پاورقی
قدیمی ترین روزنامه ایران با ۹۳سال انتشار مستمر
روزنامه اطلاعات

پاورقی

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۵۱
  پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
    هر کس متن سخنرانی را که در آن کنفرانس ایراد کردم بخواند، خواهد دید که فوق‌العاده متعادل و منصفانه بود و اگرچه در خصوص یهودیان به دلیل تجاوزات آنها بسیار سرسختانه بود ولی من به عنوان یک [ملت] نمونه، از آنها ستایش کردم زیرا آنها به رغم درد و رنج‌های شدیدی که کشیدند، مهارت‌های زیادی کسب کردند و شماری از آنها بسیار ثروتمند شدند و تبدیل به سرمایه‌گذار و سیاستمدار و تأمین‌کنندگان مالی قدرتمندی شدند. به عنوان مثال به این نکته اشاره کردم که شماری از مسلمانان در عرصه‌های […]

    هر کس متن سخنرانی را که در آن کنفرانس ایراد کردم بخواند، خواهد دید که فوق‌العاده متعادل و منصفانه بود و اگرچه در خصوص یهودیان به دلیل تجاوزات آنها بسیار سرسختانه بود ولی من به عنوان یک [ملت] نمونه، از آنها ستایش کردم زیرا آنها به رغم درد و رنج‌های شدیدی که کشیدند، مهارت‌های زیادی کسب کردند و شماری از آنها بسیار ثروتمند شدند و تبدیل به سرمایه‌گذار و سیاستمدار و تأمین‌کنندگان مالی قدرتمندی شدند. به عنوان مثال به این نکته اشاره کردم که شماری از مسلمانان در عرصه‌های […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۵۰
  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
    من از یهودیان به عنوان یک نمونه موفق در پشت سر گذاشتن اختلاف ها و دولت‌سازی و تشکیل لابی‌های فشار سخن گفتم. کشورهای اسلامی ـ که به جای تلاش برای وحدتی که اسلام بر آنان واجب گردانده، مدت زمان طولانی است که میان آنها درگیری و نزاع جریان دارد ـ باید از این الگو، درس بگیرند. دیگران بسیاری از ما مسلمانان را مورد مجازات قرار می‌دهند و تحقیر می‌کنند ولی این تفرقه و پراکندگی ماست که به آنها چنین اجازه‌ای داده است و در واقع غالباً ما خودمان به […]

    من از یهودیان به عنوان یک نمونه موفق در پشت سر گذاشتن اختلاف ها و دولت‌سازی و تشکیل لابی‌های فشار سخن گفتم. کشورهای اسلامی ـ که به جای تلاش برای وحدتی که اسلام بر آنان واجب گردانده، مدت زمان طولانی است که میان آنها درگیری و نزاع جریان دارد ـ باید از این الگو، درس بگیرند. دیگران بسیاری از ما مسلمانان را مورد مجازات قرار می‌دهند و تحقیر می‌کنند ولی این تفرقه و پراکندگی ماست که به آنها چنین اجازه‌ای داده است و در واقع غالباً ما خودمان به […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  طیادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۹
  سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
    با این حال “تون حسین” مرا به عنوان معاون نخست وزیر برگزید. من معتقد نیستم که [برای انتخاب معاون نخست وزیر] باید تعداد رأی‌ها را معیار قرار دهم. “تون عبدالله” نیز زمانی که این پست را برعهده گرفت ۶۴ سال داشت و این سن، او را سالمندترین کسی ساخته بود که در تاریخ کشورمان مقام نخست وزیری را برعهده می‌گرفت. تا پیش از آن من که ۵۶ سال سن داشتم مسن‌ترین نخست وزیری بودم که کار خود را آغاز می کرد. به نظرم رسید که سن “تون عبدالله”، بیشتر […]

    با این حال “تون حسین” مرا به عنوان معاون نخست وزیر برگزید. من معتقد نیستم که [برای انتخاب معاون نخست وزیر] باید تعداد رأی‌ها را معیار قرار دهم. “تون عبدالله” نیز زمانی که این پست را برعهده گرفت ۶۴ سال داشت و این سن، او را سالمندترین کسی ساخته بود که در تاریخ کشورمان مقام نخست وزیری را برعهده می‌گرفت. تا پیش از آن من که ۵۶ سال سن داشتم مسن‌ترین نخست وزیری بودم که کار خود را آغاز می کرد. به نظرم رسید که سن “تون عبدالله”، بیشتر […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۸
  دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
    همان ابتدا گفتم که آن را نخواهم پذیرفت. وقتی برای نخستین بار ـ مدتها پیش ـ اعطای لقب “داتو” به من پیشنهاد شد، مؤدبانه و برای عدم پذیرش آن، بهانه‌ای آوردم چرا که همواره احساس کرده‌ام نباید نشان‌ها به کسانی که عهده‌دار مقامی هستند ـ خود به خود ـ اعطا شود، بلکه باید مبتنی بر انجام درست کار در این مقام باشد و پس از ارزیابی دقیق و حسابشده‌ای از کار و تلاش مقام مربوطه واگذار شود و اگر پس از مدتی همچنان شایسته این عنوان و لقب بود، […]

    همان ابتدا گفتم که آن را نخواهم پذیرفت. وقتی برای نخستین بار ـ مدتها پیش ـ اعطای لقب “داتو” به من پیشنهاد شد، مؤدبانه و برای عدم پذیرش آن، بهانه‌ای آوردم چرا که همواره احساس کرده‌ام نباید نشان‌ها به کسانی که عهده‌دار مقامی هستند ـ خود به خود ـ اعطا شود، بلکه باید مبتنی بر انجام درست کار در این مقام باشد و پس از ارزیابی دقیق و حسابشده‌ای از کار و تلاش مقام مربوطه واگذار شود و اگر پس از مدتی همچنان شایسته این عنوان و لقب بود، […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۷
  یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
    من همچنین مدیون “تون رزاق حسین” نیز هستم که مرا به معنای واقعی کلمه، از غربت سیاسی رهانید و باعث شد “تون حسین” به انتخاب من به عنوان معاون خود، متمایل شود. دیگرانی هم بودند که مرا مورد حمایت قرار دادند و شایسته بود که از آنها نیز به نیکی یاد کنم ولی بدون این کار هم سخنرانی‌ام طولانی شده بود و قادر به تشکر و سپاسگزاری از همه آنها نبودم. البته من اکنون به لحاظ رعایت اولویت‌ها در آن سخنرانی، پشیمانم. در آن زمان مهمترین دغدغه‌ام ارائه توصیه‌های […]

    من همچنین مدیون “تون رزاق حسین” نیز هستم که مرا به معنای واقعی کلمه، از غربت سیاسی رهانید و باعث شد “تون حسین” به انتخاب من به عنوان معاون خود، متمایل شود. دیگرانی هم بودند که مرا مورد حمایت قرار دادند و شایسته بود که از آنها نیز به نیکی یاد کنم ولی بدون این کار هم سخنرانی‌ام طولانی شده بود و قادر به تشکر و سپاسگزاری از همه آنها نبودم. البته من اکنون به لحاظ رعایت اولویت‌ها در آن سخنرانی، پشیمانم. در آن زمان مهمترین دغدغه‌ام ارائه توصیه‌های […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۶
  شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
    ثبات کشور و پیشرفت آن تنها با خردورزی نخست وزیر “تونکو عبدالرحمان” میسر شد که مسئولیت تشکیل ائتلاف حزبی را برعهده گرفت و مانع از تبدیل صحنه سیاسی “مالزی” به کارزار نبردهای بی پایان میان اقوام و نژادهای گوناگون آن شد. مالایایی‌ها به رغم ناکامی‌های متعدد، پیشرفت‌های شگرفی به دست آوردند و توانستند زمام امور خود را از بریتانیایی‌ها، به دست گیرند و در شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی، پست‌های عالی و کلیدی احراز کنند. گفتم که کل جهان تغییر پیدا کرده ولی دولت های نژادپرست قدرتمند اروپایی اکنون […]

    ثبات کشور و پیشرفت آن تنها با خردورزی نخست وزیر “تونکو عبدالرحمان” میسر شد که مسئولیت تشکیل ائتلاف حزبی را برعهده گرفت و مانع از تبدیل صحنه سیاسی “مالزی” به کارزار نبردهای بی پایان میان اقوام و نژادهای گوناگون آن شد. مالایایی‌ها به رغم ناکامی‌های متعدد، پیشرفت‌های شگرفی به دست آوردند و توانستند زمام امور خود را از بریتانیایی‌ها، به دست گیرند و در شرکت‌های غول پیکر چند ملیتی، پست‌های عالی و کلیدی احراز کنند. گفتم که کل جهان تغییر پیدا کرده ولی دولت های نژادپرست قدرتمند اروپایی اکنون […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر «ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۵
  پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
    اینها تلاش‌هایی روشن برای تبدیل نظریه برخورد تمدن های “ساموئل هانتینگتون” به واقعیت بود. من از معیارهای دوگانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خشم آمده بودم. اسرائیلی‌ها مرتکب جنایات شنیعی چون کشتارهای “صبرا” و “شتیلا” شده اند، اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به آنها تروریست نمی‌گویند. این یک بام و دو هوای آنها، مسلمانان را به خشم می‌آورد. در کنفرانس جنبش عدم تعهد گفتم: «من جنگ را محکوم می‌کنم زیرا جنگ به منزله کشتار انسانهاست و باید جنگ را تحریم کرد.» یک ماه بعد در ۲۰ مارس [۲۰۰۳م.] “عراق” اشغال شد؛ […]

    اینها تلاش‌هایی روشن برای تبدیل نظریه برخورد تمدن های “ساموئل هانتینگتون” به واقعیت بود. من از معیارهای دوگانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خشم آمده بودم. اسرائیلی‌ها مرتکب جنایات شنیعی چون کشتارهای “صبرا” و “شتیلا” شده اند، اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به آنها تروریست نمی‌گویند. این یک بام و دو هوای آنها، مسلمانان را به خشم می‌آورد. در کنفرانس جنبش عدم تعهد گفتم: «من جنگ را محکوم می‌کنم زیرا جنگ به منزله کشتار انسانهاست و باید جنگ را تحریم کرد.» یک ماه بعد در ۲۰ مارس [۲۰۰۳م.] “عراق” اشغال شد؛ […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۴
  چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
    همواره به طور جدی کوشیدم طی نخست وزیری‌ام معیارهای معینی را درنظر گیرم، اولاً هرگز رفتارهای چاپلوسی و ستایش‌های افراطی را که معمولاً رهبران با آن روبرو هستند، تشویق نکردم و مصمم بودم بر شخصیت پرستی و کیش شخصیت ـ حتی آن هنگام که وزیر آموزش و پرورش بودم ـ خط بطلان بکشم؛ نامگذاری مدارس به نام وزیر را هم متوقف ساختم و زمانی هم که نخست وزیر شدم هرگز زیر بار قرار دادن نام خود یا هر مسئول زنده دیگری جز حکام مالایایی، بر ساختمانها و تأسیسات نرفتم […]

    همواره به طور جدی کوشیدم طی نخست وزیری‌ام معیارهای معینی را درنظر گیرم، اولاً هرگز رفتارهای چاپلوسی و ستایش‌های افراطی را که معمولاً رهبران با آن روبرو هستند، تشویق نکردم و مصمم بودم بر شخصیت پرستی و کیش شخصیت ـ حتی آن هنگام که وزیر آموزش و پرورش بودم ـ خط بطلان بکشم؛ نامگذاری مدارس به نام وزیر را هم متوقف ساختم و زمانی هم که نخست وزیر شدم هرگز زیر بار قرار دادن نام خود یا هر مسئول زنده دیگری جز حکام مالایایی، بر ساختمانها و تأسیسات نرفتم […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۳
  سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
    نماینده‌ها آواز سر گرفته بودند و سرودهای حزب را می خواندند و داد می‌زدند: «نه! نه! استعفا نده!» سپس شماری از اعضای شورا مرا از تریبون پایین آوردند و جملگی راهی اتاق ریاست “امنو” در نزدیکی سالن اجتماعات شدیم. در آنجا اعضای بیشتری از شورای عالی و سران “امنو” که همچنان اصرار داشتند باقی بمانم، اطرافم را گرفتند. همه نواب رئیس و نیز اعضای سالخورده حزب از جمله “تان سری عایشه غانی”۲۳۱ و خواهر همسرم “تان سری صالحه علی”۲۳۲ و حتی “تون غزالی شافعی” و “تونکو رزالیگ حمزه” وارد […]

    نماینده‌ها آواز سر گرفته بودند و سرودهای حزب را می خواندند و داد می‌زدند: «نه! نه! استعفا نده!» سپس شماری از اعضای شورا مرا از تریبون پایین آوردند و جملگی راهی اتاق ریاست “امنو” در نزدیکی سالن اجتماعات شدیم. در آنجا اعضای بیشتری از شورای عالی و سران “امنو” که همچنان اصرار داشتند باقی بمانم، اطرافم را گرفتند. همه نواب رئیس و نیز اعضای سالخورده حزب از جمله “تان سری عایشه غانی”۲۳۱ و خواهر همسرم “تان سری صالحه علی”۲۳۲ و حتی “تون غزالی شافعی” و “تونکو رزالیگ حمزه” وارد […]

 • پزشک در ردای نخست وزیر
  یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۴۲
  دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷
    همچنانکه مطبوعات خارجی نیز وقتی بشنوند تصمیم به استعفا دارم ولی استعفایم را تقدیم نکرده ام، به ما خواهند خندید. برای چندین ماه مشغول برنامه‌ریزی برای کناره‌گیری بودم و با اینکه کسی را باخبر نکرده بودم شمار اندکی از دوستان از من درخواست کردند استعفا ندهم و تردیدهایی در مورد جانشینانم پیدا کرده بودند. اما من به وعده‌ای که به خود داده بودم، پایبند ماندم ولی اوضاع به رغم اینها، تنش‌آمیز بود و احساسی بود که در وصف نمی‌گنجید زیرا پس از ۲۱ سالی که به عنوان نخست وزیر […]

    همچنانکه مطبوعات خارجی نیز وقتی بشنوند تصمیم به استعفا دارم ولی استعفایم را تقدیم نکرده ام، به ما خواهند خندید. برای چندین ماه مشغول برنامه‌ریزی برای کناره‌گیری بودم و با اینکه کسی را باخبر نکرده بودم شمار اندکی از دوستان از من درخواست کردند استعفا ندهم و تردیدهایی در مورد جانشینانم پیدا کرده بودند. اما من به وعده‌ای که به خود داده بودم، پایبند ماندم ولی اوضاع به رغم اینها، تنش‌آمیز بود و احساسی بود که در وصف نمی‌گنجید زیرا پس از ۲۱ سالی که به عنوان نخست وزیر […]

Page 1 of 9212345...Last »