صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

رئيس جمهوري در ديدار وزير امور خارجه فرانسه:
بايد فرصت سوزي هاي گذشته را جبران كنيم
رئيس جمهوري فرانسه از روحاني براي سفر به پاريس دعوت كرد
( پنجشنبه 8 امرداد  1394) - رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که همکار هاي ما درزمينه توافق وين بايد پايه روابط ت  ادامه خبر


 


PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)
ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 پنجشنبه 8 امرداد 1394-13 شوال 1436ـ 30 جولاي 2015ـ سال نودم - شماره 26215
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه