ايران شناسی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

ايران شناسی

 • دنیا؛ مولا
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
  شمس تبریزی: هر که به دنیا نگرد، چاکر دنیا گردد. و هر که به عُقبی نگرد، چاکر عقبی گردد. و هر که به مولا نگرد، دنیا و عقبی چاکر او گردد. مقالات نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
  ادب ایرانیان آیین سخن گفتن ایرانیان بسی دلنشین و مهرآمیز و مردمی است. در وقت پذیرایی به کسی که به دیدارش آمده، با گشاده رویی و لبخندی نوازشگر تعارفات و خوشامدگویی‌هایی از این دست را بر زبان می آورند: «صفا آوردی»، «خوش آمدی»، «جای شما خالی بود». یکی از نزاکت‌هایی که در زبانشان وجود دارد، این است که همیشه در حرف زدن چه از دیگران باشد و چه از خودشان، سوم شخص به کار می برند. ایرانیان یقینا مهربان‌ترین مردم جهان هستند. گیراترین روشها، جذاب‌ترین هنجارها، لطیف‌ترین خلق و خوی‌ها […]

 • برگی از دفتر کهن
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
  کوی عشق جوانمردا! این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود؛ اما هر که نگه کند، صورت خود تواند دیدن. همچنین می‌دان که شعر را‌ در خود هیچ معنایی نیست؛ اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار و کمال کار اوست. و اگر گویی: «شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع می‌کنند از خود»، این همچنان است که کسی گوید: «صورت آینه، صورت روی صیقلی است که اول آن صورت نموده!» و این […]

 • هلاکو در بغداد
  احمد افلاکی
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
    چون مغول بغداد را به شمشیر خود بستد، خلیفه را دست و پابسته پیش خان آوردند؛ فرمود که او را در خانه‌ای محبوس کرده، سه روزی چیزی به وی ندادند. خلیفه از کُربتِ گرسنگی فریادکنان بسیار گریست و طلب مأکول کرد و او شخصی اکول بود و به الوان نعمت و نازکی و تازگی آموخته. همانا که وزیر چون حال او را در خدمت خان عرضه داشت، فرمود تا از آن جواهر و لآلی و نقود که از خزینة خلیفه برده بودند، در چند طبقی کرده، در بعضی مروارید […]

    چون مغول بغداد را به شمشیر خود بستد، خلیفه را دست و پابسته پیش خان آوردند؛ فرمود که او را در خانه‌ای محبوس کرده، سه روزی چیزی به وی ندادند. خلیفه از کُربتِ گرسنگی فریادکنان بسیار گریست و طلب مأکول کرد و او شخصی اکول بود و به الوان نعمت و نازکی و تازگی آموخته. همانا که وزیر چون حال او را در خدمت خان عرضه داشت، فرمود تا از آن جواهر و لآلی و نقود که از خزینة خلیفه برده بودند، در چند طبقی کرده، در بعضی مروارید […]

 • بررسی سبک شاهنامه
  دکتر جلال خالقی مطلق - بخش سوم
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
    اشاره: در بخشهای پیشین این نوشتار، به برخی از صنایع لفظی همچون انواع جناس، موازنه، سجع، ذوقافیتین اشاره شد و از صنایع معنوی، درباره مبالغه و انواع تشبیه، استعاره، ایهام، تضاد یا مطابقه، مدح شبیه به ذمّ، ذمّ شبیه به مدح، لَفّ و نشر، قلّت اصطلاحات علمی، ایجاز و اطناب بحث شد. اینک ادامه مطلب: ع) تکرار: در حماسه دو گونه تکرار داریم: یکی که عیب سخن به شمار می‌رود و یکی که حُسن آن. ۱ـ در حماسه‌های شنیداری که شاعری حرفة خود را شاگردوار از شاعری دیگر فرا […]

    اشاره: در بخشهای پیشین این نوشتار، به برخی از صنایع لفظی همچون انواع جناس، موازنه، سجع، ذوقافیتین اشاره شد و از صنایع معنوی، درباره مبالغه و انواع تشبیه، استعاره، ایهام، تضاد یا مطابقه، مدح شبیه به ذمّ، ذمّ شبیه به مدح، لَفّ و نشر، قلّت اصطلاحات علمی، ایجاز و اطناب بحث شد. اینک ادامه مطلب: ع) تکرار: در حماسه دو گونه تکرار داریم: یکی که عیب سخن به شمار می‌رود و یکی که حُسن آن. ۱ـ در حماسه‌های شنیداری که شاعری حرفة خود را شاگردوار از شاعری دیگر فرا […]

 • کرمانشاه در آینه
  دکتر محمدعلی سلطانی
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
    درآمد: روز یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ در موزه ملی ایران، بزرگداشت استاد مسعود گلزاری ایران‌شناس نامدار با حضور جمعی از استادان و اهل قلم و پژوهشگران حوزه باستان‌شناسی و مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار شد که گزارش مفصلش روز بعد در روزنامه ارجمند اطلاعات چاپ و منتشر شد. همزمان با این مراسم، در شهر سنندج نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار بود که صاحب این قلم به همراه عده‌ای از دوستان، میهمان بخش علمی بود و سعادت حضور در بزرگداشت ایشان را نداشت. دکتر مسعود گلزاری پیر باستان‌شناسی کرمانشاهان و […]

    درآمد: روز یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ در موزه ملی ایران، بزرگداشت استاد مسعود گلزاری ایران‌شناس نامدار با حضور جمعی از استادان و اهل قلم و پژوهشگران حوزه باستان‌شناسی و مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار شد که گزارش مفصلش روز بعد در روزنامه ارجمند اطلاعات چاپ و منتشر شد. همزمان با این مراسم، در شهر سنندج نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار بود که صاحب این قلم به همراه عده‌ای از دوستان، میهمان بخش علمی بود و سعادت حضور در بزرگداشت ایشان را نداشت. دکتر مسعود گلزاری پیر باستان‌شناسی کرمانشاهان و […]

 • سودای وطن
  رهی معیری
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
    هرکه را بر سر ز سودای وطن افسر بوَد هر کجا باشد تنی، اهل وطن را سر بود هرکه از میهن سخن گوید، کلامش دلرباست نغمه‌های بلبل این باغ رنگین‌تر بود هرکه از نام وطن دارد کلام او نشان نامش آخر زینت اوراق هر دفتر بود هرکه بهر زیب و زیور رو نتابد از وطن چهرة مام وطن را زینت و زیور بود آن که از راه خیانت سرور جمعی شده‌ست زان بود ارباب، کان ارباب را نوکر بود آن که در هر کار می رقصد به ساز اجنبی […]

    هرکه را بر سر ز سودای وطن افسر بوَد هر کجا باشد تنی، اهل وطن را سر بود هرکه از میهن سخن گوید، کلامش دلرباست نغمه‌های بلبل این باغ رنگین‌تر بود هرکه از نام وطن دارد کلام او نشان نامش آخر زینت اوراق هر دفتر بود هرکه بهر زیب و زیور رو نتابد از وطن چهرة مام وطن را زینت و زیور بود آن که از راه خیانت سرور جمعی شده‌ست زان بود ارباب، کان ارباب را نوکر بود آن که در هر کار می رقصد به ساز اجنبی […]

 • صورت و سیرت
  چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  سعدی: نه هر چه به صورت نکوست، سیرت زیبا در اوست، کار اندرون دارد نه پوست. گلستان نسخه مناسب چاپ

 • ایرانیان از نگاه بیگانگان
  چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  سرچشمه نور بزرگترین منبع و بادوام‌ترین و مشخص‌ترین خدمت ایران به جهان، در رشته صنایع بود. هنگامی که اروپا در جهل و تاریکی به سر می‌برد، فرهنگ اسلامی نیمی از جهان را منور ساخت و گرچه نواحی دیگر در این قسمت شرکت داشتند، لیکن منبع اصلی و سرچشمه این نور، ایران بود. پروفسور آرتور پوپ مردم باهوش غالبا نویسندگان عرب تحسین تعجب‌آمیز برای امپراتوری ساسانی دارند. ایرانیان آوازة نیرومند‌ترین حاکمان جهان را دارند. آنها دارای هوش و قدرت تشخیص زیاد بودند و ابوالفدا می‌گوید: در تشکیلات امپراتوری هیچ‌یک از سلاطین […]

 • برگی از دفتر کهن
  کمال مردان
  چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
  مولانا اختیارالدین فقیه که از مریدان [مولوی] بود، مگر روز جمعه در مسجد آدینه دیر کشید و تا آمدن او، حضرت مولانا چند کرّت او را طلب کرد؛ بعد از آنکه از مسجد بیامد، فرمود که: «اخوانِ صفا را چه مانع شده که دیرترَک آمدند؟» اختیارالدین گفت: «خدمت واعظ خجندی بر سر منبر رفته بود و خلایق را نصیحت می‌کرد و بنده از دهشت مردم گرفتار شده بودم، مجال بیرون‌شو نداشتم.» فرمود که: «آخر چه نوع سخن می‌راند و چه‌ها می‌گفت و از کجاها نشان می‌داد؟» اختیارالدین گفت: در اثنای […]

Page 1 of 8512345...Last »