Monday, October 22, 2018

نسخه دسکتاب

رهبرمعظم انقلاب در ابتدای جلسه‌ درس خارج فقه :
مسئولان هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند
مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷page 1

telegram

vijename
vijename
vijename
Hassan Habibi
harammotahar
harammotahar