صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

  وادي ادبيات

درنگي در نثر روان، شيوا و بي پيرايه حکيم ناصر خسرو قبادياني
زبان فارسي را پاس بداريم
دکتر احمد کتابي - بخش دوم
( پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395) - اشاره: برجستگي و شهرت ناصرخسرو در قصيده سرايي و نيز تبحر نامبرده در تصنيف کتاب   ادامه خبر
نگاهي به ادبيات ايران و جهان
زيستن در جهان بي ثبات
سارا سجادي نائيني
( پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395) - 1ـ کتاب«مائده هاي زميني و مائده هاي تازه» نوشته «آندره ژيد» نويسنده نامدار فرانسوي، تنها دريچه اي نيست رو به دنيايي که نويسنده به آن مي نگرد، بلکه چون آيينه اي است که ما را به ما مي نماياند. همراه با خوان  ادامه خبر
جستاري در خصوص«شعر فاطمي» و اقتضائات و الزامات آن
( پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395) - اجازه بدهيد قبل از ورود به بحث، ابتدا به نقل خاطره اي از رهبر معظم انقلاب به رو  ادامه خبر
( پنجشنبه 5 اسفند ماه 1395) - حماسة ميهني استاد اديب برومند اين منم كز ديرگاهان غمگسار ميهنم در ره ميهن چه ارزد بي گمان جان و تنم اين منم كز بهر اين ديرين ديار مرد خيز روز ميدان در ستيز دشمنان مردافكنم اين منم كز بهر پاس ميهن و آن فرو جاه در بر سيل حوادث همچو كوه آهنم اين منم كز بهر اين مام «اهورايي» لقب هر زما  ادامه خبر

PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)

Ettelaat International

ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 شنبه 7 اسفند ماه 1395- 27 جمادي الاول 1438ـ 25 فوريه 2017ـ شماره 26667
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه