صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

معاون پارلماني رئيس جمهوري:
( چهارشنبه 8 بهمن 1393) - معاون امورمجلس رئيس جمهوري با بيان اين که هر زمان که چشم انداز مذاکرات هسته اي ميان ايران و گروه 1+5 به توافق نزديک مي شود، عده اي در داخل سراسيمه و آشفته مي شوند، گفت: رابطه سراسيمه و آشفتگي اين افراد و ر  ادامه خبر


 


PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)
ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 چهارشنبه 8 بهمن 1393- 7 ربيع الثاني 1436ـ 28 ژانويه 2015ـ شماره 25079
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه