Friday, December 14, 2018
با یادکردی از شادروان ابوالفضل زرویی نصرآباد

محمّدرضا ممتازواحد
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

درباره نهمین جشنواره فیلم های کوتاه مستند و داستانی «وارش»

سیدرضا صائمی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

اول دفتر/به یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد

صادق رحمانی ـ شاعر*
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

با دکتر دینانی در جهان مولانا

گفتگو از: کریم فیضی -۸
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نگاهی به نخستین رمان فانتزی سه گانه ایرانی

محمدرضا حیدرزاده
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

معرفی مجموعه شعر «مکعبی از کلمات»/پرویز گراوند/نشر سوسا/۹۷

اکبر اکسیر
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

دلنوشته های آهان آهان‌دار

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

واکاوی ترانه های قدیمی/مروری بر زندگی و آثار فریدون فروغی – بخش سوم

حسن فرازمند
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

دوستانی بهتر از آب روان

دکتر حبیب‌الله صناعتی -۲۰
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

بهروز فائقیان
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

خاطرات اجتماعی استادامین الله رشیدی در عرصه آواز و موسیقی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نگاهی به نمایشنامه‌ای از «دیوید آیوز»

ندا ابراهیمی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

با شاعران امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

زیر نظر: عبدالصابر کاکایی/نقدی بر مجموعه شعر «اتاق ناگزیر»، سروده سیما منصوری

سید محمود سجادی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

از فرمایشات ما

رضارفیع
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

وحید حاج سعیدی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

حسین شادمهر
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تبسم و تفکر

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

توصیه‌های عاشقانه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تقدیر از همراهان طرح و اعلام اجرای اولین فراخوان ملی «آینه‌دار دوران» در سفر به کرمان و رفسنجان

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

اول دفتر

الهام احمدی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

گفتگو با «بهمن پناهی» ؛خوشنویس، موسیقیدان و پژوهشگر هنر (بخش دوم و پایانی)

مریم نظری
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

معرفی مجموعه شعر«دخترانه ترین شبِ ماه»/ایرج صف شکن/انتشارات نگاه/۱۳۹۷

اکبر اکسیر
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

دلنوشته های آهان آهان‌دار

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

واکاوی ترانه های قدیمی/مروری بر زندگی و آثار فریدون فروغی ـ بخش دوم

حسن فرازمند
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷