برای تسلیت به هم وطنان داغدار حادثه سقوط هواپیما
پرنده بازنگشت…
افشین علا
 

هزار غنچه به صف شد، پرنده بازنگشت
قرار باغ ز کف شد، پرنده بازنگشت
چقدر میخک و نرگس برای استقبال
کنار لاله به صف شد، پرنده بازنگشت
تمام ثانیه هایی که بود غرق امید
در انتظار، تلف شد، پرنده بازنگشت
قرار وصل و ملاقات بود، اما داغ
بلای جان شعف شد، پرنده بازنگشت
خبر چو تیر جهید از کمان، به ثانیه ای
نگاه شوق، هدف شد، پرنده بازنگشت
چقدر دسته گل تازه گشت پرپر و باغ
به کام خار و علف شد، پرنده بازنگشت…
بهمن ۹۶

Email this page

نسخه مناسب چاپ