Monday, October 22, 2018
گفتگوی اطلاعات با مهندس علیرضا رزم حسینی استاندارسابق کرمان

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی در گفتگو با اطلاعات :

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

گفتگوی عمیق با دکتر جلیل عرب خردمند، رئیس شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

دکترروحانی در گفتگوی مشروح با سی ان ان درنیویورک:

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

میزگرد اطلاعات با کارشناسان درباره زمان، شیوه و اهمیت آموزش های پیش از دبستان

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بررسی تازه ترین تحولات سوریه در میزگرد اطلاعات با کارشناسان

علیرضا امیری ـ آرش میری خانی
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

صاحبنظران تعلیم و تربیت در میزگرد روزنامه اطلاعات مطرح کردند

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بررسی حقوق شهروندی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمجید انصاری، دکتر تقی آزاد ارمکی و دکتر علی اکبر گرجی

منوچهر دین پرست
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷