۹۸۰ خانوار عشایری سیستان و بلوچستان تسهیلات ارزان قیمت گرفتند
زاهدان – خبرنگار اطلاعات: ۹۸۰ خانوار عشایری سیستان و بلوچستان امسال در راستای طرح زنجیره تولید گوشت قرمز تسهیلات ارزان قیمت دریافت کردند.

مدیر کل امور عشایری سیستان و بلوچستان گفت: این تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و با هدف افزایش و حفظ تولیدات دامی و همچنین افزایش درآمد خانوارهای عشایری از محل اعتبارات خشکسالی تامین شد.

حمید طوقی عشایر را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی دانست و افزود : آنان با وجود تمامی ناملایمات ناشی از بحران خشکسالی ، تامین کننده بخش مهمی از تولیدات دامی استان هستند .

وی با اشاره به این که پارسال ۱۵۱ طرح با اعتبار ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در قالب تامین آب در مناطق عشایری استان اجرا شد، گفت : نیاز ضروری و عمده خانوارهای عشایری با توجه به استمرار بحران چند ساله خشکسالی در سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر مراتع و زندگی عشایر، در ۲ بخش تامین آب و علوفه دامی است.

به گفته طوقی اختصاص اعتبارات مناسب و همکاری دیگر دستگاه ها در زمینه اجرای طرح در مناطق عشایری، امکان گذر از این بحران را میسر می کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ