Thursday, August 16, 2018
گفتگوی اطلاعات با مهندس علیرضا رزم حسینی استاندارسابق کرمان

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با اطلاعات :

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

گفتگوی عمیق با دکتر جلیل عرب خردمند، رئیس شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

دکترروحانی در گفتگوی مشروح با سی ان ان درنیویورک:

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

میزگرد اطلاعات با کارشناسان درباره زمان، شیوه و اهمیت آموزش های پیش از دبستان

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بررسی تازه ترین تحولات سوریه در میزگرد اطلاعات با کارشناسان

علیرضا امیری ـ آرش میری خانی
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

صاحبنظران تعلیم و تربیت در میزگرد روزنامه اطلاعات مطرح کردند

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بررسی حقوق شهروندی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمجید انصاری، دکتر تقی آزاد ارمکی و دکتر علی اکبر گرجی

منوچهر دین پرست
پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷