حقوقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

حقوقی

 • نقد تبصره ۴۸ آئین دادرسی کیفری
  علیرضا حبیب آگهی (قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری)
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  ۱ـ اصل‏ ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». ‏چنانچه ملاحظه می‌‌شود: اصل ۳۵ بطور مطلق، عاری از هر شرط و حصری به طرفین دعوی این حق را اعطاء کرده که در همه دادگاهها برای خود وکیل انتخاب کنند. بدون قائل شدن هیچگونه استثنایی از حیث نوع دعوی یا اتهام. این حق آنچنان اهمیتی داشته که اضافه شده، اگر توانایی انتخاب […]

 • تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود. این جهات را قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به‌طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را […]

    وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود. این جهات را قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به‌طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را […]

 • عدالت کیفری کودکان از منظر جرم‌شناسی خانواده
  فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری- بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
  اشاره: «عدالت کیفری کودکان از منظر جرم‌شناسی خانواده» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم. *** متعاقب این اعلامیه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در ماده نهم ضمن آنکه عدم جدایی کودکان از والدین را در جریان رسیدگی‌های قضایی مورد تأکید قرار داده است، لزوم و ضرورت جدایی آنان را به تشخیص مقامات ذی‌صلاح در موارد بخصوص از قبیل سوءرفتارها و بی‌توجهی والدین کودک و جدایی آنها مورد تأکید قرار می‌دهد. از سوی دیگر، […]

 • مقابله با پرخاشگری در زندگی فردی و اجتماعی
  دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
    در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگر بخواهیم عوامل این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم باید گفت، کاهش بهداشت روانی در برخی از افراد دارای علل مختلفی است که نیاز به واکاوی جداگانه دارد. از جمله اینکه در این خصوص باید ابعاد گوناگون اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مورد مداقه قرار گیرد؛ اما قدرمسلم این است که ارتکاب چنین جرائمی، نسبت به بزه‌دیده […]

    در میان دعاوی مطروحه در مراجع کیفری دادگستری، موضوع پرخاشگری و نزاع اعم لفظی و فیزیکی یکی از مسائلی است که پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. اگر بخواهیم عوامل این موضوع را به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم باید گفت، کاهش بهداشت روانی در برخی از افراد دارای علل مختلفی است که نیاز به واکاوی جداگانه دارد. از جمله اینکه در این خصوص باید ابعاد گوناگون اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مورد مداقه قرار گیرد؛ اما قدرمسلم این است که ارتکاب چنین جرائمی، نسبت به بزه‌دیده […]

 • عدالت کیفری کودکان از منظر جرم‌شناسی خانواده
  فاطمه شجاعی، کارشناس ارشد حقوق بشر، وکیل پایه یک دادگستری- بخش اول
  دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷
    چکیده مطالعه اطفال و نوجوانان کج‌رفتار به ما می‌آموزد که بخش اعظمی از انحرافات و تخلفات آنان قبل از آنکه اثبات کننده آلودگی جنایی و شخصیتی آنان باشد. مؤید نیاز مبرم آنان به حمایت و هدایت خانوادگی و اجتماعی است. در راستای چنین استنباطی است که از دوران قدیم تاکنون جوامع در مواجه با آن از سیاست اغماض، انعطاف و اصلاح پیروی نموده‌اند. اهمیت جرم شناختی درخصوص نقش خانواده به عنوان عاملی موثر در رفتارهای قانون‌شکنی و انحرافی کودکان و نوجوانان نیز در تنظیم و اجرایی نمودن چنین سیاست‌هایی، […]

    چکیده مطالعه اطفال و نوجوانان کج‌رفتار به ما می‌آموزد که بخش اعظمی از انحرافات و تخلفات آنان قبل از آنکه اثبات کننده آلودگی جنایی و شخصیتی آنان باشد. مؤید نیاز مبرم آنان به حمایت و هدایت خانوادگی و اجتماعی است. در راستای چنین استنباطی است که از دوران قدیم تاکنون جوامع در مواجه با آن از سیاست اغماض، انعطاف و اصلاح پیروی نموده‌اند. اهمیت جرم شناختی درخصوص نقش خانواده به عنوان عاملی موثر در رفتارهای قانون‌شکنی و انحرافی کودکان و نوجوانان نیز در تنظیم و اجرایی نمودن چنین سیاست‌هایی، […]

 • بررسی صحت اسقاط حق
  حبس زوجه تحت عنوان شرط ضمن عقد!
  زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده - مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری
  دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷
    براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند. هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسد و اسقاط حق حبس نیز باتوجه به خصوصیات شرایط ضمن عقد صحیح […]

    براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند. هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسد و اسقاط حق حبس نیز باتوجه به خصوصیات شرایط ضمن عقد صحیح […]

 • دانستنی های حقوقی
  انواع قراردادهای مشارکت در ساخت
  دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
  امروزه با توجه به حجم زیاد ساخت و ساز‌ها، چنانچه رابطه بین صاحبان خانه‌های باصطلاح کلنگی و پیمانکارانی که معروف به بساز و بفروش هستند، بدرستی تعریف نشود چه بسا طرفین چنین قراردادهایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. در واقع ضرورت آشنایی با نکات حقوقی چنین پروژه‌هایی که در ادبیات حقوقی «مشارکت مدنی» نامیده می‌شود، از آنجا ناشی می‌شود که با توجه به اینکه از آغاز طرح و طی مراحل اداری با شهرداری و سازمان ثبت و نیز حضور در دفترخانه جهت صدور سند تفکیکی آپارتمان‌های جدید، زمانی به طور […]

 • «حقوق شهروندی» در آینه قوانین جاری
  دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
    ‏ در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی […]

    ‏ در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی […]

 • حقوق مالی زوجین
  دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
  در نظام حقوق خانواده، آثار پس از ازدواج دو بخش را در بر می‌گیرد؛ بخشی از این آثار دارای جنبه مالی و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. البته امر ازدواج در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخصی زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست. لیکن به دنبال سوالات مطروحه در این نوشتار پیرامون جنبه مالی ناشی از زوجیت می‌پردازیم ‏* حقوق مالی زوجین قبل از ورود به بحث لازم بذکر است که حقوق مالی شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهریه می‌شود. لیکن نیاز […]

 • برخورد با جرائم در «فضای مجازی»
  دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
    در دهه‌های اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‌های سریع ارتباطی، افق‌های تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات در همه زمینه‌های علمی، فراهم کرده است. به طوریکه با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای جوامع نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود. در واقع به کارگیری رایانه را می‌توان سومین تحول عظیم بعد از پیدایش خط، کتابت و اختراع چاپ دانست.هم چنین در حال حاضر با توسعه کمی و کیفی قابلیت‌های فضای […]

    در دهه‌های اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‌های سریع ارتباطی، افق‌های تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات در همه زمینه‌های علمی، فراهم کرده است. به طوریکه با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای جوامع نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود. در واقع به کارگیری رایانه را می‌توان سومین تحول عظیم بعد از پیدایش خط، کتابت و اختراع چاپ دانست.هم چنین در حال حاضر با توسعه کمی و کیفی قابلیت‌های فضای […]

Page 1 of 4312345...Last »