نظرهاوانديشه ها
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

نظرهاوانديشه ها

 • شوشتر؛ شهر معرفت
  محمّد نادرپور
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    چند روز پیش روزنامة‌ اطلاعات را که گرفتم،‌ مثل همیشه و مثل بسیاری از خوانندگان این روزنامه، نخست چشمم برای یافتن نوشته‌ای از آقایان خانی و رضوی می‌گشت. دیدم آقای رضوی باز هم اشاره‌ای به درد سوزناک جنایت شوشتر کرده‌اند؛ جنایتی که از جانوری چندش‌آور، برخاسته از لجنزار سرزده است. این انگل پلید در گندابة بیکاری و بیماری و دروغ و دزدی و دغلکاری و اعتیاد و اختلاس به‌وجود آمده و رشد کرده است. خبر این عمل شنیع زخمی بر دل من،‌ بل هر ایرانی وارد کرده که به‌زودی […]

    چند روز پیش روزنامة‌ اطلاعات را که گرفتم،‌ مثل همیشه و مثل بسیاری از خوانندگان این روزنامه، نخست چشمم برای یافتن نوشته‌ای از آقایان خانی و رضوی می‌گشت. دیدم آقای رضوی باز هم اشاره‌ای به درد سوزناک جنایت شوشتر کرده‌اند؛ جنایتی که از جانوری چندش‌آور، برخاسته از لجنزار سرزده است. این انگل پلید در گندابة بیکاری و بیماری و دروغ و دزدی و دغلکاری و اعتیاد و اختلاس به‌وجود آمده و رشد کرده است. خبر این عمل شنیع زخمی بر دل من،‌ بل هر ایرانی وارد کرده که به‌زودی […]

 • تصحیح مثنوی نورهانی از استاد موحّد
  دکتر توفیق سبحانی - بخش دوم
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    استاد موحد می‌نویسند: «ما یکسره از متن «الف» تبعیّت می‌کردیم، یعنی آن را عیناً طابق‌النّعل بالنّعل می‌آوردیم و همة دگرسانی‌ها را در پای صفحه قید می‌کردیم…» (مقدّمه، ص۱۶۰) «… ما این نُه نسخه را با دقّت تمام بیت به بیت و حرف به حرف مکرّر خوانده، موارد اختلاف آنها را یادداشت کردیم…»(همان، ص۶۹) «پس بنا به روایت افلاکی، کاتب نسخة‌ اصلی مثنوی و همچنین نخستین ویراستار مثنوی، چلبی حسام‌الدین بود که یک نسخة منقّح و مشکول برای خود ترتیب داد و این نسخة تهذیب‌شده و تذهیب‌شده مادرِ نسخه‌هایی بود […]

    استاد موحد می‌نویسند: «ما یکسره از متن «الف» تبعیّت می‌کردیم، یعنی آن را عیناً طابق‌النّعل بالنّعل می‌آوردیم و همة دگرسانی‌ها را در پای صفحه قید می‌کردیم…» (مقدّمه، ص۱۶۰) «… ما این نُه نسخه را با دقّت تمام بیت به بیت و حرف به حرف مکرّر خوانده، موارد اختلاف آنها را یادداشت کردیم…»(همان، ص۶۹) «پس بنا به روایت افلاکی، کاتب نسخة‌ اصلی مثنوی و همچنین نخستین ویراستار مثنوی، چلبی حسام‌الدین بود که یک نسخة منقّح و مشکول برای خود ترتیب داد و این نسخة تهذیب‌شده و تذهیب‌شده مادرِ نسخه‌هایی بود […]

 • لبخندِ تنهایی
  سید مسعود رضوی
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد را به اهالی فرهنگ، شعر و ادبیات تسلیت می‌گویم. بی‌تردید فقدان او در عرصۀ رسانه‌ها و مطبوعات ضایعه‌ای ناگوار است؛ اما در عرصۀ طنز و شوخ‌نگاری یا همان ادبیات فکاهی، اندوه و صدمه‌ای جدی به طنز ایران وارد شده است. در ایام اخیر مطالب فراوانی در سوگ و ستایش این طنزپرداز بااستعداد و نازنین نوشته و منتشر شد. این هم از واپسین طنزهای زرویی و شاید آخرین صحنۀ فکاهی در نسبت با مرگ او بود که لابد لازم بود که بسیاری دست به قلم ببرند […]

    درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد را به اهالی فرهنگ، شعر و ادبیات تسلیت می‌گویم. بی‌تردید فقدان او در عرصۀ رسانه‌ها و مطبوعات ضایعه‌ای ناگوار است؛ اما در عرصۀ طنز و شوخ‌نگاری یا همان ادبیات فکاهی، اندوه و صدمه‌ای جدی به طنز ایران وارد شده است. در ایام اخیر مطالب فراوانی در سوگ و ستایش این طنزپرداز بااستعداد و نازنین نوشته و منتشر شد. این هم از واپسین طنزهای زرویی و شاید آخرین صحنۀ فکاهی در نسبت با مرگ او بود که لابد لازم بود که بسیاری دست به قلم ببرند […]

 • سقراط و شهر گفتگو
  احمد راسخی لنگرودی - بخش سوم
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    جستجوی ناتمام گردانندة شهر گفتگو در جریان گفتگوهای خود و در قالب طرح پرسش‌های پیاپی، همواره می‌کوشید به مفاهیم کلی دست یابد؛ زیرا حقیقت را در پیوندی تنگاتنگ با مفاهیم می‌دید و تنها مفاهیم کلی را متعلق علم می‌دانست. درواقع هدف پژوهش وی در وهله نخست یافتن تعریف دقیق، جامع و مانعی از مفاهیم بود. در این طریق بسیار جد و جهد ‌داشت؛ چنان‌که ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه می‌گوید: سقراط نخستین کسی بود که اندیشه را بر محور تعاریف متمرکز ساخت. در نظر سقراط اگر کسی نمی‌توانست تعریفی جامع، […]

    جستجوی ناتمام گردانندة شهر گفتگو در جریان گفتگوهای خود و در قالب طرح پرسش‌های پیاپی، همواره می‌کوشید به مفاهیم کلی دست یابد؛ زیرا حقیقت را در پیوندی تنگاتنگ با مفاهیم می‌دید و تنها مفاهیم کلی را متعلق علم می‌دانست. درواقع هدف پژوهش وی در وهله نخست یافتن تعریف دقیق، جامع و مانعی از مفاهیم بود. در این طریق بسیار جد و جهد ‌داشت؛ چنان‌که ارسطو در کتاب مابعدالطبیعه می‌گوید: سقراط نخستین کسی بود که اندیشه را بر محور تعاریف متمرکز ساخت. در نظر سقراط اگر کسی نمی‌توانست تعریفی جامع، […]

 • تفسیر هنر
  نوئل کرون ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی - بخش چهارم و پایانی
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    از آنجا که هدف طرفداران معتدل نیت‌گرایی واقعی، بازیابی نیت واقعی خالق اثر است، باید خویش را به اطلاعات مربوط به نیت واقعی مؤلف ـ صرف نظر از منبع آن ـ مادام که نیت تصورشدة مؤلف با اثر او سازگار باشد، مقید سازند. و این بدین معناست که باید آمادگی آن را داشته باشند که از خاطرات شخصی، نامه‌ها، و یادداشت‌های مؤلف و همچنین گواهی معتبر دوستان او، به عنوان سررشته‌هایی (برای دستیابی به نیتش) بهره‌ ببرند. در مقابل، طرفداران نیت فرضی معتقدند که مفسر باید در فرضیه‌هایش فقط […]

    از آنجا که هدف طرفداران معتدل نیت‌گرایی واقعی، بازیابی نیت واقعی خالق اثر است، باید خویش را به اطلاعات مربوط به نیت واقعی مؤلف ـ صرف نظر از منبع آن ـ مادام که نیت تصورشدة مؤلف با اثر او سازگار باشد، مقید سازند. و این بدین معناست که باید آمادگی آن را داشته باشند که از خاطرات شخصی، نامه‌ها، و یادداشت‌های مؤلف و همچنین گواهی معتبر دوستان او، به عنوان سررشته‌هایی (برای دستیابی به نیتش) بهره‌ ببرند. در مقابل، طرفداران نیت فرضی معتقدند که مفسر باید در فرضیه‌هایش فقط […]

 • تصحیح مثنوی نورهانی از استاد موحّد
  دکتر توفیق سبحانی - بخش اول
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    از یک سو شیر از دگر سو شمشیر مسکین دل من میان شیر و شمشیر بهار ۹۷ علاقه‌مندان به مولانا جلال‌الدین بلخی را ارمغان‌های گرانقدر به همراه آورد: مثنوی با تصحیح استاد گرامی جناب دکتر محمدعلی موحّد؛ ترجمة منظوم مثنوی بر وزن هجائی از دکتر حجابی قیرلانغیچ از ترکیه؛ و تجدید چاپ نثر و شرح مثنوی از مرحوم موسی نثری. هر یک از این ارمغان‌ها ویژگی و امتیاز خاصّ خود را دارد. تصحیح مثنوی با توجه به جایگاهی بسیار والا که استاد موحّد از نظر علمی و انسانی دارا […]

    از یک سو شیر از دگر سو شمشیر مسکین دل من میان شیر و شمشیر بهار ۹۷ علاقه‌مندان به مولانا جلال‌الدین بلخی را ارمغان‌های گرانقدر به همراه آورد: مثنوی با تصحیح استاد گرامی جناب دکتر محمدعلی موحّد؛ ترجمة منظوم مثنوی بر وزن هجائی از دکتر حجابی قیرلانغیچ از ترکیه؛ و تجدید چاپ نثر و شرح مثنوی از مرحوم موسی نثری. هر یک از این ارمغان‌ها ویژگی و امتیاز خاصّ خود را دارد. تصحیح مثنوی با توجه به جایگاهی بسیار والا که استاد موحّد از نظر علمی و انسانی دارا […]

 • درآمدی بر گفتگوهای سقراطی
  شهر گفتگو
  احمد راسخی لنگرودی - بخش دوم
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    در مکالمات سقراطی، سرآغاز پرسش‌ها و پاسخ‌ها ساده است و بوی روزمرگی می‌دهد. در آغاز به هیچ‌وجه نشان نمی‌دهد که بناست گفتگوی پیچیده‌و دشوار فلسفی شکل بگیرد؛ اما به‌تدریج گفتگوی فلسفی چهره‌گشایی می‌کند؛ تا آنجا که سقراط از میان پاسخ‌های مخاطب، سؤالات کلیدی و بسیار مهمی مطرح می‌کند. در پاره‌ای از مناظرات نیز برخلاف، از همان ابتدا، بدون هیچ‌گونه تمهید مقدمه‌ای، پرسش‌های اصلی گفتگو مطرح می‌شود و طرفین بدون هیچ‌گونه حاشیه‌پردازی و یا احیانا دفع‌الوقتی، بر سر موضوع و مسائل اصلی می‌روند. در رسالة «درباره عدالت» اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین […]

    در مکالمات سقراطی، سرآغاز پرسش‌ها و پاسخ‌ها ساده است و بوی روزمرگی می‌دهد. در آغاز به هیچ‌وجه نشان نمی‌دهد که بناست گفتگوی پیچیده‌و دشوار فلسفی شکل بگیرد؛ اما به‌تدریج گفتگوی فلسفی چهره‌گشایی می‌کند؛ تا آنجا که سقراط از میان پاسخ‌های مخاطب، سؤالات کلیدی و بسیار مهمی مطرح می‌کند. در پاره‌ای از مناظرات نیز برخلاف، از همان ابتدا، بدون هیچ‌گونه تمهید مقدمه‌ای، پرسش‌های اصلی گفتگو مطرح می‌شود و طرفین بدون هیچ‌گونه حاشیه‌پردازی و یا احیانا دفع‌الوقتی، بر سر موضوع و مسائل اصلی می‌روند. در رسالة «درباره عدالت» اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین […]

 • دود بى‌خانمانى در چشم شهر
  مهندس امیررضا پوررضایی
  یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    نصفه شب، یک پیت حلبى که در آن با چند تکه چوب، آتش افروخته‌اند و دودش یک محله را گرفته، از فاصله دور به ما مى‌گوید عده‌اى بنا به هر دلیل و علتى، خانه ندارند و ما به عنوان آدمهایى از این جامعه که توانسته‌ایم مشکلات زندگى خودمان را در این موارد حل کنیم، بر اساس انسانیت موظفیم در حد قابل قبول، زندگى آنها را هم سامان دهیم. منظورم از «قابل قبول» این نیست که فضایى فراهم کنیم تا هر روز عده بیشترى کار و کشاورزى را در اقصا […]

    نصفه شب، یک پیت حلبى که در آن با چند تکه چوب، آتش افروخته‌اند و دودش یک محله را گرفته، از فاصله دور به ما مى‌گوید عده‌اى بنا به هر دلیل و علتى، خانه ندارند و ما به عنوان آدمهایى از این جامعه که توانسته‌ایم مشکلات زندگى خودمان را در این موارد حل کنیم، بر اساس انسانیت موظفیم در حد قابل قبول، زندگى آنها را هم سامان دهیم. منظورم از «قابل قبول» این نیست که فضایى فراهم کنیم تا هر روز عده بیشترى کار و کشاورزى را در اقصا […]

 • تفسیر هنر
  نوئل کرون - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی - بخش سوم
  یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    «نیت‌گرایی» به این دیدگاه که اثر هنری صرفاً مفید هر آن معنایی است که صاحبش ادعا می‌کند، ملتزم نیست، بلکه به دنبال نیت واقعی هنرمند است. تصور کنید که در این مورد، به نحوی بتوان معلوم کرد که شاعر واقعاً از «آبی»، «سرخ» را اراده می‌کند! یقینا نخواهیم پذیرفت که این معنایی است که از آن واژه مستفاد می‌شود و به علاوه نیت‌ستیز می‌تواند بگوید چرا؟ زیرا قواعد زبان را نقض می‌کند. این اشکال، افراطی‌ترین تقریر از نظریة قائل به نیت واقعی را ابطال می‌کند؛ اما ممکن است گونه‌های […]

    «نیت‌گرایی» به این دیدگاه که اثر هنری صرفاً مفید هر آن معنایی است که صاحبش ادعا می‌کند، ملتزم نیست، بلکه به دنبال نیت واقعی هنرمند است. تصور کنید که در این مورد، به نحوی بتوان معلوم کرد که شاعر واقعاً از «آبی»، «سرخ» را اراده می‌کند! یقینا نخواهیم پذیرفت که این معنایی است که از آن واژه مستفاد می‌شود و به علاوه نیت‌ستیز می‌تواند بگوید چرا؟ زیرا قواعد زبان را نقض می‌کند. این اشکال، افراطی‌ترین تقریر از نظریة قائل به نیت واقعی را ابطال می‌کند؛ اما ممکن است گونه‌های […]

 • درآمدی بر گفتگوهای سقراطی
  شهر گفتگو
  احمد راسخی لنگرودی - بخش اول
  یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    گفتگوهای سقراطی به مثابه شهری دیدنی می‌آید که گشت و گذار در آن، دست‌کم برای یک بار هم که شده، می‌ارزد. در این شهر با کسانی روبرو می‌شویم که غالبا با میل و رغبت با این فیلسوف گفتگو بر سر موضوعات مختلف به گفتگو نشسته‌اند. آدمیانی از هر صنف و دسته و طایفه‌‌ای که در آن عصر و زمان کمابیش هر یک در دانش و هنر و حرفه‌ای شناخته شده می‌آمدند. و اما این نام سقراط است که در میان آن‌همه افراد جورواجور می‌درخشد. ادارة شهر گفتگو به دست […]

    گفتگوهای سقراطی به مثابه شهری دیدنی می‌آید که گشت و گذار در آن، دست‌کم برای یک بار هم که شده، می‌ارزد. در این شهر با کسانی روبرو می‌شویم که غالبا با میل و رغبت با این فیلسوف گفتگو بر سر موضوعات مختلف به گفتگو نشسته‌اند. آدمیانی از هر صنف و دسته و طایفه‌‌ای که در آن عصر و زمان کمابیش هر یک در دانش و هنر و حرفه‌ای شناخته شده می‌آمدند. و اما این نام سقراط است که در میان آن‌همه افراد جورواجور می‌درخشد. ادارة شهر گفتگو به دست […]

Page 1 of 28012345...Last »