صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  ايران شناسي

( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - الهي، اگر پرسي، حجت نداريم و اگر بسنجي، بضاعت نداريم و اگر بسوزي، طاقت نداريم. مائيم همه مسلمان بي مايه، و همه از طاعت بي پيرايه، و همه محتاج و بي سرمايه؛ الهي، چون نيکان را استغفار بايد کرد، نانيکان را چه بايد کرد؟ الهي، مي بيني و مي داني و برآوردن مي تواني. خواجه عبدالله انصاري codex19x  ادامه خبر
استاد اديب برومند
( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - خرّما شهر «سپاهان» خاصه در ارديبهشت کز صفايش بازيابى جلوة خرم بهشت در کنار زنده رودش ديدة دل برگشاى کش نوآيين منظر است آيينة ارديبهشت بنگر از هر سو به هم پيوسته خرمنهاى گل بنگر از هر جا به هم روييده سبزي هاى کشت باغ و بستانش به نکهت، سر به سر مُ  ادامه خبر
سام نامه در سنجش با شاهنامه
سخنراني علي اصغر ارجي در شهر کتاب
( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - زيبايي شناسي بحثي فلسفي است و پيشينه اش به زمان افلاطون برمي گردد. گاه آن را مقوله ا ي عيني دانسته اند و گاه محصول ذهن؛ زماني زيبايي شناسي به پديده هاي فيزيکي و طبيعي پرداخته است و زماني تقليدي شده است در حوزه هاي هنر و   ادامه خبر
آشنايي با ايران شناسان
فريتْس وولف
ليلا نوري كشتكار
( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - فريتس وولف،1 ايران شناس و شاهنامه پژوه نامدار آلماني، كه عمده شهرت خود را پس از تأليف «فرهنگ شاهنامه فردوسي» (برلين، 1935) به دست آورد، يازدهم نوامبر 1880 در خانواده اي يهودي در برلين به دنيا آمد و تا سي ويكم مارس 1943 ن  ادامه خبر
مولوي و ادبيات مولويه
شادروان دكتر محمدامين رياحي
( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - مولوي تابناك ترين چهرة زبان و ادب و فرهنگ ايراني در عصر ايلخانان در ديار روم است. آفتاب درخشاني است كه بعد از او هم قرنها ستارگاني از او نور گرفته و خانقاه ها و محافل دوستداران فرهنگ ايراني را روشن نگاه داشته اند. اقامت مولوي در «قو  ادامه خبر
غروب كارون
دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي
( چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 1396) - ديده ام درياست؛ اما زير دريا آتش است اين خليج سرخ را موج گهرزا آ تش است پا بنه بر چشم، اي مهمان زيباي خليج تا ببيني زير آب شور دريا، آتش است اي بنازم سرزميني را كه آب و باد و خاك يعني اصل چار عنصر اندر آنجا آتش است سينه گرم عشق و ساقي آتشي  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 پنجشنبه 7 ارديبهشت ماه 1396- 29 رجب 1438ـ 29 آوريل 2017ـ شماره 26704
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه