صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  گفتگو

دکتر ايرج فاضل رئيس کل سازمان نظام پزشکي در گفتگو با اطلاعات :
( يكشنبه 24 دي 1396) - مشكلات بهداشتي و درمان به يك معضل جهاني تبديل و هزينه هاي درمان به دليل پيدايش   ادامه خبر
در گفتگو با اطلاعات
( پنجشنبه 21 دي 1396) - اشاره: به دنبال انتشار مصاحبه برادر گرامي جناب دكتر علي مطهري نايب رئيس محترم م  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 چهار‌شنبه 27 دي 1396- 29 ربيع الثاني 1439ـ 17 ژانويه 2018ـ شماره 26918
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه