نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • پرسش‌هاى ششگانه
  حجت‌الاسلام علیرضا سبحانی
  دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
    اشـاره: در تاریخ ۱۰آذرماه سال جارى در روزنامه اطلاعات تحت عنوان «شاگردى در مکتب اساتید» از طرف آقاى حکیم الهى خوانسارى، سؤالات شش‌گانه‌اى مطرح شده و خواستار پاسخ آنها شده‌اند. در این نوشتار تنها به تحلیل دو پرسش پرداخته شده است. سؤال: فتواى تاریخى میرزاى شیرازى مرجع وقت، در مورد تحریم تنباکو از جمله احکام ثانویه بوده یا طبق عقل جمعى (نه عقل یک فقیه) بر مصلحت ملزمه و یا مفسده حکم کرده است؟ تحلیل: حکم میرزا (قدس سره) بر تحریم استعمال تنباکو «حکم ولائى و حکومتى» بوده نه […]

    اشـاره: در تاریخ ۱۰آذرماه سال جارى در روزنامه اطلاعات تحت عنوان «شاگردى در مکتب اساتید» از طرف آقاى حکیم الهى خوانسارى، سؤالات شش‌گانه‌اى مطرح شده و خواستار پاسخ آنها شده‌اند. در این نوشتار تنها به تحلیل دو پرسش پرداخته شده است. سؤال: فتواى تاریخى میرزاى شیرازى مرجع وقت، در مورد تحریم تنباکو از جمله احکام ثانویه بوده یا طبق عقل جمعى (نه عقل یک فقیه) بر مصلحت ملزمه و یا مفسده حکم کرده است؟ تحلیل: حکم میرزا (قدس سره) بر تحریم استعمال تنباکو «حکم ولائى و حکومتى» بوده نه […]

 • تصحیح مثنوی استاد موحّد
  دکتر توفیق سبحانی - بخش چهارم
  دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
    برآنم آن مضمونی که سعدی به سادگی‌درگلستان آورده، مولانا در بیت مورد نظر همان مفهوم را به صورتی دیگر بیان کرده است: شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ر ناکـس به تربیت نشود ای حکیم کس… یا: زمـین شـوره سنـبـل بر نیـاردر در او تخم و عمل ضایع مگردان عین نوشتة استاد موحد را نقل می‌کنم: «منظور واژة استعفار است که در نسخة الف به‌وضوح تمام به همین صورت [البته به صورت «یاسِتعفار] نوشته شده و کاتبان نسخه‌های دیگر آن را با واژة مشابه دیگر اشتباه گرفته و […]

    برآنم آن مضمونی که سعدی به سادگی‌درگلستان آورده، مولانا در بیت مورد نظر همان مفهوم را به صورتی دیگر بیان کرده است: شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ر ناکـس به تربیت نشود ای حکیم کس… یا: زمـین شـوره سنـبـل بر نیـاردر در او تخم و عمل ضایع مگردان عین نوشتة استاد موحد را نقل می‌کنم: «منظور واژة استعفار است که در نسخة الف به‌وضوح تمام به همین صورت [البته به صورت «یاسِتعفار] نوشته شده و کاتبان نسخه‌های دیگر آن را با واژة مشابه دیگر اشتباه گرفته و […]

 • مواجهه پیامبر(ص) با احکام عصر بعثت
  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی فاضل میبدی - بخش اول
  دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
    اشاره: در دو شماره روزنامه وزین اطلاعات۱۹و ۲۰آبان مقاله‌ای با عنوان «تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز» از حقیر انتشار یافت. در آن نوشتار پاره‌ای از مطالب به‌جا ماند که طرح آن در تتمیم و تکمیل مطلب ضرورت داشت. مطلب پیش رو برای تتمیم گفتار پیشین است. غالب شریعتمداران بر این باورند که بنای شریعت اسلامی و یا هر شریعت آسمانی بر مبنای کتاب و سنت و وحی الهی است. و دلیل و خاستگاه احکام شرعی جز این دو منبع منور نمی‌تواند باشد و یا باید به […]

    اشاره: در دو شماره روزنامه وزین اطلاعات۱۹و ۲۰آبان مقاله‌ای با عنوان «تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز» از حقیر انتشار یافت. در آن نوشتار پاره‌ای از مطالب به‌جا ماند که طرح آن در تتمیم و تکمیل مطلب ضرورت داشت. مطلب پیش رو برای تتمیم گفتار پیشین است. غالب شریعتمداران بر این باورند که بنای شریعت اسلامی و یا هر شریعت آسمانی بر مبنای کتاب و سنت و وحی الهی است. و دلیل و خاستگاه احکام شرعی جز این دو منبع منور نمی‌تواند باشد و یا باید به […]

 • سقراط و شهر گفتگو
  احمد راسخی لنگرودی - بخش چهارم
  دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
    سقراط که پسر خود را خام‌تر از آن می‌بیند که بخواهد گفتگوی خود را با یک اندرز ساده به پایان برساند، ناگزیر از زاویه‌ای دیگر وارد شده، گفتگو را به این شکل پی می‌گیرد. «سقراط: تحمل درشتی جانور وحشی دشوارتر است یا درشتی مادر؟ لامپروکلس: گمان می‌کنم تحمل چنین مادری دشوارتر است. سقراط: مگر تاکنون تو را چون جانوری وحشی گزیده یا لگدکوب کرده است؟ لامپروکلس: نه، ولی به خدا سوگند سخنانی می‌گوید که هیچ‌کس نمی‌تواند تحمل کند! سقراط: هیچ می‌دانی رنجهایی که در کودکی به سبب بیماری و […]

    سقراط که پسر خود را خام‌تر از آن می‌بیند که بخواهد گفتگوی خود را با یک اندرز ساده به پایان برساند، ناگزیر از زاویه‌ای دیگر وارد شده، گفتگو را به این شکل پی می‌گیرد. «سقراط: تحمل درشتی جانور وحشی دشوارتر است یا درشتی مادر؟ لامپروکلس: گمان می‌کنم تحمل چنین مادری دشوارتر است. سقراط: مگر تاکنون تو را چون جانوری وحشی گزیده یا لگدکوب کرده است؟ لامپروکلس: نه، ولی به خدا سوگند سخنانی می‌گوید که هیچ‌کس نمی‌تواند تحمل کند! سقراط: هیچ می‌دانی رنجهایی که در کودکی به سبب بیماری و […]

 • تصحیح مثنوی استاد موحّد
  دکتر توفیق سبحانی - بخش سوم
  یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    در مواردی در قافیه‌ها اختلافاتی هست، بدون اشاره: دفتر دوم، ب ۲۶۸۰: گفت ابلیسش ‌گشای این عقده‌ها من مِحَکّم قلب را و نقد را نسخة قونیه، ص۱۵۱: گفت ابلیسش‌گشای این عقد را مـن محکّم قلب را و نقـد را ابتدا در نسخة قونیه «عقدها» نوشته و بعد «ها» را در بالای آن به «را» بدل کرده‌اند. در تصحیح: «عقده‌ها» با «نقد را» اشکال قافیه پیدا می‌کند. * دفتر دوم، ب۲۷۳: چون که در سبزه ببینی دنبه را دام باشد، این نـدانی تـو چـرا؟ نسخة قونیه، ص۱۵۲: چونک در سبزه […]

    در مواردی در قافیه‌ها اختلافاتی هست، بدون اشاره: دفتر دوم، ب ۲۶۸۰: گفت ابلیسش ‌گشای این عقده‌ها من مِحَکّم قلب را و نقد را نسخة قونیه، ص۱۵۱: گفت ابلیسش‌گشای این عقد را مـن محکّم قلب را و نقـد را ابتدا در نسخة قونیه «عقدها» نوشته و بعد «ها» را در بالای آن به «را» بدل کرده‌اند. در تصحیح: «عقده‌ها» با «نقد را» اشکال قافیه پیدا می‌کند. * دفتر دوم، ب۲۷۳: چون که در سبزه ببینی دنبه را دام باشد، این نـدانی تـو چـرا؟ نسخة قونیه، ص۱۵۲: چونک در سبزه […]

 • فقه نظامات توهم یا واقعیت؟
  آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی - بخش دوم و پایانی
  یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از سخنان آیت‌الله فاضل لنکرانی است در نقد «فقه نظامات» که برآنند برای آن موضوع مستقل، مکلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند. خلاصة سخن ایشان این است که: ‌ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کرده‌ایم، به این مطلب نرسیده‌ایم‎.‎ در بخش نخست مواردی مطرح شد و در این بخش نیز موارد دیگر مطرح می‌شود. *** در ادامه می‌گویند: «پس ما در فقه نظامات نمی‌توانیم ربا و بیع و مالکیت را به تنهایی […]

    اشاره: آنچه در پی می‌آید، بخشهایی از سخنان آیت‌الله فاضل لنکرانی است در نقد «فقه نظامات» که برآنند برای آن موضوع مستقل، مکلّف مستقل، روش استنباطی مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصویر کرده‌اند. خلاصة سخن ایشان این است که: ‌ما این ادعا را قبول نداریم و هر چه در فقه کار کرده‌ایم، به این مطلب نرسیده‌ایم‎.‎ در بخش نخست مواردی مطرح شد و در این بخش نیز موارد دیگر مطرح می‌شود. *** در ادامه می‌گویند: «پس ما در فقه نظامات نمی‌توانیم ربا و بیع و مالکیت را به تنهایی […]

 • حیات طیبة امام عسکری(ع)
  دکتر عباس زریاب خویی
  یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
    ابومحمد حسن بن علی، امام یازدهم از ائمه اثنی‌عشر و سیزدهمین معصوم از چهارده معصوم است. پدر بزرگوارش امام علی هادی(ع) و مادرش بانویی صالح و عارف به نام «سوسن» (یا حدیثه یا سلیل) بود. تولد حضرت به اختلاف روایات در ماه ربیع‌الاول یا ربیع‌الآخر سال ۲۳۱ یا ۲۳۲ق و بنا به اکثر روایات در مدینه اتفاق افتاد. ۲۲ یا ۲۳ سال داشت که پس از وفات پدر بزرگوارش (۲۵۴ق) به امامت رسید و در هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ق که حدود ۲۸ یا ۲۹ سال داشت، وفات یافت و […]

    ابومحمد حسن بن علی، امام یازدهم از ائمه اثنی‌عشر و سیزدهمین معصوم از چهارده معصوم است. پدر بزرگوارش امام علی هادی(ع) و مادرش بانویی صالح و عارف به نام «سوسن» (یا حدیثه یا سلیل) بود. تولد حضرت به اختلاف روایات در ماه ربیع‌الاول یا ربیع‌الآخر سال ۲۳۱ یا ۲۳۲ق و بنا به اکثر روایات در مدینه اتفاق افتاد. ۲۲ یا ۲۳ سال داشت که پس از وفات پدر بزرگوارش (۲۵۴ق) به امامت رسید و در هشتم ربیع‌الاول سال ۲۶۰ق که حدود ۲۸ یا ۲۹ سال داشت، وفات یافت و […]

 • شوشتر؛ شهر معرفت
  محمّد نادرپور
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    چند روز پیش روزنامة‌ اطلاعات را که گرفتم،‌ مثل همیشه و مثل بسیاری از خوانندگان این روزنامه، نخست چشمم برای یافتن نوشته‌ای از آقایان خانی و رضوی می‌گشت. دیدم آقای رضوی باز هم اشاره‌ای به درد سوزناک جنایت شوشتر کرده‌اند؛ جنایتی که از جانوری چندش‌آور، برخاسته از لجنزار سرزده است. این انگل پلید در گندابة بیکاری و بیماری و دروغ و دزدی و دغلکاری و اعتیاد و اختلاس به‌وجود آمده و رشد کرده است. خبر این عمل شنیع زخمی بر دل من،‌ بل هر ایرانی وارد کرده که به‌زودی […]

    چند روز پیش روزنامة‌ اطلاعات را که گرفتم،‌ مثل همیشه و مثل بسیاری از خوانندگان این روزنامه، نخست چشمم برای یافتن نوشته‌ای از آقایان خانی و رضوی می‌گشت. دیدم آقای رضوی باز هم اشاره‌ای به درد سوزناک جنایت شوشتر کرده‌اند؛ جنایتی که از جانوری چندش‌آور، برخاسته از لجنزار سرزده است. این انگل پلید در گندابة بیکاری و بیماری و دروغ و دزدی و دغلکاری و اعتیاد و اختلاس به‌وجود آمده و رشد کرده است. خبر این عمل شنیع زخمی بر دل من،‌ بل هر ایرانی وارد کرده که به‌زودی […]

 • تصحیح مثنوی نورهانی از استاد موحّد
  دکتر توفیق سبحانی - بخش دوم
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    استاد موحد می‌نویسند: «ما یکسره از متن «الف» تبعیّت می‌کردیم، یعنی آن را عیناً طابق‌النّعل بالنّعل می‌آوردیم و همة دگرسانی‌ها را در پای صفحه قید می‌کردیم…» (مقدّمه، ص۱۶۰) «… ما این نُه نسخه را با دقّت تمام بیت به بیت و حرف به حرف مکرّر خوانده، موارد اختلاف آنها را یادداشت کردیم…»(همان، ص۶۹) «پس بنا به روایت افلاکی، کاتب نسخة‌ اصلی مثنوی و همچنین نخستین ویراستار مثنوی، چلبی حسام‌الدین بود که یک نسخة منقّح و مشکول برای خود ترتیب داد و این نسخة تهذیب‌شده و تذهیب‌شده مادرِ نسخه‌هایی بود […]

    استاد موحد می‌نویسند: «ما یکسره از متن «الف» تبعیّت می‌کردیم، یعنی آن را عیناً طابق‌النّعل بالنّعل می‌آوردیم و همة دگرسانی‌ها را در پای صفحه قید می‌کردیم…» (مقدّمه، ص۱۶۰) «… ما این نُه نسخه را با دقّت تمام بیت به بیت و حرف به حرف مکرّر خوانده، موارد اختلاف آنها را یادداشت کردیم…»(همان، ص۶۹) «پس بنا به روایت افلاکی، کاتب نسخة‌ اصلی مثنوی و همچنین نخستین ویراستار مثنوی، چلبی حسام‌الدین بود که یک نسخة منقّح و مشکول برای خود ترتیب داد و این نسخة تهذیب‌شده و تذهیب‌شده مادرِ نسخه‌هایی بود […]

 • لبخندِ تنهایی
  سید مسعود رضوی
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد را به اهالی فرهنگ، شعر و ادبیات تسلیت می‌گویم. بی‌تردید فقدان او در عرصۀ رسانه‌ها و مطبوعات ضایعه‌ای ناگوار است؛ اما در عرصۀ طنز و شوخ‌نگاری یا همان ادبیات فکاهی، اندوه و صدمه‌ای جدی به طنز ایران وارد شده است. در ایام اخیر مطالب فراوانی در سوگ و ستایش این طنزپرداز بااستعداد و نازنین نوشته و منتشر شد. این هم از واپسین طنزهای زرویی و شاید آخرین صحنۀ فکاهی در نسبت با مرگ او بود که لابد لازم بود که بسیاری دست به قلم ببرند […]

    درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد را به اهالی فرهنگ، شعر و ادبیات تسلیت می‌گویم. بی‌تردید فقدان او در عرصۀ رسانه‌ها و مطبوعات ضایعه‌ای ناگوار است؛ اما در عرصۀ طنز و شوخ‌نگاری یا همان ادبیات فکاهی، اندوه و صدمه‌ای جدی به طنز ایران وارد شده است. در ایام اخیر مطالب فراوانی در سوگ و ستایش این طنزپرداز بااستعداد و نازنین نوشته و منتشر شد. این هم از واپسین طنزهای زرویی و شاید آخرین صحنۀ فکاهی در نسبت با مرگ او بود که لابد لازم بود که بسیاری دست به قلم ببرند […]

Page 1 of 28112345...Last »