Thursday, August 16, 2018
روشی جدید برای کنترل بیماری سرطان

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بخش نخست
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

کنجکاوی در شیمی/آشنایی با سنگ ها و کانی ها/

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

آسمان هفته

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

شکار و جمع آوری شهاب سنگ ها

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

تصویر نجومی هفته

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

آشنایی با باج افزارها و بدافزارها

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

با نرم افزارها و اپلیکشن های جدید آشنا شویم!

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

حیات وحش ایران

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

گیاهان ایران

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

دانشنامه تغذیه

آناهیتا هیشتا
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بخش نخست
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۵۷(برابر ۷ رمضان ۱۳۹۸، ۱۲ اوت ۱۹۷۸) نقل شده است
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

نوآوری در هوش مصنوعی

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

شکار و جمع آوری شهاب سنگ‌ها

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

تصویر نجومی هفته

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

ایمیل، پست الکترونیک

بخش چهارم و پایانی
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

با نرم افزارها و اپلیکشن‌های جدید آشنا شویم!

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

آشنایی با باج افزارها و بدافزارها

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷