران خبر داد.

اصغرآهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن بیان این مطلب به تسنیم درباره نتایج جلسه اخیر مزدی در این شورا گفت: در این جلسه مباحثی پیرامون پایداری بنگاه‌های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و در ادامه خلق فرصت‌های شغلی جدید و در حرکتی سه‌جانبه و با مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی، راهکارهای خروج و برون‌رفت واحدهای تولیدی از رکود و تعطیلی، بررسی و مختصات حمایت از این‌گونه واحدها و به‌تبع آن صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این راهکارها به منظور تطبیق حداقل دستمزد و معیشت کارگران و تقویت قدرت خرید آنها صورت گرفت ولی برمبنای مباحث مطرح شده در این جلسه امکان افزایش نقدی حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد. وی افزود: تلاش می کنیم قدرت خرید این قشر در قالب حمایت های غیرنقدی دولت تقویت شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ